Casestudy's

Alkan

Parijs
Sector : Luchtvaartdefensie
Activiteit : Ontwerp, montage van onderdelen en -systemen voor de luchtvaartindustrie
Type : BIMBO
Uittrede : 2014

Casestudy's

Energie vrijmaken

Alkan, dat in 1923 werd opgericht, ontwikkeld en vervaardigd uitrusting voor de militaire luchtvaartsector.
De hoofdactiviteit van het bedrijf bestaat uit het ontwerpen van complexe mechanische systemen en onderdelen voor het meevoeren en/of uitwerpen van alle losse onderdelen in vliegtuigen en helikopters, zoals brandstofreservoirs, wapens, camera’s/fototoestellen, boeien enz. Alkan voorziet ondersteunende diensten met betrekking tot zijn uitrusting bij zijn klanten en eindgebruikers over de hele wereld. De omzet van Alkan wordt voor een derde in Frankrijk gerealiseerd en voor twee derde via export.
Het bedrijf neemt deel aan de grootste luchtvaartprogramma’s ter wereld en levert de uitrusting voor meer dan 35 types van vliegtuigen in meer dan 50 landen, inclusief de Verenigde Staten. Enkele van zijn klanten zijn de Délégation Générale pour l’Armement française en de strijdkrachten van talloze buitenlandse landen, maar ook internationale luchtvaartbedrijven (zoals Dassault Aviation, SAAB, Airbus, BAE Systems, Embraer, Eurocopter, Bell, Sikorsky, enz.) en grote defensiefirma’s (THALES, EADS, SAFRAN, MBDA enz.).

Op eigen benen staan

Als filiaal van de groep MBDA (het vroegere Matra Défense) paste Alkan sinds 1996 niet langer in de strategische prioriteiten van zijn aandeelhouder en werd de unieke vakkennis van het bedrijf niet ten volle benut.

Sinds zijn uittrede uit de groep MBDA:
– hervond Alkan een commerciële autonomie en reactiviteit waarmee het kansen kon grijpen die tot dan toe onbereikbaar waren geweest;
– herzag Alkan zijn productaanbod, steunend op een versterkte R&D-afdeling;
– ontwikkelde Alkan een dienstenaanbod voor gewapende strijdkrachten, steunend op zijn technische expertise en zijn kennis van de wensen van zijn klanten

armand_carlier_ALKAN«Alkan beschikt over een wereldwijde reputatie, ervaring en vakkennis in het domein van masten, uitwerpers en ontkoppelingsmechanismen die een heel grote waaier aan vliegtuigen en helikopters uitrusten. Alkan wil het leiderschap over de consolidering van deze sector

Armand Carlier – Voorzitter van Alkan

Website

 

Bellco

Milaan
Sector : Medisch
Activiteit : Medische apparatuur voor nieraandoeningen
Type : BIMBO
Uittrede : 2012

Casestudy's

Een geslaagde carve-out van een grote, beursgenoteerde groep

Bellco is een Italiaans bedrijf met een internationale visie. Het heeft ondertussen een uitgebreide kennisbasis opgebouwd op het vlak van de behandeling van zowel chronische als acute terminale nierziektes via innovatieve middelen. Dankzij haar ervaring, opgebouwd over een periode van meer dan 40 jaar, op het vlak van medische apparatuur is Bellco een van de pioniers in de sector voor de behandeling nierziektes via hemodialyse.

Eind 2008 besloot de groep Sorin, die op dat moment zware schulden met zich meedroeg, om zich weer toe te spitsen op cardiopulmonale behandelingen en besloot daarom om niet-strategische activiteiten te verkopen. Bellco was de vroegere afdeling ‘Renal Care’ binnen de Sorin groep. De leiders van Bellco besloten destijds om actief op zoek te gaan naar een financiële partner met een internationaal netwerk die een overnameproject kon structureren in een periode waarin, na de val van de Lehman Brothers, de banken niet langer in staat waren om LBO-operaties te financieren. Naar aanleiding van de operatie werd een nieuw informaticasysteem ingevoerd en werd het bestaande team versterkt met managers met internationale ervaring. De transactie werd samen met Sorin en MPS Venture gerealiseerd en liet toe om een geleidelijke overgang mogelijk te maken en om het bedrijf voldoende financiële middelen aan te reiken om na de transactie de verhoopte groei te genereren.

