Vierde kwartaal 2019

VOORNAAMSTE CONCLUSIES

  • De Argos Index® heeft een nieuwe recordhoogte bereikt: 10,3x de EBITDA.
  • Het aantal transacties tegen een ratio van meer dan 20x is enorm gestegen.
  • Het aantal fusies en overnames in het Europese mid-marketsegment is in 2019 gedaald, ondanks een opleving in het vierde kwartaal.

INVEST EUROPE CEO

Éric de Montgolfier

“De Argos Index® is een belangrijke maatstaf voor de waardering van niet-genoteerde bedrijven in Europa en is gebaseerd op bijzonder betrouwbare gegevens.”

De Argos Index® heeft een nieuwe recordhoogte bereikt: 10,3x de EBITDA.

Mediane EV/EBITDA-ratio over een voortschrijdende periode van 6 maanden

Bron: Argos Index© mid-market / Epsilon Research

Alles over de Argos Index ®MANAGING PARTNER

Louis Godron

“We hebben de Argos-index gelanceerd, omdat we een ijkpunt wilden voor de markt van de niet-genoteerde bedrijven dat niet alleen berust op een solide methodologie, maar ook relevant is door de kwaliteit van de informatie waarop het gebaseerd is. Die betrouwbaarheid is de essentie van de index.”

MANAGING PARTNER

Frank Hermann

“Wanneer de CEO van een bedrijf zich afvraagt of het nu een goed moment is om te verkopen, is de Argos Index® een hulpmiddel dat essentiële informatie verstrekt over de ontwikkeling van de economische cycli. De Argos Index® bestaat al jaren en wordt volledig onafhankelijk berekend, zodat het een zeer betrouwbare index is.”

FONDATEUR, EPSILON RESEARCH

Grégoire Buisson

“De Argos Index is een referentie geworden in Europa, omdat wij betrouwbare gegevens gebruiken uit onze EMAT-databank (Epsilon Multiple Analysis Tool). Die databank vormt vanaf het begin de basis van onze methodologie. We gaan voor elke transactie zorgvuldig te werk en verzamelen alle documenten, analyseren de jaarverslagen, reconstrueren de transacties en formuleren hypothesen.”

Newsletter subscription

* required fields