Argos Index® mid-market vierde kwartaal 2020

De overnameprijzen van Europese niet-beursgenoteerde kleine en middelgrote bedrijven bereikten met 11,1x de EBITDA een recordhoogte, terwijl het algehele transactievolume gering was.

01/03/2021 – Persbericht

Parijs (Frankrijk) – 1 maart 2021 – Argos Wityu, het onafhankelijke Europese investeringsfonds, en Epsilon Research, het online platform voor het beheer van fusie- en overnametransacties van niet-beursgenoteerde bedrijven, publiceerden vandaag de Argos Index® mid-market voor het vierde kwartaal van 2020. Deze index meet sinds 2006 de ontwikkeling van de waardering van niet-beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen in de eurozone waarin investeerders de laatste zes maanden een meerderheidsbelang hebben verworven.

Bekijk de Argos Index® mid-market van het vierde kwartaal 2020

De overnameprijzen van Europese niet-beursgenoteerde kleine en middelgrote bedrijven bereikten een recordhoogte.

Multiple median EV/EBITDA, 6-mo. rolling basis - Source: Mid-market Argos Index® / Epsilon Research
Mediane EV/EBITDA-ratio over een voortschrijdende periode van 6 maanden – Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research

De Argos Index® bereikte een historisch record van 11,1x de EBITDA als gevolg van:

 • het vooruitzicht op het herstel van de economische groei met de ontwikkeling van effectieve vaccins tegen COVID-19, ondanks een tweede epidemiegolf en een recessie waardoor het BBP in de eurozone in 2020 met 7,4% daalde;
 • grootschalig ingrijpen door centrale banken om de langetermijnrente laag te houden.
 • veranderingen in de samenstelling van de index: 65% van de in de index opgenomen transacties in het vierde kwartaal heeft betrekking op de niet-cyclische sectoren gezondheidszorg en technologie (dit komt neer op een toename van 15 procentpunten vergeleken met het vorige kwartaal). Deze sectoren werden niet geraakt door de crisis of profiteerden er zelfs van en hebben hoge ratio’s.

 

De ratio’s die investeringsfondsen betaalden, kwamen voor het eerst boven 10x de EBITDA uit.

 • De ratio’s die investeringsfondsen betaalden, namen met meer dan 20% aanzienlijk toe tot 11,2x de EBITDA, het hoogste niveau sinds de eerste metingen van de Argos Index® in 2004. Ze zijn nu hoger dan de ratio’s die strategische overnemers betaalden (11,0x de EBITDA).
 • Drie factoren zijn van invloed op deze toename: i) de sterke concurrentie van strategische overnemers bedrijven die niet door de crisis zijn geraakt, ii) beleggingen in private equity blijven toenemen, en iii) de kosten voor overnameschulden zijn laag (gekoppeld aan het beleid van centrale banken).

 

Bijna 20% van de transacties werd gesloten met ratio’s boven 15x de EBITDA.
Het percentage transacties met een ratio hoger dan 15x de EBITDA in de tweede helft van het jaar:

 • nam snel toe tot 19% van de transacties; en
 • keerde terug naar het niveau van het tweede halfjaar van 2019.

 

Beursgenoteerde bedrijven waren zeer actief en deden opportunistische overnames.
Grote beursgenoteerde bedrijven:

 • vertegenwoordigden 75% van de strategische overnemers in het mid-marketsegment in het tweede halfjaar;
 • profiteerden van gunstige marktomstandigheden en een hogere waardering van hun bedrijf;
 • zagen hun overnameratio’s dit kwartaal met 20% stijgen naar 10,1x de EBITDA, waardoor zij de kloof met strategische overnemers als geheel (11,0x de EBITDA) kleiner maakten.

 

Het bleef kalm op het gebied van fusies en overnames in het mid-marketsegment van de eurozone.
De sterke toename in de Argos Index® vond plaats te midden van een gering aantal fusies en overnames in het mid-marketsegment van de eurozone, die:

 • tegen de achtergrond van een diepe economische recessie als gevolg van de COVID-19-pandemie in 2020 qua volume met 15% afnamen en qua waarde met 36% afnamen;
 • in het vierde kwartaal op kwartaalbasis met 13% afnamen, maar qua waarde met 47% toenamen en terugkeerden naar het niveau van het vierde kwartaal 2019.

 

Contactpersoon – Coralie Cornet – Directeur Communicatie – ccc@argos.fund – +33 (0)6 14 38 33 37

Argos Wityu (www.argos.wityu.fund) is een onafhankelijk Europees investeringsfonds dat de overdracht van bedrijven begeleidt. Het fonds heeft al meer dan tachtig ondernemers begeleid en spitst zich toe op complexe transacties. De focus ligt op herstructurering en groei en het fonds werkt nauw samen met het management van de betrokken bedrijven. Argos Wityu verwerft meerderheidsparticipaties en kan per transactie 10 tot 100 miljoen euro investeren. Het fonds beheert één miljard euro, heeft dertig jaar ervaring en beschikt over kantoren in Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs.

Epsilon Research heeft het eerste onlineplatform voor professionals ontwikkeld voor het beheer van fusies en overnames van niet-genoteerde bedrijven. Het platform bevat gegevens, analyseverslagen, softwaretools en diensten die onmisbaar zijn voor het beoordelen en beheren van investeringen in niet-genoteerde bedrijven: EMAT, de eerste databank met de ratio’s van transacties in Europa, bevat analyseverslagen van ruim 8.000 fusies en overnames met een waarde van 1 miljoen tot 500 miljoen euro in alle sectoren, alsook indexen en onderzoeken die regelmatig door Epsilon gepubliceerd worden (o.a. de Argos-index) en cloud-software voor het beheer van contactpersonen en fusies en overnames of projecten met een vergelijkbare evaluatie, en participaties van private equity-fondsen.

De Argos Index® mid-market meet de ontwikkeling van de waardering van niet-genoteerde bedrijven in het mid-marketsegment van de eurozone. De index wordt elk kwartaal berekend en gepubliceerd door Argos Wityu en Epsilon Research en is de mediaan van de historische EV/EBITDA-ratio over een voortschrijdende periode van zes maanden van transacties die aan de volgende voorwaarden voldoen: mid-market (totale waarde van de effecten tussen 15 en 500 miljoen euro); overnamedoelwit gevestigd in een land van de eurozone; meerderheidsbelang; uitsluiting van bepaalde activiteiten (financiële diensten, vastgoed en hightech).

Newsletter subscription

* required fields