Het nieuwe managementteam onder leiding van Filippo Mantegazza was op zoek naar een minderheidsinvesteerder om nieuw eigen vermogen te injecteren.

Na een discussie van enkele maanden koos het management van de groep voor een andere optie. Dat resulteerde midden 2010 in een radicalere oplossing met een meerderheidsinvestering van onze fondsen. Hierbij werd gekozen voor een grote kapitaalinjectie in cash dat het balansprobleem op duurzame wijze oploste en die de leiding van het bedrijf tegelijkertijd ook aan een nieuw bestuur toevertrouwde om zo de groei nieuw leven in te blazen.

In het kader van deze transactie werd ook een openbare inschrijving opgestart om zo de liquiditeit van het aandeel te verhogen (zonder de intentie om de notering te schrappen); het bedrijf bleef beursgenoteerd tot 2016, toen de laatste op de markt aanwezige aandelen werden ingekocht.

Na deze plotse daling van de schuldpositie begon de groep met een nieuw managementteam en met de steun van een duidelijke hoofdinvesteerder zowel uit eigen kracht als extern te groeien en de groep kon zo de reikwijdte van haar zeer gediversifieerde wereldwijde praktijk op het gebied van advies omtrent operational excellence uitbreiden.

Naast een beter gestructureerde verkoopstrategie werd er een sterkere marketing ingevoerd; er zijn aanzienlijke inspanningen geleverd bij het te gelde maken van de kennis; er werden een reeks nieuwe landen toegevoegd en in de laatste jaren werd er een verregaand digitaal initiatief opgestart zodat de groep een heel gedifferentieerd pakket digitale aanbiedingen op tafel kan leggen: producten met een onmiddellijke impact voor de klanten, en geen dikke verslagen over digitalisering van de business.

Tot slot organiseerde Filippo Mantegazza, die het operationele beheer uit handen wilde geven, een actie die hij zelf omschreef als “de putsch tegen zichzelf”. Hij liet een nieuwe managementstructuur verrijzen die begin 2019 resulteerde in een secundaire management buy-out met Eurazeo PME.

We wensen hen allemaal heel veel succes voor de toekomst … en we zullen met hun teams blijven werken om andere bedrijven uit de portefeuille te helpen om sterker te worden !

Meer informatie over het bedrijf www.efeso.com