Argos Index® mid-market derde kwartaal 2020

Argos Index® mid-market derde kwartaal 2020

De overnameprijs van Europese niet-genoteerde kleine en middelgrote ondernemingen is gestegen tot 10,1x de EBITDA.
Het transactievolume is toegenomen, maar bleef onder dat van vorig jaar.

18/11/2020 – Persbericht

Parijs (Frankrijk) – 18 november 2020 – Argos Wityu, een onafhankelijk Europees investeringsfonds, en Epsilon Research, een online platform voor fusie- en overnametransacties van niet-genoteerde ondernemingen, publiceren vandaag de Argos Index® mid-market van het derde kwartaal van 2020. Die index meet sinds 2006 de ontwikkeling van de waardering van niet-genoteerde kleine en middelgrote ondernemingen in de eurozone waarin investeerders de laatste zes maanden een meerderheidsbelang hebben verworven.

Naar de Argos Index® mid-market 3e kwartaal 2020

De overnameprijs van Europese niet-genoteerde kleine en middelgrote ondernemingen ligt bijna opnieuw op het niveau van vóór de coronacrisis

Mediane EV/EBITDA-ratio over een voortschrijdende periode van 6 maanden – Bron: Argos Index® mid-market/Epsilon Research

 

De stijging van de Argos Index® tot 10,1x de EBITDA is onder meer het gevolg van:

 • de afname van de COVID-19-pandemie tijdens de zomer en de snellere economische opleving in de eurozone dan verwacht;
 • het herstel van het aantal fusies en overnames, de stijging van de aandelenmarkten tot recordhoogtes en de hoge ratio’s aan de top van het mid-marketsegment (eigen vermogen van 150 tot 500 miljoen euro) met 11,8x de EBITDA;
 • de concentratie van 50% van de transacties in de sectoren gezondheidszorg en technologie, die gespaard bleven van de crisis.

 

Stijgende ratio’s dankzij strategische overnemers

 • De prijzen die strategische overnemers betaalden, zijn gestegen tot 10,5x de EBITDA. Grote beursgenoteerde ondernemingen vertegenwoordigen sinds het begin van het jaar meer dan 70% van de strategische overnemers. Ze profiteren met name van de snelle stijging van de aandelenmarkten en van hun eigen waarderingen.
 • De ratio’s die buy-outfondsen betaalden bleven stabiel op 9,2x de EBITDA, terwijl ze dankzij hun grote hoeveelheden dry powder 50% meer transacties uitvoerden dan in het tweede kwartaal.

 

Decline in proportion of transactions at multiples in excess of 20x EBITDA.

Over het tweede en derde kwartaal samen waren transacties met een ratio van meer dan:

 • 15x de EBITDA goed voor 19% van de transacties, ongeveer evenveel als in de tweede helft van 2019;
 • 20x de EBITDA goed voor 2% van de transacties, een sterke daling ten opzichte van 2019.

 

Ondanks de rally op de aandelenmarkten blijft de kloof tussen genoteerde en niet-genoteerde bedrijven bestaan

 • Strategische overnemers betalen nog steeds hogere ratio’s voor niet-genoteerde ondernemingen (10,5x de EBITDA) dan voor genoteerde bedrijven (8,5x de EBITDA).
 • Die kloof, die de afgelopen twee jaar zeer uitgesproken was, blijft ondanks de stijging van de aandelenmarkten in het derde kwartaal van 2020 bestaan.

 

Het aantal fusies en overnames in het Europese mid-marketsegment trekt aan, maar blijft lager dan vorig jaar

Het aantal fusies en overnames in het Europese mid-marketsegment:

 • is in het derde kwartaal met 40% gestegen in volume (tot 215 transacties) en met 70% in waarde, in lijn met de totale markt voor fusies en overnames – dat is het gevolg van een inhaalbeweging en het snellere herstel van de economie dan verwacht;
 • is in de eerste drie kwartalen van 2020 evenwel gedaald met 13% in volume en met 46% in waarde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar;
 • was het grootst in Duitsland, waar 27% van de transacties in het derde kwartaal zich situeerde, gevolgd door Frankrijk, dat een stabiel aandeel van 20% van de transacties had doordat de economie er minder bedrijven met een middelgrote beurswaarde telt.

 

Contactpersoon – Coralie Cornet – Directeur Communicatie – ccc@argos.fund – +33 (0)6 14 38 33 37

 

Argos Wityu (www.argos.wityu.fund) is een onafhankelijk Europees investeringsfonds dat de overdracht van bedrijven begeleidt. Het fonds heeft al meer dan tachtig ondernemers begeleid en spitst zich toe op complexe transacties. De focus ligt op herstructurering en groei en het fonds werkt nauw samen met het management van de betrokken bedrijven. Argos Wityu verwerft meerderheidsparticipaties en kan per transactie 10 tot 100 miljoen euro investeren. Het fonds beheert één miljard euro, heeft dertig jaar ervaring en beschikt over kantoren in Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs.

Epsilon Research heeft het eerste onlineplatform voor professionals ontwikkeld voor het beheer van fusies en overnames van niet-genoteerde bedrijven. Het platform bevat gegevens, analyseverslagen, softwaretools en diensten die onmisbaar zijn voor het beoordelen en beheren van investeringen in niet-genoteerde bedrijven: EMAT, de eerste databank met de ratio’s van transacties in Europa, bevat analyseverslagen van ruim 8.000 fusies en overnames met een waarde van 1 miljoen tot 500 miljoen euro in alle sectoren, alsook indexen en onderzoeken die regelmatig door Epsilon gepubliceerd worden (o.a. de Argos-index) en cloud-software voor het beheer van contactpersonen en fusies en overnames of projecten met een vergelijkbare evaluatie, en participaties van private equity-fondsen.

De Argos Index® mid-market meet de ontwikkeling van de waardering van niet-genoteerde bedrijven in het mid-marketsegment van de eurozone. De index wordt elk kwartaal berekend en gepubliceerd door Argos Wityu en Epsilon Research en is de mediaan van de historische EV/EBITDA-ratio over een voortschrijdende periode van zes maanden van transacties die aan de volgende voorwaarden voldoen: mid-market (totale waarde van de effecten tussen 15 en 500 miljoen euro); overnamedoelwit gevestigd in een land van de eurozone; meerderheidsbelang; uitsluiting van bepaalde activiteiten (financiële diensten, vastgoed en hightech).

Newsletter subscription

* required fields