Argos Index® mid-market tweede kwartaal 2020

Argos Index® mid-market tweede kwartaal 2020

23/07/2020 – Persbericht

In een context van geringe transactievolumes heeft de overnameprijs van niet-genoteerde kleine en middelgrote ondernemingen zich gestabiliseerd op 9,2x de EBITDA

Brussel (België) – 23 juli 2020 – Argos Wityu, een onafhankelijk Europees beleggingsfonds, en Epsilon Research, een onlineplatform voor het beheer van fusies en overnames van niet-genoteerde bedrijven, publiceren vandaag de mid-market Argos Index® van het tweede kwartaal van 2020. Die index meet sinds 2006 de ontwikkeling van de waardering van niet-genoteerde kleine en middelgrote ondernemingen in de eurozone waarin investeerders de laatste zes maanden een meerderheidsbelang hebben verworven.

Toegang tot de Argos Index® mid-market – tweede kwartaal 2020

In een context van geringe transactievolumes heeft de overnameprijs van Europese niet-genoteerde kleine en middelgrote ondernemingen zich in het tweede kwartaal gestabiliseerd op 9,2x de EBITDA.

Mediane EV/EBITDA-ratio over een voortschrijdende periode van 6 maanden – Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research
 • De Argos Index® heeft zich gestabiliseerd op 9,2x de EBITDA. De daling van de waarderingsratio’s tijdens het eerste kwartaal is in het tweede kwartaal dus niet versneld; de corrigerende variabele was de daling van de transactievolumes.

 • De waarderingsverschillen tussen de sectoren die door de Covid-19-pandemie gespaard zijn gebleven (software, gezondheidszorg e.d.) en de zwaarder getroffen sectoren, waar opportunistische overnames tegen lagere waarderingen plaatsvonden, zijn echter toegenomen.

 • De stabiliteit van de index is ook een afspiegeling van de nog altijd zeer accommoderende financiële omstandigheden, dankzij het snelle en grootscheepse ingrijpen van de ECB, en van de grote hoeveelheden liquiditeiten waarover grote ondernemingen en ook beleggingsfondsen beschikken om te profiteren van buitenkansen.

Convergentie tussen de ratio’s die beleggingsfondsen betaalden en de ratio’s die strategische overnemers betaalden.

 • Terwijl het activiteitenvolume in het tweede kwartaal met 35% is gedaald, zijn de door buy-out-fondsen betaalde ratio’s met 9,3x de EBITDA licht gestegen.

 • Met 8,9x de EBITDA zetten de prijzen die strategische overnemers betalen hun daling van het eerste kwartaal voort. De grote beursgenoteerde bedrijven maakten in het eerste halfjaar meer dan 70% van de strategische overnemers uit, terwijl de kleinere of niet-beursgenoteerde groepen minder actief waren.

Het volume van transacties met een hoge ratio (meer dan 15x de EBITDA) heeft zich gestabiliseerd.

 • Die maakten het afgelopen halfjaar 15% van de transacties uit.

 • Dat komt doordat de prijzen van aantrekkelijke ondernemingen goed standhouden, met name in de sectoren die het best beschermd zijn tegen de gevolgen van de Covid-19-pandemie (technologie, gezondheidszorg e.d.).

Afgenomen verschil tussen ratio’s van beursgenoteerde ondernemingen en ratio’s die strategische overnemers betaalden.

 • De ratio’s van beursgenoteerde ondernemingen zijn dankzij de snelle opvering van de aandelenmarkten het afgelopen kwartaal met 9% gestegen tot 7,4x de EBITDA[1].

 • Het verschil tussen de ratio’s van beursgenoteerde ondernemingen en de door strategische overnemers betaalde transactieratio’s, dat in het eerste kwartaal van 2020 ongekend groot was, is dus afgenomen.

Sterke daling van het volume van fusies en overnames in het Europese mid-marketsegment.

 • In het Europese mid-marketsegment zijn de fusies en overnames in het tweede kwartaal qua volume met 40% (naar 150 transacties) en qua waarde met 60% teruggevallen (ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 en het tweede kwartaal van 2019).

 • Duitsland blijft de meest actieve regio van de eurozone en de weging van het land is gestegen tot 31% van de tijdens het eerste halfjaar van 2020 uitgevoerde transacties. Frankrijk liet een lichte stijging zien en vertegenwoordigt nu 18% van de transacties.

Contact
Antoinette Darpy
Agence toBnext
adarpy@tobnext.com
+33 (0)6 72 95 07 92

Argos Wityu (www.argos.wityu.fund) is een onafhankelijk Europees beleggingsfonds dat de overdracht van bedrijven begeleidt. Het fonds heeft al meer dan tachtig ondernemers begeleid en spitst zich toe op complexe transacties. De focus ligt op herstructurering en groei en het fonds werkt nauw samen met het management van de betrokken bedrijven. Argos Wityu verwerft meerderheidsparticipaties en kan per transactie 10 tot 100 miljoen euro investeren. Het fonds beheert één miljard euro, heeft dertig jaar ervaring en beschikt over kantoren in Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs.

Epsilon Research heeft het eerste onlineplatform voor professionals ontwikkeld voor het beheer van fusies en overnames van niet-genoteerde bedrijven. Het platform bevat gegevens, analyseverslagen, softwaretools en diensten die onmisbaar zijn voor het beoordelen en beheren van investeringen in niet-genoteerde bedrijven: EMAT, de eerste databank met de ratio’s van transacties in Europa, bevat analyseverslagen van ruim 8.000 fusies en overnames met een waarde van 1 miljoen tot 500 miljoen euro in alle sectoren, alsook indexen en onderzoeken die regelmatig door Epsilon gepubliceerd worden (o.a. de Argos-index) en cloud-software voor het beheer van contactpersonen en fusies en overnames of projecten met een vergelijkbare evaluatie, en participaties van private equity-fondsen.

De Argos Index® mid-market meet de ontwikkeling van de waardering van niet-genoteerde bedrijven in het mid-marketsegment van de eurozone. Hij wordt driemaandelijks gepubliceerd door Argos Wityu en Epsilon Research en komt overeen met de mediaan van de historische EV/EBITDA-verhouding over een voortschrijdende periode van zes maanden voor transacties die aan de volgende criteria beantwoorden: mid-market (waarde van het volledige aandelenkapitaal van 15 miljoen euro tot 500 miljoen euro), overgenomen onderneming gevestigd in een land van de eurozone, verwerving van een meerderheidsbelang, uitsluiting van specifieke activiteiten (financiële diensten, vastgoed, hightech).


[1] De index EURO STOXX® TMI Small is tussen 1 april en 30 juni 2020 gestegen met 16,5%.

Newsletter subscription

* required fields