2e kwartaal 2021

VOORNAAMSTE CONCLUSIES

  • De Argos Index® bleef stijgen tot 11,6x de EBITDA, een nieuw historisch record
  • Investeringsfondsen betaalden nog nooit zulke hoge ratio’s, tot 12,9x de EBITDA
  • In het eerste halfjaar is het percentage transacties met ratio’s boven 15x de EBITDA scherp gestegen, tot een kwart van alle transacties
  • Het aantal fusies en overnames in het mid-marketsegment is weer gestegen
Aanhoudende stijging Argos Index® tot 11,6x de EBITDA

Alles over de Argos Index ®MANAGING PARTNER

Louis Godron

“We hebben de Argos-index gelanceerd, omdat we een ijkpunt wilden voor de markt van de niet-genoteerde bedrijven dat niet alleen berust op een solide methodologie, maar ook relevant is door de kwaliteit van de informatie waarop het gebaseerd is. Die betrouwbaarheid is de essentie van de index.”

MANAGING PARTNER

Frank Hermann

“Wanneer de CEO van een bedrijf zich afvraagt of het nu een goed moment is om te verkopen, is de Argos Index® een hulpmiddel dat essentiële informatie verstrekt over de ontwikkeling van de economische cycli. De Argos Index® bestaat al jaren en wordt volledig onafhankelijk berekend, zodat het een zeer betrouwbare index is.”

FONDATEUR, EPSILON RESEARCH

Grégoire Buisson

“De Argos Index is een referentie geworden in Europa, omdat wij betrouwbare gegevens gebruiken uit onze EMAT-databank (Epsilon Multiple Analysis Tool). Die databank vormt vanaf het begin de basis van onze methodologie. We gaan voor elke transactie zorgvuldig te werk en verzamelen alle documenten, analyseren de jaarverslagen, reconstrueren de transacties en formuleren hypothesen.”

Newsletter subscription

* required fields