Hoe we werken

“Samen met u” …

…dat is de kern van wat we doen.

De zorgvuldige planning die voorafgaat aan onze investering, is slechts één van de middelen die we inzetten om succesvol te zijn bij de bedrijven die we ondersteunen. Voor ons gaat het verder dan dit, we stellen managementteams in staat om het potentieel van de bedrijven te ontplooien en ze verder te versterken.

Een solide en gezonde menselijke dynamiek is daarbij zowel op het niveau van het management als op alle andere bedrijfsniveaus van essentieel belang. Onze bedrijfsnaam geeft duidelijk weer dat we deel uitmaken van die dynamiek.

Omdat we aan succes een duurzaam karakter willen geven, hebben we de fundamenten van de zorg voor vraagstukken rond milieu, samenleving en bestuur volledig geïntegreerd.

/ Stap I

Voor de investering

Deze fase, waarin we het bedrijf en de mensen ontdekken, verloopt in twee richtingen: het is net zo belangrijk dat het managementteam begrijpt wie wij zijn, wat onze verwachtingen zijn en hoe we werken, als omgekeerd.

Partnerschap betekent samen aan de slag gaan voor een verhaal dat meerdere jaren duurt. Als toekomstige partners moeten we ervoor zorgen dat we eenzelfde visie op zakelijke opportuniteiten en uitdagingen hebben. We moeten allebei overtuigd zijn van ons plan, we moeten allebei beseffen dat de realiteit er waarschijnlijk anders zal uit zien en we moeten er allebei op vertrouwen dat we ons kunnen aanpassen en het plan kunnen wijzigen indien nodig.

Bij elk proces worden er natuurlijk ook due diligence onderzoeken uitgevoerd en juridische documenten opgesteld. We zullen echter niet investeren in een onderneming als er geen sprake zou zijn van een wederzijds vertrouwen en een transparantie waarbij beide partijen zich goed voelen. We zullen niet investeren als onze belangen niet perfect in lijn liggen met die van het management. Onze visie bestaat erin dat, zodra de investering een feit is en het verhaal van start gaat, we allemaal aan eenzelfde zeil moeten trekken zonder verborgen agenda’s.

En als u een manager bent die een partnerschap met ons overweegt, dan moet u die stap niet zetten indien u daar zelf niet volledig overtuigd van bent.

/ Stap II

Onmiddellijk na de investering

De weken en maanden onmiddellijk na een investering, verdienen speciale aandacht: dit is het ogenblik waarop de nieuwe dynamiek van start gaat.

In die periode worden de nieuwe initiatieven gelanceerd die voorafgaand aan de investering gezamelijk werden geïdentificeerd; de nieuwe governance structuur wordt ingevoerd, hetgeen verder uitgelegd wordt in de volgende paragraaf. En vaak kruipt er veel tijd in het uitleggen van de reden voor het nieuwe partnerschap aan alle betrokken partijen: klanten, leveranciers en – uitermate belangrijk – alle werknemers.

Wij bij Argos vinden het normaal dat we aan de werknemers komen uitleggen wie we zijn, waar het geld vandaan komt en welk doel we met hun bedrijf nastreven. Op dertig jaar tijd hebben we dat al talloze keren gedaan en het was telkens opnieuw voor alle betrokkenen een uitermate vruchtbare ervaring

/ Stap III

Samenwerken tijdens de looptijd van de investering

Wij nemen geen management rol op binnen de bedrijven waarin onze fondsen investeren. Dit blijft de verantwoordelijkheid van het management. We vervullen tijdens de investeringsperiode een tweevoudige rol naast het management:

  • als de meerderheidsaandeelhouder die het spaargeld van miljoenen mensen geïnvesteerd heeft, moeten we zorgvuldig toezien op de vooruitgang die het bedrijf boekt; dit omvat een formeel luik met maandelijkse rapporteringen en besluiten binnen de raad van bestuur.
  • Onze rol gaat echter veel verder: het feit dat we in de afgelopen dertig jaar middelgrote bedrijven uit tal van sectoren en met tal van achtergronden succesvol ondersteund hebben, waarbij we versnellingsplannen hebben geïmplementeerd en soms met problemen werden geconfronteerd, hebben ons veel geleerd over hoe we bedrijven kunnen helpen om sterker te groeien.
    De methode is eenvoudig: een zeer open en informele dialoog met de managementteams.
    Over het algemeen praten we elke week met elkaar en het enige agendapunt is dan spreken over de richting die het bedrijf en de markt inslaan en samen nadenken over hoe we het bedrijf sterker kunnen maken in die evoluerende context.

 

Ons engagement voor verantwoord investeren

Wij bij Argos ondersteunen bij onze portefeuillebedrijven een duurzame vorm van groei en waardecreatie.

We zijn ervan overtuigd dat dit een verantwoord managementsysteem vereist dat rekening houdt met vraagstukken inzake milieu, samenleving en bestuur. In de bedrijven die we ondersteunen, moedigen we deze aspecten actief aan. We vragen hen ook om een pragmatische rapportering over deze onderwerpen in te voeren want KPI’s zijn nodig als je vooruitgang wil boeken.

Zo kunnen we de strategische en organisatorische hefbomen bepalen die gekoppeld zijn aan de uitdagingen op het vlak van samenleving en milieu. Dankzij maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen ondernemingen hun groeivooruitzichten verbeteren en hun risico’s effectiever beheren. Zo kunnen ze hun verbruik van resources verminderen en komen tot een verbetering van de operationele efficiëntie, de arbeidsvoorwaarden en de relatie met de werknemers. Dit is een bron van innovatie, nieuwe kansen en een manier om de waarde voor de aandeelhouders te verhogen.

guillemet

Wij zijn vastbesloten om deze aanpak in elke stap van onze investering te ondersteunen, op een eenvoudige en pragmatische manier, elke dag opnieuw.

Argos Wityu

/ Stap IV

Uitstappen

We krijgen vaak de vraag waarom we moeten uitstappen. Dit hangt gewoonweg samen met het feit dat het geld dat we investeren afkomstig is van instellingen die het spaargeld beleggen dat gewone mensen “lange tijd” kunnen missen. Zelfs aan die “lange tijd” komt een einde wanneer die mensen een huis willen kopen, met pensioen willen gaan, enz. Die instellingen kunnen hun investering dus niet eeuwig in onze fondsen blokkeren.

Gemiddeld duren onze investeringen iets langer dan vijf jaar, maar deze beleggingshorizon ligt niet zo vast als de looptijd van een lening: in een aantal gevallen zijn we de groei blijven ondersteunen tijdens een periode van zeven tot tien jaar.

Over het algemeen wordt onze uitstap georganiseerd via een gestructureerd proces dat in sterke mate gecoördineerd wordt samen met het management van het bedrijf. Daarbij zijn alle opties open, maar in vele gevallen is er een andere fondsenbeheerder die bij het team komt aansluiten. Er wordt rekening gehouden met de kwaliteit van het nieuwe project voor het bedrijf. De bezorgdheid over de duurzaamheid stopt niet aan de vooravond van onze uitstap.

Newsletter subscription

* required fields