Alles over de Argos Index ®

Methodologie en contacten

01

Argos Index® mid-market

De Argos Index® mid-market meet de ontwikkeling van de waardering van niet-genoteerde kleine en middelgrote ondernemingen uit de eurozone. De index werd in 2006 voor het eerst gepubliceerd door Argos Wityu en Epsilon Research, een onlineplatform voor het beheer van fusies en overnames van niet-genoteerde bedrijven. De driemaandelijkse index is gebaseerd op de bedrijfsovernames in het mid-marketsegment in de laatste drie maanden.


Het is een referentie voor alle spelers in het segment van de niet-genoteerde bedrijven en berust op een rigoureuze methode en een gedetailleerde analyse van elke afzonderlijke transactie (opzet van de transactie, activiteit van het bedrijf (bewerkte financiële informatie) en ratio’s van de transactie). De index wordt berekend op basis van de gegevens uit de EMAT-databank (Epsilon Multiple Analysis Tool) van Epsilon Research, die het resultaat zijn van de analyse van ruim 8.000 fusies en overnames.


Om de drie maanden maakt Epsilon Research een gedetailleerde analyse van ongeveer 25% van de transacties die aan de voorwaarden van de index voldoen (verwerving van meerderheidsbelang in een bedrijf van de eurozone met een eigen vermogen tussen 15 miljoen en 500 miljoen euro). Het bedrijf gaat daarbij uit van betrouwbare financiële informatie.


Managing Partner

Louis Godron

“We hebben de Argos-index gelanceerd, omdat we een ijkpunt wilden voor de markt van de niet-genoteerde bedrijven dat niet alleen berust op een solide methodologie, maar ook relevant is door de kwaliteit van de informatie waarop het gebaseerd is. Die betrouwbaarheid is de essentie van de index.”

Managing Partner

Frank Hermann

“Wanneer de CEO van een bedrijf zich afvraagt of het nu een goed moment is om te verkopen, is de Argos Index® een hulpmiddel dat essentiële informatie verstrekt over de ontwikkeling van de economische cycli. De Argos Index® bestaat al jaren en wordt volledig onafhankelijk berekend, zodat het een zeer betrouwbare index is.”

Fondateur, epsilon research

Grégoire Buisson

“De Argos Index is een referentie geworden in Europa, omdat wij betrouwbare gegevens gebruiken uit onze EMAT-databank (Epsilon Multiple Analysis Tool). Die databank vormt vanaf het begin de basis van onze methodologie. We gaan voor elke transactie zorgvuldig te werk en verzamelen alle documenten, analyseren de jaarverslagen, reconstrueren de transacties en formuleren hypothesen.”

02

Interview met Éric de Montgolfier, CEO van Invest Europe

“De Argos Index® is een belangrijke maatstaf voor de waardering van niet-genoteerde bedrijven in Europa en is gebaseerd op bijzonder betrouwbare gegevens.”

Wat vindt u van de Argos Index op basis van uw ervaring met verschillende investeringsfondsen en als CEO van Invest Europe?

Ik heb bewondering voor het feit dat de Argos Index® al heel lang meegaat, al zo’n vijftien jaar. Toen ik nog aan het hoofd van investeringsfondsen stond, had ik de gewoonte om de index systematisch te raadplegen zodra hij gepubliceerd werd en heb ik hem meermaals aangehaald in vergaderingen met investeerders. De index is een bijzonder nuttig marktinstrument dat gebaseerd is op heel betrouwbare gegevens en vormt een belangrijke maatstaf voor de waardering van niet-genoteerde bedrijven in het Europese mid-marketsegment. Doordat de Argos Index® om de drie maanden wordt gepubliceerd, geeft hij een overzicht van de ontwikkeling van de prijzen en rationele verklaringen, hetgeen resulteert in een bepaalde trend. Dat is van cruciaal belang.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de Argos Index® en de gegevens die gegenereerd worden door Invest Europe?