Een groeikans

Het managementteam en Argos Wityu identificeerden verschillende mogelijkheden om de groei van het bedrijf te versnellen en zijn internationale aanwezigheid te vergroten:

 • Een sterke ondersteuning van innovatie;
 • De versterking van het imago van Bellco bij nierspecialisten via internationale symposia en een collaboratief onderzoek;
 • Nieuwe banen voor technici en verkopers;
 • De ondertekening van langdurige handels- en toeleveringscontracten;
 • Een actieve geografische diversificatie;
 • Een nauwgezette controle van het werkkapitaal en een geoptimaliseerde financiële structuur

“Argos Wityu heeft ons actief geholpen bij de realisatie van deze complexe carve-out en is ons daarna blijven steunen door te focussen op vernieuwing en groei.”

Stefano RIMONDI et Carlo VANOLI – Voorzitter en Algemeen Manager van Bellco Srl

Website

Harlé Bickford Group

France Parijs
Sector : Gediversifieerd
Activiteit : Pyrotechnie en radiocommunicatie
Type: MBO
Uittrede : 2015

Casestudy's

Reorganisatie van de activiteiten en vereenvoudiging van de juridische- en aandeelhoudersstructuur

De vorming van het familieconglomeraat Financière Harlé Bickford startte in 1839 in Rouen met de oprichting van Davey Bickford, specialist in pyrotechnische toepassingen voor mijnen en steengroeves. De groep diversifieerde haar organische groei vervolgens door haar pyrotechnisch aanbod uit te breiden naar defensie- en luchtvaartactiviteiten en naar de automobielsector.
Daarna zette ze een externe groei in met de overname van een groep van bedrijven die actief is op de markt van de antennes voor gsm-netwerken, onder de naam Jaybeam Wireless.

Uit die verschillende stappen groeide een heel complexe groep:

 • op strategisch en operationeel niveau: 5 verschillende sectoren, een industriële basis in 3 landen en een commerciële aanwezigheid in meer dan 80 landen.
 • op juridisch niveau: enkele tientallen meerderheids- of minderheidsbelangen in juridische organisaties wereldwijd;
  op aandeelhoudersniveau: 200 individuele aandeelhouders, zonder één met een controlebelang.

De middelen verschaffen voor een ambitieuze strategie

De MBO-operatie maakte niet alleen geld vrij voor veel voormalige aandeelhouders, maar gaf ook een nieuw elan aan een groep met technologieën en producten die wereldwijd al meer dan 150 jaar bekendheid genieten. De door Argos Wityu uitgevoerde MBO voorziet het bedrijf van een slanker aandeelhouderschap, om zo sneller strategische beslissingen te kunnen nemen.
Het tweede streefdoel achter de operatie is de groep terug te brengen tot haar aloude stiel: de pyrotechniek.

Davey Bickford ontwikkelde een nieuwe generatie elektronische ontstekingsmechanismen die gebruikmaken van een vernieuwende en exclusieve technologie.
Zijn promotie en commercialisering steunen op een wereldwijd distributienet dat klanten kan helpen met deze technologische omschakeling. Argos Wityu wil het management ondersteunen in deze ambitieuze ontwikkeling.

“Het management van Groep FHB werd verleid door het grote vermogen om te luisteren, door de fijne analyse en het scherpe inzicht in de strategische opties, maar ook door het pragmatisme van de teams van Argos Wityu.”

