Argos Index®

The mid-market reference

Argos Index - Argos Wityu

De Mid-market Argos Index® volgt de waardering van niet-beursgenoteerde midden- en kleinbedrijven in de eurozone.

De Argos Index® werd eind 2006 gelanceerd door Argos Wityu en Epsilon Research, een online platform voor het beheer van fusies en overnames van beursgenoteerde ondernemingen. De Argos Index® wordt driemaandelijks gepubliceerd. De index catalogiseert overnames in het middensegment van de markt die in de voorgaande drie maanden hebben plaatsgevonden.

De Argos Index® dient als benchmark voor de niet-beursgenoteerde markt. Het is gebaseerd op een rigoureuze methodologie en een gedetailleerde, individuele analyse van elke transactie, met inbegrip van de structuur van de transactie, de bedrijfsactiviteit van de onderneming (aangepaste financiële informatie) en transactiemultiples. De Argos Index® wordt berekend aan de hand van gegevens van Epsilon Research’s EMAT (Epsilon Multiple Analysis Tool) database, die gebaseerd is op analyses van meer dan 10.000 M&A transacties.

Elk kwartaal analyseert Epsilon Research, op basis van betrouwbare financiële informatie, in detail ongeveer 25% van de transacties die voldoen aan de criteria voor opname in de index: verwerving van een meerderheidsbelang in een bedrijf in de eurozone met een boekwaarde tussen €15 en €500 miljoen.

BEHEREND VENNOOT
BIJ Argos Wityu

FRANKRIJK

“De Argos Index® is ontstaan uit de wens om een databank voor de niet-beursgenoteerde markt te creëren die zowel methodologisch robuust is als rijk aan informatie van hoge kwaliteit. Robuustheid is het voornaamste kenmerk van de index.”

BEHEREND VENNOOT
bij Argos Wityu

DACH

“Wanneer de CEO van een bedrijf zich afvraagt of dit het juiste moment is om te verkopen, levert de Argos Index® essentiële conjunctuurinformatie en helpt hem of haar een beslissing te nemen. De Argos Index® ontleent zijn legitimiteit aan zijn lange levensduur en onafhankelijkheid.”
CEO - Argos Wityu

Grégoire Buisson

FOUNDER
EPSILON RESEARCH

“Het bestaansrecht van de Argos Index® als Europese benchmark houdt verband met het gebruik van informatie uit onze EMAT (Epsilon Multiple Analysis Tool) database. Die heeft bewezen betrouwbaar te zijn. De index is altijd gebaseerd geweest op deze methodologie. Wij werken nauwgezet, transactie per transactie, onderzoeken documenten, analyseren jaarverslagen, reconstrueren transacties en bouwen hypotheses.”

Abonneer u op onze inhoud om de Argos Index® automatisch per e-mail te ontvangen.

Het verzamelen van de gevraagde informatie is noodzakelijk om uw verzoek te verwerken. In het kader van het beheer van onze prospecten en klanten, bewaren wij de betreffende persoonsgegevens gedurende maximaal van 5 jaar na het laatste contact. In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, hebt u het recht op toegang, rectificatie, overdracht, beperking, verzet en verwijdering van gegevens die betrekking op u hebben. U kunt uw verzoek hiertoe indienen per e-mail of per brief naar het volgende adres: dpo@argos.fund

Epsilon Research ontwikkelde het eerste online platform voor het beheer van niet-beursgenoteerde M&A-transacties, gericht op M&A- professionals. Het platform van Epsilon omvat data, analyserapporten, software en diensten die essentieel zijn voor private bedrijfswaardering / transactiemanagement: EMAT, de grootste database van Europese transactie multiples voor private ondernemingen, met gedetailleerde analyse van 8.000 M&A deals, variërend van €1m tot €500m in waarde, die alle industriesectoren bestrijken; indices en studies die regelmatig door Epsilon worden gepubliceerd, waaronder de Argos-index; cloud-gebaseerde software voor beheer van M&A contacten en projecten; waardering van comparables, private equity fondsinvesteringen.

De Mid-market Argos Index® volgt de waardering van niet-beursgenoteerde mid-market bedrijven in de eurozone. Uitgevoerd door Argos Wityu en Epsilon Research en om de drie maanden gepubliceerd, weerspiegelt de mediaan EV/EBITDA-multiples, op voortschrijdende basis van zes maanden, van transacties die voldoen aan de volgende criteria: het gaat om het middensegment van de markt (vermogenswaarde tussen €15 miljoen en €500 miljoen voor een belang van 100%), het bedrijf is gevestigd in een eurozoneland, een meerderheidsbelang moet worden verworven, bepaalde activiteiten zijn uitgesloten (financiële diensten, onroerend goed, hightech). –producenten, regelgevers en stakeholders.