De informatie van de Argos Index® is anders dan die van ons. Wij kijken naar investeringen en de index naar waarderingen. Wij kunnen erg ver gaan in onze analyse van investeringen en kunnen met grote nauwkeurigheid zeggen waar het geld vandaan komt en wanneer en waarin het zal worden geïnvesteerd. We hebben echter geen methodologie ontwikkeld zoals Argos Wityu en Epsilon om te weten wie gekocht heeft en tegen welke prijs. De steekproef is ook verschillend. De Argos Index® heeft betrekking op de eurozone, terwijl wij naar heel Europa kijken. Daarom zijn de gegevens van de Argos Index® en die van ons complementair.

Wat maakt Invest Europe uniek en hoe kan de Argos Index® de andere onderzoeken van de organisatie aanvullen?

Invest Europe verstrekt al jaren informatie over fundraising en (des)investering. Enkele jaren terug hebben we een Europese gegevenscoöperatie opgericht, de “EDC” (European Data Cooperative). Dat is een platform voor het verzamelen van gegevens waar alle private-equity- en durfkapitaalverenigingen uit Europa lid van zijn. Dankzij dat unieke platform dat een genormaliseerde methodologie hanteert, beschikken we over coherente pan-Europese jaar- en halfjaarcijfers die onderling kunnen worden vergeleken. Zo kunnen wij onze leden (fondsbeheerders en investeerders), politieke besluitnemers, toezichthouders en andere stakeholders beter informeren.

We beschikken over een vijftienkoppig team dat alle gegevens verzamelt en verwerkt. Dat is een titanenwerk, net zoals wat Argos Wityu en Epsilon doen voor de index.

Kortom: onze methodologieën zijn gebaseerd op dezelfde vaststelling, namelijk dat geconsolideerde gegevens waardevol zijn voor de markt.

03

Over

Argos Wityu

Argos Wityu is een onafhankelijk Europees beleggingsfonds dat de herstructurering van bedrijven begeleidt. Het fonds heeft al meer dan tachtig ondernemers begeleid en spitst zich toe op complexe transacties. De focus ligt op herstructurering en groei en het fonds werkt nauw samen met het management van de betrokken bedrijven. Argos Wityu verwerft meerderheidsparticipaties en kan per transactie 10 tot 100 miljoen euro investeren. Het fonds beheert één miljard euro, heeft dertig jaar ervaring en beschikt over kantoren in Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs.

Epsilon Research

Epsilon Research heeft het eerste onlineplatform voor professionals ontwikkeld voor het beheer van fusies en overnames van niet-genoteerde bedrijven. Het platform bevat gegevens, analyseverslagen, softwaretools en diensten die onmisbaar zijn voor het beoordelen en beheren van investeringen in niet-genoteerde bedrijven: EMAT, de eerste databank met de ratio’s van transacties in Europa, bevat analyseverslagen van ruim 8.000 fusies en overnames met een waarde van 1 miljoen tot 500 miljoen euro in alle sectoren, alsook indexen en onderzoeken die regelmatig door Epsilon gepubliceerd worden (o.a. de Argos-index) en cloud-software voor het beheer van contactpersonen en fusies en overnames of projecten met een vergelijkbare evaluatie, en participaties van private-equityfondsen.

04

Contacten

Argos Wityu

Louis GODRON

112, avenue de Wagram
75017 Paris 
+33 1 53 67 20 50
lgo@argos.fund

Argos Wityu

François BECQUE

112, avenue de Wagram
75017 Paris 
+33 1 53 67 20 50
fbe@argos.dfund

Communications Director

Coralie CORNET

112, avenue de Wagram
75017 Paris 
+33 1 53 67 20 63
ccc@argos.fund

Epsilon Research

Grégoire BUISSON

7, rue Ambroise Thomas
75009 Paris 
+33 1 47 70 30 24
https://www.epsilon-research.com
gregoire.buisson@epsilon-research.com

Newsletter subscription

* required fields