Dominique Héber-Suffrin, Voorzitter

Website

 

GPP

Milaan
Sector : Verpakkingen
Activiteit : Verpakkingen voor luxeproducten en populaire goederen
Type : MBI
Uittrede : 2008

Casestudy's

Vier sterke afdelingen

GPP Industrie Grafiche S.p.A. is een Europees bedrijf bestannde uit vier verschillende afdelingen:

 • Milano Nuova ontwerpt verpakkingen voor populaire consumptiegoederen;
 • Gioja maakt luxeverpakkingen;
 • Display houdt zich bezig met POS-materiaal;
 • Sisar maakt afficheringsborden en borden voor visuele communicatie.

Het bedrijf GPP is actief in de sector van de ‘visuele communicatie’. Het ontwerpt en maakt verpakkingen met een complexe functionele structuur en gesofisticeerde grafische en visuele elementen. In 2006 onderzocht Argos Wityu de mogelijkheid om GPP over te nemen via een carve-out van de vier hierboven beschreven afdelingen, die toen toebehoorden aan een industriële groep in financiële moeilijkheden. Uit de analyse van het bedrijf en zijn markt kwamen toen de volgende belangrijke punten naar boven:

 • De aanwezigheid van het bedrijf op markten met een sterke rentabiliteit;
 • Een groeiend leiderschap op zijn markt;
 • Een groot klantenbestand en een sterk vernieuwingspotentieel;
 • Een kleine risico op decentralisatie van de klanten door de hoge kosten voor het transport van verpakkingen;

Een nieuwe koers, toegespitst op groei.

De aankoop werd gerealiseerd via een BIMBO (Buy In Management Buy Out) waarbij Argos Wityu de meeste aandelen van het bedrijf in handen kreeg. De nieuwe CEO, een minderheidsaandeelhouder, heeft veel ervaring in deze sector omdat hij eerder een multinational leidde die zich specialiseerde in verpakkingen en papier. Argos Wityu en het managementteam besloten om de productmix meer te richten op de markt van de luxe verpakkingen, waar waarden zoals kwaliteit, creativiteit en service veel belangrijker zijn. Daarnaast richtte het bedrijf zich ook op de markt van de visuele communicatie om de bestaande commerciële synergie tussen beide eenheden te benutten. Vervolgens werd besloten om zich te lanceren op de lucratieve markt van de verpakkingen voor de farmaceutische industrie via de oprichting van een joint venture. Er werd ook een nieuwe entiteit (aanvankelijk commercieel) opgericht in Polen om het sterke groeipotentieel van Oost-Europa te benutten. In 2008 verkocht Argos Wityu zijn aandelen aan een ander investeringsfonds.
Het managementteam van GPP blijft aan het hoofd van het bedrijf staan en zet zijn ondernemingsavontuur daarmee voort.

“Via de strategische en internationale visie van Argos Wityu vond het management veel steun voor de verdere ontwikkeling en internationalisering van GPP.”

Cesare Tocchio – CEO van GPP

Website

 

Efeso Consulting

France Parijs
Sector : Diensten
Activiteit : Consultancy in strategie en operationele bedrijfsvoering
Type : MBO
Komst : 2010

Casestudy's

De financiële structuur van de groep versterken

Solving Efeso, genoteerd op Euronext Parijs, is een internationaal consultancykantoor voor strategie en operationeel management dat aanwezig is in meer dan 20 landen. De groep verstrekt advies op het vlak van strategie, verbetering van operationele processen en het managen van verandering. Solving Efeso geniet met meer dan 350 consultants een bijzondere erkenning voor zijn vakkennis binnen de industriële sector (World Class Operations Management). Het bedrijf heeft een gediversifieerde klantenbasis dat voornamelijk bestaat uit grote internationale groepen, overheidsinstellingen en lokale overheden. Om de groep te ondersteunen bij het versterken van haar financiële structuur, het bewerkstelligen van een solide groei en zich af te splitsen van de oude aandeelhouders ging Argos Wityu met het management in zee in het kader van een complexe MBO-operatie waarbij twee kapitaalsverhogingen werden uitgevoerd en het aandeel van de beurs werd gehaald.

