De Argos Index® mid-market

2e kwartaal 2020

Voornaamste conclusies

 • In een context van geringe transactievolumes heeft de Argos Index® zich gestabiliseerd op 9,2x de EBITDA
 • Het aantal fusies en overnames is fors afgenomen: ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 en het tweede kwartaal van 2019 is dit cijfer in het tweede kwartaal qua volume met 40% en qua waarde met 60% gedaald
 • De ratio’s die beleggingsfondsen betaalden (9,3x) en de ratio’s die strategische overnemers betaalden (8,9x) convergeren
 • Bij fusies en overnames van midcap-bedrijven in de eurozone heeft Duitsland een record gebroken
01

In een context van geringe transactievolumes heeft de Argos Index® zich in het tweede kwartaal gestabiliseerd op 9,2x de EBITDA

 • Na de forse daling in het eerste kwartaal van 2020 heeft de Argos Index ® zich gestabiliseerd op 9,2x de EBITDA. De daling van de waarderingsratio’s tijdens het eerste kwartaal is in het tweede kwartaal dus niet versneld; de corrigerende variabele was de daling van de transactievolumes.
 • De schijnbare stabiliteit van de Argos Index® gedurende het kwartaal maskeert een groeiende kloof tussen transacties in sectoren die door de crisis gespaard zijn gebleven (software, gezondheidszorg e.d.) en transacties in zwaarder getroffen sectoren, waar opportunistische overnames tegen geringere ratio’s plaatsvonden. De Argos Index ®, mediaan van de waarderingsratio’s, bleef stabiel, maar het gemiddelde verschil nam toe.
 • De stabiliteit van de index in een periode waarin de Europese economieën forse dalingen vertoonden, wijst ook op:
  • de nog altijd zeer accommoderende financiële omstandigheden, zoals het snelle en grootscheepse ingrijpen van de ECB en
  • de grote hoeveelheden liquiditeiten waarover grote ondernemingen alsmede beleggingsfondsen beschikken om overnamekansen te benutten.
02

Convergentie tussen de ratio’s die investeringsfondsen betaalden (9,3x) en de ratio’s die strategische overnemers betaalden (8,9x)

 • De door buy-out-fondsen betaalde ratio’s zijn met 9,3x de EBITDA licht gestegen bij een gering activiteitenvolume (in het tweede kwartaal daalde het transactievolume met 35%).
 • Fondsen die nog steeds over veel dry powder beschikken, blijven beleggen in veerkrachtige sectoren waar de waarderingen niet te lijden hebben van de crisis.
 • Met 8,9x de EBITDA zetten de prijzen die strategische overnemers betalen hun daling van het eerste kwartaal voort. De grote beursgenoteerde bedrijven zijn in het mid-marketsegment actief gebleven; ze maakten in het eerste kwartaal meer dan 70% van de strategische overnemers uit, terwijl de kleinere of niet-beursgenoteerde groepen minder actief waren.
 • Strategische overnemers kochten vaker om te profiteren van buitenkansen, en tegen lagere waarderingen.

 

 

 

 

Grafiek 2 – Historische bedrijfswaarde/EBITDA-ratio
Bron: Argos Index© mid-market / Epsilon Research
03

Het percentage transacties met een hoge ratio blijft stabiel

Transacties met een ratio van meer dan 15x de EBITDA maken in het eerste halfjaar 2020 nog 15% van het totaal uit. Dat komt doordat de prijzen van aantrekkelijke ondernemingen goed standhouden, met name in de sectoren die het best beschermd zijn tegen de gevolgen van covid-19 (technologie, gezondheidszorg e.d.)

Grafiek 3 – Aandeel van transacties met een ratio boven 15x de EBITDA
Bron: Argos Index© mid-market / Epsilon Research
04

Afgenomen verschil tussen ratio’s van beursgenoteerde ondernemingen en ratio’s die strategische overnemers betaalden

De ratio’s van beursgenoteerde ondernemingen stegen het afgelopen kwartaal met 9% naar 7,4x(1) dankzij de snelle opvering van de aandelenmarkten(2). Het ongekend grote verschil van het eerste kwartaal tussen de ratio’s van beursgenoteerde ondernemingen en de transactieratio’s die strategische overnemers betaalden, is dus afgenomen.

(1)EV/LTM EBITDA van 7,4x voor beursgenoteerde midmarket-ondernemingen uit de eurozone (bron: smallcaps.infrontanalytics.com)

(2)De EURO STOXX® TMI Small Index steeg van 01.04 t/m 30.06.2020 met 16,5%.

Grafiek 4 – Vergelijking van de ratio’s van genoteerde (1) en niet-genoteerde bedrijven in het mid-marketsegment (betaald door strategische overnemers)
Bron: Argos Index© mid-market / Epsilon Research / InFront Analytics
05

Sterke daling van het volume van fusies en overnames in het Europese mid-marketsegment in het eerste kwartaal van 2020

 • De covid-19-crisis en de lockdown die een groot deel van de Europese bevolking onderging, hebben het aantal fusies en overnames fors doen afnemen: de daling bedroeg in het tweede kwartaal 40% in volume en 60% in waarde (zowel ten opzichte van het 1e kw. 2020 als van het 2e kw. 2019.
 • Daarmee zijn de fusies en overnames echter niet geheel stilgevallen. Het afgelopen kwartaal werden ruim 150 transacties bekendgemaakt, die gelijk verdeeld waren over de maanden april, mei en juni.
 • De Duitse markt, waarvan het aandeel is toegenomen door de covid-19-crisis, bleef in deze context actiever dan de rest van de eurozone en was in het 1e hj. 2020 goed voor 31% van de transacties (zie grafiek 6).
Grafiek 5 – Mid-market-activiteit in de eurozone (15 miljoen – 500 miljoen euro) in volume, per segment
Bron: Epsilon Research / MarketIQ
06

Duitsland neemt een groter deel van de MKB-overnames in de eurozone voor zijn rekening

 • Het aandeel van Duitsland is de laatste zes maanden fors gestegen: het was goed voor 31% van de transacties in de eurozone. Dit aandeel lijkt toe te nemen door de covid-19-crisis.
 • Frankrijk ging licht vooruit en was goed voor 18% van de transacties in het mid-marketsegment van de eurozone. Frankrijk is in dit marktsegment nog steeds beduidend minder actief dan Duitsland doordat de economie van het land minder kleine en middelgrote ondernemingen telt.
 • Het zuiden van de eurozone is zwaarder getroffen door de covid-19-crisis en boet aan marktaandeel in: Italië, Spanje en Portugal vertegenwoordigden in het 1e kwartaal elk minder dan 10% van de mid-markettransacties.
Grafiek 6 – Mid-market-activiteit in de belangrijkste eurolanden
Bron: Epsilon Research / MarketIQ

Newsletter subscription

* required fields