Derde kwartaal 2020

VOORNAAMSTE CONCLUSIES

  • De Argos Index® steeg tot 10,1x de EBITDA en kwam daarmee bijna uit op het niveau van voor de coronacrisis.
  • De markt was overwegend selectief en richtte zich op overnames van kwaliteitsbedrijven en van bedrijven in de gezondheids- en de technologiesector, die goed zijn voor 50% van de in de Argos Index® opgenomen transacties.
  • Transacties met een ratio van meer dan 20x de EBITDA zijn zo goed als verdwenen.
  • Relatief herstel van het aantal fusies en overnames, dat ten opzichte van het vorige kwartaal met 40% is toegenomen, maar over de eerste drie kwartalen gezien nog steeds 13% lager is dan tijdens dezelfde periode in 2019.
Stijging van de Argos Index® tot 10,1x de EBITDA

Alles over de Argos Index ®MANAGING PARTNER

Louis Godron

“We hebben de Argos-index gelanceerd, omdat we een ijkpunt wilden voor de markt van de niet-genoteerde bedrijven dat niet alleen berust op een solide methodologie, maar ook relevant is door de kwaliteit van de informatie waarop het gebaseerd is. Die betrouwbaarheid is de essentie van de index.”

MANAGING PARTNER

Frank Hermann

“Wanneer de CEO van een bedrijf zich afvraagt of het nu een goed moment is om te verkopen, is de Argos Index® een hulpmiddel dat essentiële informatie verstrekt over de ontwikkeling van de economische cycli. De Argos Index® bestaat al jaren en wordt volledig onafhankelijk berekend, zodat het een zeer betrouwbare index is.”

FONDATEUR, EPSILON RESEARCH

Grégoire Buisson

“De Argos Index is een referentie geworden in Europa, omdat wij betrouwbare gegevens gebruiken uit onze EMAT-databank (Epsilon Multiple Analysis Tool). Die databank vormt vanaf het begin de basis van onze methodologie. We gaan voor elke transactie zorgvuldig te werk en verzamelen alle documenten, analyseren de jaarverslagen, reconstrueren de transacties en formuleren hypothesen.”

Newsletter subscription

* required fields