De groei hervatten

Sinds Argos Wityu in 2010 op het toneel verscheen, kon Solving Efeso de verschillende stappen van zijn strategisch plan uitvoeren:

 • zijn financiële structuur herstellen
 • zijn commerciële- en marketingorganisatie versterken
 • zijn omzet weer doen goeien
 • zijn rentabiliteit weer verbeteren

Naast die grote veranderingen verovert Solving Efeso nieuwe internationale markten en verrijkt het zijn aanbod via de aanwerving van nieuwe teams met een grote meerwaarde, maar ook via strategische overnames.

“Argos Wityu is een partner die beantwoordt aan onze verwachtingen op het vlak van ondernemingsaanpak, kennis van onze sector en het vermogen om onze ontwikkelingsstrategie te ondersteunen. We zijn verheugd deze nieuwe partner aan onze zijde te mogen verwelkomen!”

Filippo MANTEGAZZA– Voorzitter van het Directiecomité

Website

 

Kagi

Switzerland
Sector : Voedingsmiddelen
Activiteit : Fabrikant van wafeltjes en koekjes
Type : MBO
Uittrede : 2010

Casestudy's

Samen met Maison Kägi geschiedenis schrijven

In mei 2008 kocht Argos Wityu het bedrijf Kägi Söhne AG van Valora, een Zwitserse groep die zich bezighield met de verdeling van consumptiegoederen en die, in het kader van een nieuwe strategie, haar fabrieken wilde afstoten.
Met die transactie verwierf Argos Wityu, vergezeld van het management van het bedrijf, een ‘monument’ uit het economische landschap van Zwitserland. ägi Söhne AG werd in 1934 opgericht in Lichtensteig, in het hart van de Zwitserse streek van Toggenburg. Het is een bekende producent van wafeltjes en koekjes. Zijn specialiteiten werden altijd bereid met de grootste zorg, volgens een traditioneel recept. Sinds 1960 maakt Kägi zelf de chocolade van zijn producten, met behulp van traditionele machines. De producten die worden verkocht onder merken zoals ‘Kägi-Fret’ of ‘Toggenburger Butterbiscuits’ zijn overal in Zwitserland bekend. Enkele jaren geleden begon het bedrijf met een succesvolle introductie van zijn specialiteiten in het buitenland.

Tussen traditie en vernieuwing

Zijn verankering in Toggenburg, en zijn geschiedenis en respect voor traditionele recepten maken van dit bedrijf een heus instituut in Zwitserland. Kägi-Fret, het sterproduct van het bedrijf dat al meer dan 50 jaar bestaat, belichaamt de waarden van het merk. Maar traditie rijmt niet altijd met immobilisme … Het management van het bedrijf maakte van Kägi ook een innovatief bedrijf dankzij een vernieuwing van de visuele identiteit in 2006, nieuwe producten die de voorbije jaren op de markt werden gebracht, en de succesvolle betreding van nieuwe, internationale markten. Argos Wityu kadert in die context van traditie en vernieuwing om te verzekeren dat het vertrek uit de groep Valora synoniem staat aan een vrijmaking van energie, en om het management te begeleiden met zijn ontwikkelingsprojecten.
“Onze samenwerking met Argos Wityu werd gekenmerkt door efficiënte en snelle beslissingen. Zo konden we waarde creëren en de basis van de toekomstige groei van Kägi leggen. We investeerden niet alleen in productieprocessen en nieuwe technologieën, maar ook in de vernieuwing van producten en de toegang tot nieuwe markten, zoals China.”

Beat SIEGFRIED – CEO van Kägi Söhne AG

Website

 

Kermel

Parijs
Sector : Chemie
Activiteit : Maakt en verdeelt meta-aramidevezels
Type : SPIN-OFF
Uittrede : 2007

Casestudy's

Een geslaagd vertrek bij een grote groep

Het bedrijf Kermel is de Europese leider op de markt van aramidevezels die wordt gebruikt in kledij die beschermt tegen hitte en vlammen, dankzij zijn Kermel®-vezel. De Kermel®-vezel wordt gebruikt in twee verschillende toepassingen: in brandwerende pakken van brandweerlieden, speciale uitrusting voor piloten en tankgebruikers, pakken van ordehandhavers, maar ook in werkkledij voor risicovolle industrieën (petrochemie, siderurgie, glasblazerij, elektriciteit, …).

