2e kwartaal 2020

VOORNAAMSTE CONCLUSIES

  • In een context van geringe transactievolumes heeft de Argos Index® zich gestabiliseerd op 9,2x de EBITDA
  • Het aantal fusies en overnames is fors afgenomen: ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 en het tweede kwartaal van 2019 is dit cijfer in het tweede kwartaal qua volume met 40% en qua waarde met 60% gedaald
  • De ratio’s die beleggingsfondsen betaalden (9,3x) en de ratio’s die strategische overnemers betaalden (8,9x) convergeren
  • Bij fusies en overnames van midcap-bedrijven in de eurozone heeft Duitsland een record gebroken
In een context van geringe transactievolumes heeft de Argos Index® zich in het tweede kwartaal gestabiliseerd op 9,2x de EBITDA

Alles over de Argos Index ®MANAGING PARTNER

Louis Godron

“We hebben de Argos-index gelanceerd, omdat we een ijkpunt wilden voor de markt van de niet-genoteerde bedrijven dat niet alleen berust op een solide methodologie, maar ook relevant is door de kwaliteit van de informatie waarop het gebaseerd is. Die betrouwbaarheid is de essentie van de index.”

MANAGING PARTNER

Frank Hermann

“Wanneer de CEO van een bedrijf zich afvraagt of het nu een goed moment is om te verkopen, is de Argos Index® een hulpmiddel dat essentiële informatie verstrekt over de ontwikkeling van de economische cycli. De Argos Index® bestaat al jaren en wordt volledig onafhankelijk berekend, zodat het een zeer betrouwbare index is.”

FONDATEUR, EPSILON RESEARCH

Grégoire Buisson

“De Argos Index is een referentie geworden in Europa, omdat wij betrouwbare gegevens gebruiken uit onze EMAT-databank (Epsilon Multiple Analysis Tool). Die databank vormt vanaf het begin de basis van onze methodologie. We gaan voor elke transactie zorgvuldig te werk en verzamelen alle documenten, analyseren de jaarverslagen, reconstrueren de transacties en formuleren hypothesen.”

Newsletter subscription

* required fields