Argos Index®

The mid-market reference

Argos Index® 1e Kwartaal 2024

Share

Voornaamste conclusies
De Argos Index® nam licht af naar 8,9x EBITDA

De Argos Index® daalde in het eerste kwartaal van 2024 licht naar 8,9x EBITDA. Hiermee zette de index de 2,5 jaar durende daling sinds de piek van het tweede kwartaal van 2021 voort om uit te komen op het laagste niveau sinds 2017, dicht bij zijn gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. De Argos Index® werd het afgelopen kwartaal vooral beïnvloed door de afname (tot 9,1x EBITDA) van de prijzen die investeringsfondsen betaalden. Hierdoor kwamen deze prijzen geleidelijk dichter bij de prijzen te liggen die strategische overnemers betaalden (stabiel op 8,7x EBITDA).

De neerwaartse druk op de prijzen kwam ook naar voren in de daling van de multiples in het hogere mid-marketsegment (een afname van 4x EBITDA sinds het eerst kwartaal van 2023), waardoor deze dichter bij de multiples in het lagere mid-marketsegment kwamen te liggen. Het percentage transacties met een multiple van meer dan 15x EBITDA in de Argos Index® steekproef bleef stabiel op 13%, al kwam geen enkele deal boven de 20x EBITDA uit. Dit kwam omdat de transacties in de technologiesector en de gezondheidszorg slechts 30% van de steekproef vertegenwoordigden, het laagste niveau ooit. Ook de prijzen aan de verkoopzijde bleven zich aanpassen, met een historisch hoog percentage deals met een multiple van minder dan 7x EBITDA.

De fusie- en overnameactiviteit in het mid-marketsegment bleef het afgelopen kwartaal stabiel. Dit was in lijn met het lage volume per kwartaal in de afgelopen twee jaar, maar stond in contrast met de opleving van de wereldwijde fusie- en overnamemarkt (1). Nu de financieringsvoorwaarden veranderen, verhult deze ogenschijnlijke stabiliteit echter twee conflicterende trends: (i) enerzijds wegen de vertraagde gevolgen van het ongunstige macro-economische klimaat in 2023, met historisch hoge rentetarieven, geringe groei en geopolitieke risico’s, nog altijd door op de activiteit en de prijzen; (ii) en anderzijds bevordert de afnemende onzekerheid over de rentetarieven, nu de inflatie in de eurozone sinds de piek van 2022 aanzienlijk is gedaald, een geleidelijk herstel (2).

In dit licht vertoonde de fusie- en overnamemarkt in het mid-marketsegment nog steeds opvallend veel veerkracht. Dit hield ook verband met de noodzaak voor private-equityfondsen om hun investeringsportefeuille (3) te vernieuwen en voor grote ondernemingen om hun bedrijfsmodel te veranderen en te transformeren.

(1) S De activiteit op de Europese fusie- en overnamemarkt was in het eerste kwartaal van 2024 60% hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2023 (bron: LSEG/Financial Times, 28-03-2024).
(2) Het BBP in de eurozone nam in het eerste kwartaal van 2024 toe met 0,3% (een toename van 0,1% vergeleken met het vierde kwartaal van 2023), terwijl de inflatie in maart afnam tot 2,4% (Eurostat).
(3) Volgens het nieuwste Global Private Equity Report 2024 van Bain & Company beschikken private-equityfirma’s wereldwijd over een recordaantal van 28.000 onverkochte bedrijven met een gezamenlijke waarde van ruim 3,2 biljoen dollar.9,1

Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research
De Argos Index® werd met name beïnvloed door de afname van de multiples die investeringsfondsen betaalden

Door de hogere rentetarieven en daarmee gepaard gaande hogere financieringskosten, namen de multiples die investeringsfondsen betaalden af met 3% tot 9,1x EBITDA. Hiermee naderden ze de multiples die strategische overnemers betaalden. Investeringsfondsen bleven het afgelopen kwartaal echter kapitaal aanwenden en hun aandeel in de fusie- en overnamemarkt verhogen. Ze beschikten namelijk nog altijd over recordhoeveelheden aan dry powder en bleven selectieve overnames doen van hoogwaardige activa. Investeringsfondsen vertegenwoordigden bijna de helft van alle deals met een multiple van meer dan 15x EBITDA uit de Argos Index® steekproef van het eerste kwartaal.

De multiples die strategische overnemers betaalden bleven in het eerste kwartaal stabiel op 8,7x EBITDA, terwijl de publieke aandelenmarkten verder opkrabbelden (1) dankzij de afnemende inflatie, verwachte renteverlagingen door de ECB en de vooruitzichten van een ‘soft-landing’- scenario voor de economie. Grote ondernemingen bleven uitkijken naar transformerende overnames en gunstig geprijsde groeimogelijkheden: strategische overnemers vertegenwoordigden dan ook 65% van het aantal transacties met een multiple van minder dan 7x EBITDA.

(1) De index EURO STOXX® TMI Small nam in het eerste kwartaal van 2024 toe met 3,4%.

