Afronding van de kapitaalverhoging in B Logistics

Afronding van de kapitaalverhoging in B Logistics

Afronding van de kapitaalverhoging in B Logistics, versterking van de kapitaalstructuur met 96m€green_squares


Logos B Logistics Print

Brussel, 7 oktober 2015 – Argos Wityu en NMBS hebben de op 30 maart 2015 aangekondigde kapitaalverhoging in B Logistics vandaag afgerond. Met deze kapitaalverhoging en het eerder deze week afgesloten sociaal akkoord zijn alle randvoorwaarden vervuld opdat B Logistics versneld inzet op groei en winstgevendheid. Als leider van de “modal shift” 1 zet B Logistics haar ontwikkeling verder door een performant product- en dienstenaanbod, innovaties en een klantgerichte, dynamische organisatie.

De investeringsfondsen die geadviseerd worden door Argos Wityu investeren 20,7 miljoen euro in B Logistics en krijgen daarmee 68,9% van het kapitaal van de onderneming in handen. Naast Argos Wityu blijft NMBS aanwezig in het kapitaal van B Logistics. Tegelijkertijd verwerft B Logistics een lange termijn bankfinanciering ten bedrage van 50 miljoen EUR en converteert NMBS een achtergestelde lening van 25 miljoen euro in kapitaal ten gunste van B Logistics.

In totaal betekent deze operatie een versterking van de kapitaalstructuur van nagenoeg 96 miljoen EUR voor B Logistics. De onderneming beschikt hiermee over de liquide middelen en balansstructuur om haar objectieven te realiseren.

Om (potentiële) klanten te overtuigen vaker voor het spoor te kiezen, ontwikkelt B Logistics vernieuwende en performante spoorproducten die beantwoorden aan hun verwachtingen. Zo lanceerde B Logistics dit jaar het Green Xpress Network, een Europees netwerk van spoorverbindingen tussen Europese hubs.

Geert Pauwels, CEO B Logistics: “Om de modal shift naar het spoor te versnellen moeten wij het goederenvervoer per spoor even gebruiksvriendelijk, flexibel en aantrekkelijk maken als de andere transportmodi. Daarom focussen wij op het ontwikkelen van een vernieuwend, snel en betrouwbaar productaanbod, een sterke, klantgerichte organisatie en op technologische innovaties.”

De aandeelhouders van B Logistics ondersteunen de strategie van de onderneming.

Gilles Mougenot, Voorzitter van Argos Wityu Partners: “Wij delen de waarden en objectieven van B Logistics: groei, autonomie, entrepreneurship, innovatie en verantwoord ondernemerschap. De recente geschiedenis heeft uitgewezen dat het management en het personeel van B Logistics er steevast in slaagt hun plannen om te zetten in realiteit. Het verheugt ons de onderneming te kunnen begeleiden in haar verdere ontwikkeling.”

Jo Cornu, CEO NMBS: “Ik ben ervan overtuigd dat B Logistics met de nieuwe partner alle kansen krijgt om verder een succesvol traject in het vrachtvervoer op te bouwen. Als aandeelhouder heb ik er alle vertrouwen in dat er een vruchtbare toekomst is weggelegd voor B Logistics als innovatieve Europese logistieke speler.”

Perscontacten:
B Logistics : Veerle Van Mierlo
Tel: + 32 472 92 02 29
E-Mail: veerle.vanmierlo@blogistics.be

NMBS: Bart Crols
Tel: + 32 491 72 45 17
E-Mail: bart.crols@nmbs.be

Argos Wityu: Baudouin Velge (Interelgroup)
Tel: + 32 475 30 12 11
E-Mail: baudouin.velge@interelgroup.com

