Als je voor grote uitdagingen staat, is het van essentieel belang dat je de steun van de aandeelhouder voelt. En bij Argos is dat het geval. Daarom heb ik na een eerste succesvolle samenwerking met Argos ervoor gekozen om me opnieuw tot hen te wenden en samen te werken voor een tweede project.

Ik kwam voor het eerst in contact met Argos toen zij investeerden in LEXSI, een familiebedrijf dat actief was in de sector van de cybersecurity. Ze vertrouwden me toen de functie van CEO toe. Onze eerste jaren waren niet makkelijk omdat we getroffen werden door de financiële crisis, maar Argos was heel erg aanwezig en ze steunden me. Op acht jaar tijd zijn we er samen in geslaagd om het bedrijf op het vlak van management en cultuur te transformeren: we hebben het bedrijf uitgebreid, de omzet verdubbeld en een leidende technologische positie uitgebouw dat erkend wordt door Gartner en anderen.

In de loop van die acht jaar begreep Argos dat we een nieuw management moesten uitbouwen. We hebben nieuwe mensen aan boord gehaald, en niet alleen managers, maar ook veel werknemers. Ze vertrouwden zowel op de strategie als op mij als CEO en ik kan u vertellen dat Lexsi in 2016 een heel ander bedrijf was dan in 2008.

Na die jaren van bouwen hebben we het bedrijf op een geweldige wijze overgelaten. Dit was een echt succesverhaal voor Argos, voor mezelf, maar ook voor al die geëngageerde medewerkers. Dit hadden we te danken aan het vertrouwen dat Argos had, en natuurlijk aan het feit dat het bedrijf klaar was voor veranderingen zodat het zichzelf kon transformeren en succes kon boeken.

Na deze eerste exit in 2016 kwam ik in 2018 opnieuw bij Argos terecht om als CEO van Talentia te werken aan een nieuwe spannende uitdaging. Mijn doel is om dit softwarebedrijf naar een hoger niveau te tillen zodat het uiteindelijk grootschaliger, internationaler en meer op de industrie gericht is. Het is dus opnieuw een transformatie- en versterkingsplan dat rond mensen, innovatie en uitvoeringsmodi draait.

De relatie met Argos wordt gekenmerkt door diepgaand vertrouwen en open discussies. Ze begrijpen dat business geen theorie is en dat het voor een manager waardevol is iemand te hebben die naar je luistert en met wie je kan praten.

Ik ben een echte ondernemer, gemotiveerd door teammanagement, strategische planning en de uitvoering van die strategie. Ik leid bedrijven vanuit het perspectief van een globale waardecreatie. Onder “globaal” versta ik dan niet alleen de aandeelhouders, maar alle belanghebbenden, dus ook de klanten, de medewerkers en het management.

Toen ik mijn eerste bedrijf oprichtte, was ik een ander type managers en had ik een verschillende visie op waardecreatie. Ik begrijp dus het standpunt van een ondernemer en van een private equity fonds. En dat helpt echt.

Tegen elke manager die een samenwerking met Argos overweegt, zou ik zeggen: hou je geest open en leer je eigen bedrijf anders zien. Argos zal je helpen om te transformeren met externe vaardigheden. Ik zou mijn medewerkers ook aanmoedigen om te investeren samen met hen. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat alle medewerkers integraal betrokken moeten worden en geëngageerd moeten zijn bij het hele transformatieproces.