 

“De Argos Index® is een belangrijke benchmark voor de waardering van niet-beursgenoteerde Europese bedrijven en is gebaseerd op zeer betrouwbare gegevens.”

Op basis van uw ervaring in verschillende beleggingsfondsen en als CEO van Invest Europe, hoe kijkt u aan tegen de Argos Index®?

De Argos Index® bestaat ruim 15 jaar en ik heb bewondering voor de lange levensduur. Toen ik beleggingsfondsen beheerde, heb ik de index systematisch geraadpleegd zodra deze werd gepubliceerd. Ik heb hem vaak gebruikt in gesprekken met beleggers. De Argos-index® is een marketinginstrument dat een goede service biedt. En aangezien de index gebaseerd is op zeer betrouwbare gegevens, is deze een belangrijke benchmark voor de waardering van niet-beursgenoteerde ondernemingen in het middensegment van de Europese markt. De driemaandelijkse Argos Index® rapporteert de overnameprijzentrends en geeft een rationele verklaring daarvoor, wat essentieel is.

Wat zijn de significante verschillen tussen de Argos Index® en de gegevens die door Invest Europe worden geproduceerd?

De door de Argos Index® geproduceerde gegevens verschillen van de onze. Wij zijn geïnteresseerd in beleggingen, terwijl de index zich richt op waardering. Wij zijn zeer breed georiënteerd bij het in kaart brengen van investeringen en kunnen heel precies zeggen waar het geld vandaan komt, waar het zal worden geïnvesteerd en wanneer. Anderzijds hebben wij niet de methodologie ontwikkeld zoals Argos Wityu en Epsilon hebben gedaan. Om te weten wie de overname heeft uitgevoerd en tegen welke prijs. De steekproef is ook verschillend. De Argos Index® concentreert zich op de eurozone, terwijl wij naar het hele Europese continent kijken. Daarom zijn de gegevens van de Argos Index® complementair aan die van ons.

Wat is het specifieke karakter van Invest Europe en hoe vult de Argos Index® de andere studies van de associatie aan?

Invest Europe publiceert al verscheidene jaren gegevens op het gebied van fondsenwerving, investeringen en desinvestering. Enkele jaren geleden hebben wij onze krachten gebundeld met alle Europese private equity en risicokapitaalassociaties om een platform voor gegevensverzameling op te richten, de European Data Cooperative (EDC) genaamd. Door gebruik te maken van dit ene platform met een gestandaardiseerde methodologie, kunnen wij consistente en vergelijkbare halfjaarlijkse en volledige jaarstatistieken in heel Europa verkrijgen. Op die manier kunnen wij onze leden, fondsbeheerders of beleggers, beleidsmakers, regelgevers en andere stakeholders beter informeren.

Wij hebben een team van 15 professionals dat deze veelheid aan gegevens verzamelt en verwerkt. Het is een enorme klus, net als het werk van Argos Wityu en Epsilon om de Index tot stand te brengen.

Kortom, onze methodologieën hebben hetzelfde vertrekpunt: de geconsolideerde marktwaarden.

Contact

BEHEREND VENNOOT
BIJ Argos Wityu

FRANKRIJK

INVESTMENT MANAGER
BIJ Argos Wityu

FRANKRIJK

COMMUNICATIONS DIRECTOR
BIJ ARGOS wityu

Jean-Pierre Di Benedetto - Argos Wityu

Jean Pierre Di Benedetto

Managing Partner

ITALY

Giuseppe Bonsignore - Argos Wityu

Giuseppe Bonsignore

COO

ITALY

Paris

Louis Godron - Argos Wityu

Louis Godron

Managing Partner

FRANCE

Karel Kroupa - Argos Wityu

karel Kroupa

Managing Partner

FRANCE

Gilles Lorang - Argos Wityu

Gilles Lorang

Managing Partner

BENELUX

Coralie Cornet - Argos Wityu

Coralie Cornet

Head of communications

FRANCE

Jacqui Darbyshire - Argos Wityu

Jacqui Darbyshire

Chief Financial Officer

FRANCE

La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 50M€

FRANCE

Moro - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 40M€

ITALY

Sasa Demarle - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 30M€

FRANCE