Bedrijfswaarde / historische EBITDA

Bron : Argos Index© mid-market / Epsilon Research
Het percentage transacties met een multiple van minder dan 7x EBITDA bereikte een recordhoogte

Het percentage transacties met een extreme multiple van minder dan 7x of meer dan 15x EBITDA lag in het eerste kwartaal van 2024 op 47%, een van de hoogste niveaus sinds 2018. Het percentage transacties met een multiple van meer dan 15x EBITDA bleef stabiel, maar laag. Er waren geen transacties met een multiple van meer dan 20x EBITDA.

Percentage transacties met extreme multiples uit de Argos Index® steekproef

Bron : Argos Index© mid-market / Epsilon Research

Het percentage transacties met een multiple van meer dan 15x EBITDA uit de Argos Index® steekproef

Bron : Argos Index© mid-market / Epsilon Research

Het percentage transacties met een multiple van minder dan 7x EBITDA vertegenwoordigde 34% van de geanalyseerde transacties, een historisch hoog niveau waaruit de neerwaartse druk op de prijzen blijkt.

Het percentage transacties met een multiple van minder dan 7x EBITDA en meer dan 15x EBITDA uit de Argos Index® steekproef
Fusies en overnames stabiel in Q1, na een beperkte daling in 2022 / 2023

Het aantal fusies en overnames in de eurozone bleef stabiel (circa 150 deals). De gepubliceerde waarde nam echter af met 8%. De fusie- en overnameactiviteit werd gestimuleerd door het geleidelijke herstel van de LBO’s in het mid-marketsegment (1) na de opleving in het vierde kwartaal van 2023: ten opzichte van het vierde kwartaal namen het volume en de waarde van de fusies en overnames met respectievelijk 5% en 17% toe. Wat betref het aantal deals nam het aandeel van LBO’s in de fusie-en overnamemarkt toe tot 18%, een toename ten opzichte van de 14% halverwege 2023, maar nog altijd onder het niveau van de ruim 20% in 2021.

De algehele stabiliteit van de fusie- en overnameactiviteit in het mid-marketsegment stond in contrast met de opleving van de wereldwijde fusie- en overnamemarkt (2), die te danken was aan de stabieler wordende (weliswaar nog steeds hoge) rentetarieven door de aanzienlijk lagere inflatie dan de piek in 2022. Dit herstel werd echter nog steeds belemmerd door economische volatiliteit, geopolitieke risico’s en uitblijvende renteverlagingen waar de financiële markten op hadden gerekend.

De wereldwijde fusie- en overnamemarkt voor large caps herstelde zich na een sterke afname in de afgelopen twee jaar. Het mid-marketsegment was minder volatiel: deze bedrijven zijn in een ongunstig economisch klimaat stabieler (hun activiteit nam in 2022 en 2023 beperkt af) en veren terughoudender op zodra de omstandigheden verbeteren. Dit gold met name voor het lagere mid-marketsegment, dat in Europa grotendeels stabiel bleef.

(1) Bron : Epsilon Research / MarketIQ
(2) De wereldwijde fusie- en overnameactiviteit nam in het eerste kwartaal van 2024 (ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2023) met 30% toe door een ruime verdubbeling van het aantal deals van meer dan 10 miljard dollar, volgens de LSEG in de Financial Times, 28-03-2024.

Mid-marketactiviteit in de eurozone (15-500 miljoen euro) in volume en in waarde

Bron : Argos Index© mid-market / Epsilon Research

Eurozone Mid-market - Aantal deals

Bron : Epsilon Research / MarketIQ

De activiteit van investeringsfondsen nam in het eerste kwartaal toe. Daarnaast nam hun aandeel (1) in de fusies en overnames in het mid-marketsegment toe tot 18% wat betreft het aantal deals en tot een historisch hoge 32% wat betreft de waarde.

(1) Exclusief build-ups

Aandeel van LBO in fusies en overnames in het mid-marketsegment in de eurozone

Bron: Epsilon Research / MarketIQ

Argos Index® 1e Kwartaal 2024

Deel De Argos Index®

Jean-Pierre Di Benedetto - Argos Wityu

Jean Pierre Di Benedetto

Managing Partner

ITALY

Giuseppe Bonsignore - Argos Wityu

Giuseppe Bonsignore

COO

ITALY

Paris

Louis Godron - Argos Wityu

Louis Godron

Managing Partner

FRANCE

Karel Kroupa - Argos Wityu

karel Kroupa

Managing Partner

FRANCE

Gilles Lorang - Argos Wityu

Gilles Lorang

Managing Partner

BENELUX

Coralie Cornet - Argos Wityu

Coralie Cornet

Head of communications

FRANCE

Jacqui Darbyshire - Argos Wityu

Jacqui Darbyshire

Chief Financial Officer

FRANCE

La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 50M€

FRANCE

Moro - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 40M€

ITALY

Sasa Demarle - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 30M€

FRANCE