Over B Logistics (www.blogistics.be)
NMBS Logistics n.v. werd op 1 februari 2011 operationeel als autonome vrachtspooroperator. Aandeelhouders zijn investeringsfonds Argos Wityu (68,8%) en NMBS (31,2%). B Logistics ontwikkelt spooroplossingen aan ondernemingen en grote industriële groepen in heel Europa, zowel onder de vorm van bloktreinen voor conventionele en intermodale ladingen, als via verspreid vervoer. Als één van de grootste privé vrachtspooroperatoren in Europa, is het de ambitie van B Logistics om de modal shift naar het spoor te versnellen. Om dit te realiseren zet B Logistics continu in op het verhogen van de veiligheid, kwaliteit, productiviteit en kostenefficiëntie, alsook op innovatie en het verbeteren van haar dienstverlening en het ontwikkelen van een betrouwbaar, competitief en innovatief productaanbod. De groep, met hoofdkantoor in Brussel, biedt werk aan zo’n 1900 mensen en beschikt over een vloot van zo’n 200 locomotieven en 7000 wagons. B Logistics verzorgt de spoorproductie in België en de omringende landen. Waar B Logistics het internationale spoorvervoer niet zelf kan realiseren, doet de onderneming beroep op betrouwbare partners. Dochterondernemingen IFB, intermodaal operator, Xpedys, grotendeels geïntegreerd binnen B Logistics, en OSR France, spooroperator actief in Frankrijk, maken deel uit van de groep.

Over NMBS (www.nmbs.be)
De Belgische n.v. van publiek recht NMBS verzekert de exploitatie en commercialisering van het binnenlandse en internationale reizigersvervoer per spoor. Zij staat eveneens in voor het beheer van het rollend materieel. Verder is zij verantwoordelijk voor de stations en stopplaatsen, met inbegrip van de parkings, fietsenstallingen en ruimtes voor fietsenverhuur en de stationsomgeving. Ze houdt zich ook bezig met de activiteiten met het oog op beveiliging en bewaking van het spoorwegdomein. Ze telt circa 20.000 personeelsleden.

Over Argos Wityu ( www.argos-soditic.com)
Argos Wityu werd opgericht in 1989 en is een onafhankelijke Europese investeringsmaatschappij met kantoren in Parijs, Genève, Milaan en Brussel. Argos Wityu is voornamelijk betrokken bij de overname van middelgrote ondernemingen (MBO, MBI, BIMBO, spin-off, reorganisatie of externe groei). De fondsen die Argos Wityu beheert en adviseert nemen meerderheidsparticipaties voor een bedrag per transactie tussen 10 et 60 M€. Sinds zijn oprichting heeft Argos Wityu reeds meer dan 60 transacties gerealiseerd. Argos Wityu hanteert een originele investeringsstrategie die gericht is op bedrijfsovernames waarbij een sterke betrokkenheid vereist is vanwege de financiële aandeelhouder aan de zijde van het management en waarbij waardecreatie wordt gerealiseerd via groei eerder dan via het gebruik van een financieel hefboomeffect.

SNCB

 • Financial counsel: LAZARD (Thierry Le Grelle, Daan Van Parys)
 • Legal counsel : EUBELIUS (Erwin Destuyver, Hans Gilliams, Jereon Delvoie)

Argos Wityu (Deal team: Gilles Mougenot, Richard Reis, Maarten Meijssen, Simon Guichard)

 • Legal counsel : LIEDEKERKE (Damien Conem, Peter De Bou, Laeticia Seeber)
 • Strategy DD: ROLAND BERGER (Grégoire Tondreau, Alain d’Oultremont, Thibaud Mezosy)
 • Financial  DD : PWC (Philippe Fimmers, Michael De Roover)
 • Sales DD: PWC (Tom Vermeiren)
 • Operational & IT DD: PWC (Steven Vermeylen)
 • Tax DD: PWC (Jan Muyldermans)
 • Environment DD: ERM (Ruud Klein)
 • Insurance DD: AON (Bart Goossens)

Management

 • Legal counsel : ALLEN & OVERY (Wouter Van de Voorde)
 • Financial counsel: NAVIUS

Retour aux actualités [/spb_text_block]

Share Button