De Argos Index® mid-market

Vierde kwartaal 2019

Voornaamste conclusies

  • De Argos Index® heeft een nieuwe recordhoogte bereikt: 10,3x de EBITDA.
  • Het aantal transacties tegen een ratio van meer dan 20x is enorm gestegen.
  • Het aantal fusies en overnames in het Europese mid-marketsegment is in 2019 gedaald, ondanks een opleving in het vierde kwartaal.
01

Nieuw hoogterecord: 10,3x de EBITDA

De prijzen die in het vierde kwartaal betaald zijn, weerspiegelen de economische verwachtingen van het eind van het jaar:

  • een nieuwe versoepeling van het monetaire beleid van de voornaamste centrale banken (nieuwe kwantitatieve versoepeling);
  • afname van de vrees voor een wereldwijde recessie, doordat de groei in de Verenigde Staten goed standhield en er hoop was dat de internationale handelsspanningen zouden wegebben.
02

Strategische overnemers blijven hoge prijzen betalen (10,7x de EBITDA)

Historische bedrijfswaarde/EBITDA-ratio
Bron: Argos Index© mid-market / Epsilon Research
03

Aandeel van transacties met hoge ratio stijgt

Tussen 2018 en 2019 is het aandeel van transacties met een ratio van meer dan 20 keer de EBITDA nagenoeg verviervoudigd.

Grafiek 3 – Aandeel van transacties met een ratio boven 15x de EBITDA
Bron: Argos Index© mid-market / Epsilon Research
04

Nog steeds groot verschil tussen genoteerd en niet-genoteerd

Het verschil illustreert de dynamiek van het niet-genoteerde segment sinds 2018, dat ondersteund wordt door het micro-economische klimaat:

  • investeerders hebben belangstelling voor niet-genoteerde activa;
  • overnemers (zowel fondsen als grote bedrijven) hebben vlot toegang tot kredieten;
  • het aantal overnamekansen is beperkt in het mid-marketsegment, dat daardoor nog steeds een hoge concurrentiedruk kent.
Grafiek 4 – Vergelijking van de ratio’s van genoteerde (1) en niet-genoteerde bedrijven in het mid-marketsegment (betaald door strategische overnemers)
Bron: Argos Index© mid-market / Epsilon Research / InFront Analytics
05

Het aantal fusies en overnames in het Europese mid-marketsegment is in 2019 gedaald, ondanks een opleving in het vierde kwartaal.

Het aantal fusies en overnames in het mid-marketsegment van de eurozone is in het vierde kwartaal met 30% toegenomen. De waarde van de transacties vertoonde een vergelijkbare stijging. Het zijn vooral grote beursgenoteerde bedrijven die erg actief blijven in dat segment.

Beursgenoteerde bedrijven maakten in de tweede helft van 2019 65% uit van de strategische overnemers en beschikken nog altijd over een recordhoge kaspositie, die sinds 2013 met 20% is gestegen volgens Moody’s(1).

 

(1)Niet-financiële ondernemingen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika zaten eind 2018 op een cashberg van EUR 1.085 miljard (bron: Moody’s in Les Echos, 10.09.2019).

Grafiek 5 – Mid-market-activiteit in de eurozone (15 miljoen – 500 miljoen euro) in volume, per segment
Bron: Epsilon Research / MarketIQ

Newsletter subscription

* required fields