Argos Index® mid-market 1er trimestre 2020

Argos Index® mid-market - eerste kwartaal 2020

12/05/2020 – Persbericht

De overnameprijs van niet-genoteerde kleine en middelgrote ondernemingen is gedaald tot 9,3x de EBITDA

Daling van het aandeel van transacties met een hoge ratio

Herstel van het aantal fusies en overnames in het Europese mid-marketsegment tijdens het eerste kwartaal van 2020. Voor het tweede kwartaal wordt uiteraard een daling verwacht.

Parijs (Frankrijk) – 12 mei 2020 – Argos Wityu, een onafhankelijk Europees beleggingsfonds, en Epsilon Research, een onlineplatform voor het beheer van fusies en overnames van niet-genoteerde bedrijven, publiceren vandaag de mid-market Argos Index® van het eerste kwartaal van 2020. Die index meet sinds 2006 de ontwikkeling van de waardering van niet-genoteerde kleine en middelgrote ondernemingen in de eurozone waarin investeerders de laatste zes maanden een meerderheidsbelang hebben verworven.

We zien ook een dalende trend in de multiples betaald voor overnames in de Benelux, benadrukt Gilles Mougenot, Managing Partner van Argos Wityu in Brussel. In januari en februari zagen we in Nederland een gelijkaardige volume aan overnames ten opzichte van vorig jaar, terwijl er in de Belgische markt reeds een daling was. Echter, in beide regio’s werd in maart een aanzienlijke vertraging van het aantal overnames waargenomen ten gevolge van de Covid-crisis. In de komende maanden verwachten we een aanzienlijke daling van het aantal transacties aangezien (i) bedrijven nu gefocust zijn op crisismanagement, (ii) hun cashflow en (iii) hun relaties met kredietverleners. De beperktere beschikbaarheid van overnamefinanciering zal deze daling versterken. Gezien deze nieuwe onzekere omgeving verwachten we ook een verdere afname van de overname multiples betaald in de Benelux.

Toegang tot de Argos Index® mid-market – eerste kwartaal 2020

De overnameprijs van niet-genoteerde kleine en middelgrote Europese ondernemingen, die het vorige kwartaal een historisch hoogtepunt van 10,3x de EBITDA had bereikt, is fors gedaald en ligt nu op 9,3x de EBITDA.

Multiple media EV/EBITDA, 6-mo. rolling basis - Source: Argos mid-market Index® / Epsilon Research
Mediane EV/EBITDA-ratio over een voortschrijdende periode van 6 maanden – Bron: Argos Index ® mid-market / Epsilon Research
 • De daling van de Argos Index®, die terugviel tot 9,3x de EBITDA, begon in januari en versnelde in maart.
 • Die daling weerspiegelt vooral de verwachting dat de economie zich begin volgend jaar zal herstellen. Aangezien de index over een voortschrijdende periode van zes maanden wordt berekend, is de impact van de Covid-19-crisis vooralsnog beperkt, hoewel de verstorende invloed van de epidemie al sinds eind januari voelbaar is.

De ratio die bedrijven voor overnames betalen is gedaald tot 10,0x de EBITDA.

 • Daarmee bedroeg de daling het afgelopen kwartaal 6,5%.
 • Die ratio is nog steeds hoger dan die van buy-out-fondsen, die het afgelopen kwartaal 12% minder zijn gaan betalen, oftewel 8,8x de EBITDA. Ook het transactievolume is sinds het 3e kwartaal van 2019 teruggelopen. De fondsen beschikken over steeds meer ‘dry powder’[1].

Het volume van transacties met een hoge ratio (meer dan 15x de EBITDA) is gedaald.

 • Die maakten het afgelopen kwartaal 12% van de transacties uit.
 • Dat niveau is vergelijkbaar met dat van 2018 en het eerste halfjaar van 2019.

De ratio’s van beursgenoteerde bedrijven in het mid-marketsegment van de eurozone zijn teruggevallen.

 • Het afgelopen kwartaal zijn deze ratio’s gedaald met 21% tot 6,8x de EBITDA[2], wat in het verlengde ligt van de ontwikkeling van de aandelenmarkten[3].
 • Allereerst wijzen we erop dat de ratio’s van beursgenoteerde bedrijven zijn berekend op basis van de waarderingen op 31 maart, waarin de impact van de Covid-19-crisis is verwerkt. Deze dienen te worden vergeleken met de Argos Index®, die gebaseerd is op de afgelopen zes maanden.

 Herstel van het aantal fusies en overnames in het Europese mid-marketsegment tijdens het eerste kwartaal van 2020. Voor het tweede kwartaal wordt uiteraard een daling verwacht.

 • Het volume is het afgelopen kwartaal met 15% gestegen.
 • Doordat de Covid-19-crisis tot half maart weinig impact had op dit segment, ligt het volume weer op hetzelfde niveau als een jaar geleden.
 • Wat betreft overnames van kleine en middelgrote ondernemingen is Duitsland het meest actieve land van de eurozone, gevolgd door de Benelux en Frankrijk.

Contactpersoon
Antoinette Darpy
Agence toBnext
adarpy@tobnext.com
+33 (0)6 72 95 07 92

Argos Wityu (www.argos.wityu.fund) is een onafhankelijk Europees beleggingsfonds dat de overdracht van bedrijven begeleidt. Het fonds heeft al meer dan tachtig ondernemers begeleid en spitst zich toe op complexe transacties. De focus ligt op herstructurering en groei en het fonds werkt nauw samen met het management van de betrokken bedrijven. Argos Wityu verwerft meerderheidsparticipaties en kan per transactie 10 tot 100 miljoen euro investeren. Het fonds beheert één miljard euro, heeft dertig jaar ervaring en beschikt over kantoren in Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs.

Epsilon Research heeft het eerste onlineplatform voor professionals ontwikkeld voor het beheer van fusies en overnames van niet-genoteerde bedrijven. Het platform bevat gegevens, analyseverslagen, softwaretools en diensten die onmisbaar zijn voor het beoordelen en beheren van investeringen in niet-genoteerde bedrijven: EMAT, de eerste databank met de ratio’s van transacties in Europa, bevat analyseverslagen van ruim 8.000 fusies en overnames met een waarde van 1 miljoen tot 500 miljoen euro in alle sectoren, alsook indexen en onderzoeken die regelmatig door Epsilon gepubliceerd worden (o.a. de Argos-index) en cloud-software voor het beheer van contactpersonen en fusies en overnames of projecten met een vergelijkbare evaluatie, en participaties van private equity-fondsen.

De Argos Index® mid-market meet de ontwikkeling van de waardering van niet-genoteerde bedrijven in het mid-marketsegment van de eurozone. De index wordt elk kwartaal berekend en gepubliceerd door Argos Wityu en Epsilon Research en is de mediaan van de historische EV/EBITDA-ratio over een voortschrijdende periode van zes maanden van transacties die aan de volgende voorwaarden voldoen: mid-market (totale waarde van de effecten tussen 15 en 500 miljoen euro); overnamedoelwit gevestigd in een land van de eurozone; meerderheidsbelang; uitsluiting van bepaalde activiteiten (financiële diensten, vastgoed en hightech).


[1] Volgens Preqin ligt de hoeveelheid ‘dry powder’ van alle private equity-fondsen in de wereld op USD 1,45 biljoen (31 december 2019).
[2] Bron: smallcaps.infrontanalytics.com
[3] De index EURO STOXX® TMI Small is tussen 1 januari en 31 maart 2020 gedaald met 26,1%.

Newsletter subscription

* required fields