De overnameprijs voor Europese niet-beursgenoteerde mkb's bereikt met 10,1 x EBITDA opnieuw zijn hoogste peil ooit.
M&A activity in Europe continues to slow due to sharp decline in number of corporate sellers

!#!15/11/2019 – Frankrijk – Persbericht!#!

Parijs(Frankrijk) -15 November, 2019

Argos Wityu, een onafhankelijk Europees investeringsfonds, en Epsilon Research, een online platform voor fusie- en overnametransacties van niet-beursgenoteerde ondernemingen, publiceren vandaag de Argos Mid-Market Index® over het derde kwartaal van 2019. Sinds 2006 meet deze index de waardering van niet-beursgenoteerde mkb’s uit de eurozone waarin tijdens de afgelopen zes maanden een meerderheidsbelang werd genomen.

 

neusten bericht herunterladenDe overnameprijs voor Europese niet-beursgenoteerde mkb’s bereikt met 10,1x EBITDA opnieuw zijn hoogste peil ooit.

De Argos Mid-Market Index® blijft opmerkelijk stabiel op een historisch hoog niveau.
Achter die stabiliteit gaan echter twee verschillen schuil:
• De blijvende kloof tussen de waarderingen die industriële kopers betalen, die dit kwartaal stijgen tot 11,0 x EBITDA, en de prijzen die private-equityfondsen op tafel leggen, die nagenoeg stabiel blijven op 9,6 x EBITDA.
• De beurswaardering van beursgenoteerde middelgrote bedrijven uit de eurozone bedraagt 8,4 x EBITDA, 30% minder dan de overnameprijs voor niet-beursgenoteerde middelgrote bedrijven uit de eurozone van 11,0 x EBITDA. Bij overnames door private-equityfondsen is dat verschil minder groot.

De fusie- en overnameactiviteit in Europa neemt verder af doordat institutionele verkopers zich massaal terugtrekken

De begin 2019 ingezette neergang van de fusie- en overnamemarkt (in volume) zet zich door met een waardedaling van 11% wereldwijd en 32% in Europa. Die tendens is ook merkbaar in de fusie- en overnameactiviteit in het middensegment in de eurozone, die ten opzichte van het tweede kwartaal in het derde kwartaal van 2019 afnam met 26% in volume en met 34% in waarde.

Terwijl het verkoopvolume door private-equityfondsen al verschillende jaren stabiel blijft, verkopen institutionele spelers sinds 2018 steeds minder dochterondernemingen. Die achteruitgang is in het derde kwartaal van 2019 nog versneld. De verkoop van dochterondernemingen, vroeger de voornaamste bron van niet-beursgenoteerde transacties, is nog slechts goed voor 30% van de markt. Die verschraling verklaart deels het slinkende volume op een voorts actieve markt.

Over Argos Wityu

Argos Wityu is een onafhankelijk Europees investeringsfonds dat de overdracht van ondernemingen begeleidt. Argos Wityu begeleidde al meer dan 80 ondernemers en legt in zijn investeringsstrategie de nadruk op complexe transacties waarbij transformatie en groei voorop staan en op nauwe samenwerking met het management. Argos Wityu geeft de voorkeur aan transacties waarbij het een meerderheidsbelang verwerft en kan per transactie 10 tot 100 miljoen euro investeren. Argos Wityu heeft een miljard euro onder beheer, beschikt over 30 jaar ervaring en heeft kantoren in Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs.
Contactpersoon
Coralie Cornet
Directeur Communicatie
ccc@argos.fund
+33 1 53 67 20 63

Over Epsilon Research

Over Epsilon Research
Epsilon Research ontwikkelde het eerste online platform voor fusies en overnames van niet-beursgenoteerde ondernemingen ter attentie van professionele partijen – fusie- en overnameadviseurs, investeringsfondsen, waardeerders en ondernemingen. Het platform van Epsilon bevat gegevens, analyseverslagen, tools en diensten die essentieel zijn voor de waardering en het beheer van investeringen in niet-beursgenoteerde ondernemingen: (1) EMAT, de eerste database van waarderingen bij Europese transacties, met analyseverslagen van meer dan 7.500 fusies en overnames met een waarde van 1 miljoen euro tot 500 miljoen euro, in alle mogelijke sectoren; (2) regelmatig door Epsilon gepubliceerde indices en onderzoeken, waaronder de Argos-index; (3) cloudsoftware voor het beheer van contactpersonen en fusie- en overnameprojecten (‘M&A CRM Suite’) of vergelijkbare waarderingsprojecten, participaties van private-equityfondsen).

Over Argos Index® mid-market

De Argos Mid-Market Index® meet de ontwikkeling van de waardering van niet-beursgenoteerde middelgrote bedrijven uit de eurozone. Hij wordt driemaandelijks gepubliceerd door Argos Wityu en Epsilon Research en komt overeen met de mediaan van de historische EV/EBITDA-verhouding over een voortschrijdende periode van zes maanden voor transacties die aan de volgende criteria beantwoorden: mid-market (waarde van het volledige aandelenkapitaal van 15 miljoen euro tot 500 miljoen euro), overgenomen onderneming gevestigd in een land van de eurozone, verwerving van een meerderheidsbelang, uitsluiting van specifieke activiteiten (financiële diensten, vastgoed, hightech).

Newsletter subscription

* required fields