Dit gereguleerde businessmodel stoelt op het opleiden van diabetespatiënten en het verhuren van insulinepompen aan die patiënten.

De behandelingen met een insulinepomp die Dinno Santé aanbiedt, zijn een alternatief voor de talloze injecties die (zware) diabetespatiënten type 1 nodig hebben en garanderen een accuratere behandeling en een betere levenskwaliteit. In Frankrijk werd verwacht dat het gebruik van de insulinepomp door de technische superioriteit en de op dat ogenblik nog lage verspreiding aan een inhaalbeweging zou beginnen en tot 20 % per jaar zou groeien als gevolg van de regelgeving uit 2001 die de terugbetaling door de Franse gezondheidszorg regelt.

De nieuwe CEO, meervoudig ondernemer Antoine Heral, ging voor deze transactie een partnerschap aan met Argos. Dit nieuwe avontuur volgde op het succesvolle groeiproject bij Saime, een ander bedrijf waarin Argos investeerde toen Antoine daar ook als nieuwe CEO instapte als opvolger van de oprichter van het bedrijf die met pensioen wou gaan.

Het oorspronkelijke plan bestond erin om de originele marktstrategie te behouden en het gamma diensten en producten (thuiszorg met inbegrip van de ondersteuning van de ademhaling, voeding, perfusie, voetzorg en gespecialiseerde pediatrische zorg) zowel op eigen kracht als via overnames uit te breiden.

De overname van Dinno, dat voordien eigendom was van individuele personen, bleek echter veel moeilijker dan verwacht omdat het bedrijf absoluut geherstructureerd moest worden en omdat er in het eerste jaar na de investering interne problemen opdoken. Om een inhaalbeweging in te zetten na die moeilijke start, bundelden Antoine en Argos hun krachten om uitgebreide maatregelen te nemen en om de business te reorganiseren: een nieuw gebouw/kantoor, nieuw merk, aanwervingen in marketing/sales, finance, … Op minder dan drie jaar tijd had het team alle problemen inderdaad opgelost en de winstgevendheid hersteld. Het aantal patiënten dat Dinno helpt, is verdubbeld net zoals het aantal werknemers.

Bovendien werd de knowhow van het bedrijf met succes uitgebreid naar dienstverlening op het vlak van ademhaling, in het bijzonder voor diabetespatiënten die aan apneu lijden. Er is een volledig nieuwe business unit gelanceerd waarbij de knowhow, verpleegsters, human resources, en technische middelen werden gedeeld. Dit initiatief voor organische groei is volledig op eigen kracht gerealiseerd en werd gefinancierd met een kapitaalsverhoging gefinancierd door de aandeelhouders, waardoor er snel 500 patiënten bereikt konden worden.

De zin voor partnerschap tussen Antoine en Argos bleek de sleutel te zijn om Antoine te helpen in de moeilijke tijden die aanbraken na de overname, en alle groei-initiatieven te ondersteunen. Dit is het echte partnerschap tussen het management en Argos, dat Dinno Santé heeft geholpen om zijn sterke positie als expert voor diabetes te ontwikkelen.

Ondanks zijn bescheiden omvang en rekening houdend met de sterke groei die door onze initiatieven op gang werd gebracht, trok Dinno Santé uiteindelijk de belangstelling van grote strategische kopers en fuseerde het bedrijf uiteindelijk met de thuiszorgdivisie van Air Liquide. Zo kon ze haar plan om haar diensten voor diabetespatiënten verder uit te bouwen realiseren en tegelijkertijd profiteren van de expertise van de gezondheidsdivisie van Air Liquide.

Meer informatie over het bedrijf www.dinnosante.fr