Begin 2002 had de Rhodia groep een zware schuldenberg, wat haar deed beslissen om bepaalde activiteiten te verkopen.
Kermel, toen lid van de afdeling Performance Fibers van Rhodia, kwam zo op de lijst met desinvesteringen terecht. Het management van Kermel anticipeert tijdig en gaat op zoek naar een financiële partner die een overname kan structureren. Zo kan het bedrijf werk maken van zijn innovatie- en groeibeleid, dat toen werd afgestraft door de budgettaire beperkingen die door de groep werden opgelegd. Een nieuwe manager met een internationaal profiel komt het al gevestigde managementteam versterken. De transactie wordt gestructureerd in samenwerking met Rhodia en de financiële instellingen om de overgang vlot te laten verlopen en het bedrijf de financiële middelen te geven die het nodig heeft voor zijn groei.

Een kans om het groeipotentieel bloot te leggen

Via deze samenwerking identificeren Argos Wityu en het management de twee grote doelen voor een versnelling van de groei van deze onderneming, met een activiteit die nu vooral is toegespitst op beschermingskledij.

 • Nieuwe technische toepassingen in de industriële sector dankzij de nieuwe Kermel® Tech-vezel, die vooral is bestemd voor de productie van filters of papier voor elektrische isolatie.
 • Een actief beleid voor geografische diversificatie, met een versterking van de uitbreiding naar Azië en Noord-Amerika.

Argos Wityu behield een minderheidsparticipatie en het management zette zijn ondernemingsavontuur voort met een ander investeringsfonds.

“Met Argos Wityu konden we in het bedrijf waarde creëren via de invoering van een vernieuwings- en groeistrategie die ons moederbedrijf tot dan toe had tegengehouden.”

Markus Schwyn – voorzitter van Kermel SA

Website

 

Maillefer

Genève
Sector : Productiegoederen
Activiteit : Vervaardiging van koperen verbindingskabels, elektrische draden en kabels, en plastic buizen
Type : SPIN-OFF
Uittrede : 2007

Casestudy's

Een leider helpen herstructureren

Maillefer is wereldleider op het vlak van oplossingen en systemen voor de productie van koperen verbindingskabels en elektrische draden en kabels. Daarnaast maakt Maillefer ook systemen voor de productie van plastic buizen. De groep heeft een hoofdzetel in Ecublens in Zwitserland en kantoren in Vantaa in Finland.
Ze heeft vertegenwoordigingskantoren in Canada, Rusland, Brazilië en China.
De groep heeft 280 mensen in dienst.

Het industriële merk Nokia-Maillefer is heel bekend en erkend op zijn markt, en dan vooral om zijn kwaliteit, prestaties en degelijkheid. In 2001 besloot Nextrom, een groep genoteerd op de Zwitserse beurs en waarvan het kapitaal gedeeltelijk in handen is van Nokia, om zijn groei voortaan te richten op de markt van de optische vezel, waar de groep een opmerkelijke groei kent.

Zijn filiaal Maillefer wordt te koop gesteld en Argos Wityu wordt dan meerderheidsaandeelhouders naast het reeds aanweizge management.
De vijf kaderleden van het managementteam, onder leiding van Pentti Hatala, bundelen meer dan 54 jaar ervaring in het bedrijf.

Een geslaagde transformatie

De strategie van Maillefer richt zich op:

 • De handhaving van zijn leiderspositie op de mature markt van de kabel en metalen draad, maar ook op zijn verdere ontwikkeling op de markt van de buizen;
 • de invoering van een outsourcingplan waarmee het zijn vaste kosten meer variabel kan maken en zo het break-evenpoint van de groep kan verlagen;
 • de omschakeling van de groep van een industriële activiteit naar die van ontwerper en dienstenleverancier.

