In het 2de kwartaal van 2019 blijft de Argos Index® mid-market stabiel op een historisch hoog niveau van 10,0x EBITDA.

24/07/2019 – France – Press Release!#!

  • De overnameprijs voor niet-beursgenoteerde Europese middelgrote bedrijven blijft stabiel op een historisch hoog niveau (10,0x EBITDA)
  • Daling van fusies en overnames in Europa in de eerste helft van 2019

Parijs (Frankrijk) – 24 juli 2019 –  Argos Wityu, een onafhankelijke Europese investeringsgroep, en Epsilon Research, het online platform voor het beheer van fusies en overnames bij niet-beursgenoteerde bedrijven, hebben vandaag de Argos Index® mid-market voor het tweede kwartaal van 2019 gepubliceerd. Sinds 2006 meet deze index de waardering van niet-beursgenoteerde Europese middelgrote ondernemingen die de afgelopen zes maanden een meerderheidsbelang hebben gehad.

Achter deze stabiliteit schuilen echter drie verschillen:

  • Het verschil tussen de veelvouden betaald door industriële kopers, die dit kwartaal licht zijn gedaald tot 10,3x EBITDA, en de prijzen betaald door private equity-fondsen, die nagenoeg stabiel zijn gebleven op 9,5x EBITDA.
  • Het contrast met de veelvouden van de beursgenoteerde middelgrote bedrijven, ondanks een stijging tot 8,8x in het 2de kwartaal(1) als gevolg van de lichte toename van de beursindexen(2).
  • Het verschil in de waarderingscoëfficiënten van de transacties tussen € 150 miljoen en € 500 miljoen, die dit kwartaal verder zijn toegenomen, en die tussen € 15 miljoen en € 150 miljoen, die juist zijn afgenomen.

(1) Bron: InFront Analytics

(2) De EURO STOXX® TMI Small-index is in het tweede kwartaal van 2019 met 1,7% gestegen.

In de eerste helft van 2019 zijn de fusies en overnames in het middensegment van de eurozone met 20% in waarde gedaald. In hetzelfde segment laat deze activiteit in het Verenigd Koninkrijk een daling van 48% zien als gevolg van de onduidelijkheid over de voorwaarden waaronder het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie aan het einde van dit jaar zal verlaten. Over alle segmenten genomen zien we een scherpe daling van 57%.

Contact

Coralie Cornet

Hoofd Communicatie

ccc@argos.fund

+33 1 87 44 92 18

Over Argos Wityu

https://argos.wityu.fund

Argos Wityu is een onafhankelijke investeringsgroep met kantoren in Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs. Sinds de oprichting in 1989 heeft Argos Wityu meer dan 75 investeringen gedaan in middelgrote ondernemingen (25 tot 200 miljoen euro in ondernemingswaarde). Verworven meerderheidsparticipaties bedragen tussen 10 en 100 miljoen euro per transactie. Met een beheerd vermogen van 1 miljard euro voor de overdracht van ondernemingen, volgt de maatschappij een investeringsstrategie die gericht is op complexe transacties, waarbij transformatie en groei de voorkeur krijgen boven een hefboomeffect. Deze zakelijke aanpak wordt gekenmerkt door een nauwe samenwerking met een ondersteuning van de managementteams bij de begeleiding van hun strategische projecten. 

Over Epsilon Research

Epsilon Research heeft het eerste online platform ontwikkeld voor het beheer van fusies en overnames bij niet-beursgenoteerde bedrijven ten behoeve van professionals – adviseurs bij fusies en overnames, beleggingsfondsen, taxateurs, bedrijven. Het Epsilon-platform biedt gegevens, analyserapporten, software en diensten die essentieel zijn voor het evalueren en beheren van investeringen in niet-beursgenoteerde bedrijven: (1) EMAT, de grootste database van veelvouden voor Europese transacties, met analyserapporten van meer dan 7.500 fusies en overnames met een waarde tussen 1 miljoen en 500 miljoen euro in alle sectoren; (2) regelmatige publicatie van indexen en studies, met inbegrip van de Argos-index; (3) cloud software voor het beheer van contacten en projecten op het gebied van fusies en overnames (‘M&A CRM-suite’) of vergelijkbare waardebepalingsprojecten en participaties in private-equityfondsen.

Over de Argos Index® mid-market

De Argos Index® mid-market meet de trends bij het waarderen van niet-beursgenoteerde bedrijven uit de private mid-market in de eurozone. Deze index, samengesteld door Argos Wityu en Epsilon Research, wordt per kwartaal gepubliceerd en komt overeen met de 6-maands voortschrijdende mediaan van de historische EV/EBITDA-multiple voor transacties die aan de volgende criteria voldoen: mid-market (waarde van alle effecten tussen 15 en 500 miljoen euro), doelwit actief in een land van de eurozone, verwerving van een meerderheidsparticipatie, uitsluiting van specifieke activiteiten (financiële diensten, vastgoed, hightech).

Newsletter subscription

* required fields