F2A is een toonaangevend Italiaans dienstverlenend bedrijf voor personeelszaken en voor financiële en administratieve diensten. Het levert diensten met een toegevoegde waarde in de domeinen van personeelszaken en boekhouding aan Italiaanse klanten en aan solide multinationals. De groep kwam tot stand door de integratie van FIS, een leverancier van boekhouding- en administratie-activiteiten, met Antex, dat actief is in het verlenen van HR-diensten.

De expertise van de groep ligt in het omgaan met bedrijfsprocessen die kritisch zijn, maar die niet tot de kernactiviteit van het bedrijf behoren. Dit verbetert de efficiëntie van de klant door de rendabiliteit te verbeteren en de uitgaven voor IT te verminderen. De groep heeft een modulair en geïntegreerd aanbod en is in het staat om specifieke dienstenpakketten aan te bieden op maat van de noden van de klant.

We ondersteunden het zittende management bij de complexe afsplitsing van de HR/FA-business uit een groter conglomeraat dat zware financiële problemen had die voortvloeiden uit de financiële verhoudingen tussen de verschillende bedrijfsonderdelen.

We hebben deze investering uitsluitend met eigen vermogen gefinancierd, d.w.z. zonder gebruik te maken van een bijkomende schuldfinanciering, zodat we de bancaire kredietcrisis van 2012 – 2013 achter ons lieten en tegelijkertijd maximale flexibiliteit hebben gelaten voor nieuwe bedrijfsinitiatieven.

Tijdens onze samenwerking met het management werd het nieuw opgerichte bedrijf omgedoopt tot F2A. De onderneming heeft vervolgens een breed scala aan nieuwe initiatieven opgestart ter bevordering van de omzetgroei, de toevoeging van nieuwe diensten en de uitbouw van een internationaal platform door middel van strategische allianties met internationale leveranciers.

Ondanks de erg moeilijke economische omstandigheden die in Italië op dat ogenblik heersten, zijn de omzet en de winstmarges van F2A in die periode gestegen, onder meer door zich te concentreren op de internationale markten. We zijn er bijzonder trots op dat we het uitstekende werk van het management hebben ondersteund om zo een kwantitatieve groei en een kwalitatieve evolutie te helpen verwezenlijken.

Meer informatie over het bedrijf www.f2a.biz