 

Deze strategie voor de omvorming van het businessmodel nam enkele jaren in beslag, maar maakte het voor het bedrijf mogelijk om zijn reactiviteit en rentabiliteit opmerkelijk te versterken en zo de toenemende vraag van recente jaren beter op te vangen.

Maillefer werd in december 2007 overgedragen in een secundaire Management Buy-Out.

Website

 

Roc-Eclerc group

Parijs
Sector : Begrafenisdiensten
Activiteit : Begrafenisonderneming, verkoop van grafstenen, levensverzekeringscontrcten en enfranchisenetwerk
Type : MBI
Uittrede : 2012

Casestudy's

Een MBI om een Frans leider voor begrafenisdiensten op te bouwen

Het merk ROC-ECLERC werd meer dan 25 jaar geleden boven de doopvont gehouden door Michel Leclerc, die faam verwierf omdat hij het toen heersende gemeentelijke monopolie bestreed en brak. Het merk ROC-ECLERC, het op één na grootste in de Franse uitvaartsector, is over het hele land aanwezig via een netwerk van franchises die goed zijn voor bijna 500 kantoren bemand door 2.000 medewerkers, en een omzet van ongeveer 140 miljoen euro.Het is de bedoeling om de verdere ontwikkeling van het merk in Frankrijk en Europa te versnellen en over te gaan tot de geleidelijke integratie van de vele diensten die worden aangeleverd.

ROC-ECLERC wil zijn ontwikkeling voortzetten met de bedoeling om weldra over een netwerk van meer dan 650 verkooppunten te beschikken in Frankrijk. De groep zet haar geplande ontwikkeling in de Franse Overzeese Gebieden en op het Europese vasteland voort. Die ontwikkeling wordt gekoppeld aan een duidelijke visie op de evoluties binnen de sector, aan een professionele aanpak en aan een reële dynamiek in het beheer van het netwerk. ROC-ECLERC wil vooral goedkopere diensten aan families aanbieden, met naleving van de hoogste kwaliteitsnormen en met het grootste respect en de vereiste ethiek tijdens uitvaart zelf. Dit alles is gestoeld op de filosofie van het merk: diensten aanbieden aan betere tarieven dan de concurrentie. ie logica wordt toegepast op alle diensten en producten die met de uitvaartsector verband houden, gaande van de verkoop van grafzerken tot begrafenisverzekeringen.

Structurering, ontwikkeling en build-up

 • Verdere ontwikkeling via de opening van nieuwe verkooppunten;
 • Creatie van een aankoop- en referentiecentrale voor de leden van het netwerk;
 • Ontwikkeling van levensverzekeringen;
 • Ontwikkeling van partnerschappen met banken, verzekeraars en ziekenfondsen;
 • Nationale tv-campagnes;
  Bijstand aan het netwerk en opleidingscentrum;
 • Externe groei.

De huidige demografische evolutie biedt mooie vooruitzichten op een verdere ontwikkeling van de markt. Naast traditionele uitvaartdiensten lijkt de markt steeds meer bijkomende diensten te ontwikkelen, zoals begrafenisverzekeringen, begeleiding, en psychologische en juridische steun aan families, die verder gaan dan de klassieke diensten.

De overname van de franchise ROC-ECLERC is de eerste stap in een ‘build-up project’ in de Franse begrafenissector, die heel gefragmenteerd is achter marktleider PFG.
Na de overname van de groep ROC-ECLERC in april 2005 ging de groep over tot de overname van SDDM (juli 2005), Million Marais (oktober 2005), Eternité (mei 2006) en CFF (april 2008).

“Argos heeft een groot inzicht in de uitdagingen van de business. Onze relaties tussen financiële aandeelhouders en managers zijn sterk gestoeld op loyauteit, wat heel belangrijk is bij een intense samenwerking. Naast de cijfers interesseert Argos zich ook voor de business en het terrein, wat een geruststelling is. De ontmoetingen zijn constructief en het gezamenlijke streefdoel is natuurlijk de groei van het bedrijf”.

Sandrine Thiéfine – Voorzitster van de Directie

Website

 

Share Button