De ESG-principes over heel Europa verspreiden

De groei van een bedrijf kan alleen duurzaam zijn als deze gebaseerd is op een verantwoord managementsysteem dat rekening houdt met milieu, maatschappij en governance ("Environment, Social and Governance" of ESG). Argos Wityu opereert op Europees niveau en motiveert en ondersteunt alle portefeuillebedrijven op dit gebied.

01

In actie komen voor een beter milieu

94% van onze portefeuillebedrijven hebben initiatieven ontwikkeld op het gebied van milieu. Het gaat dan om zaken als het verminderen van de CO2-uitstoot, het recyclen van afval en het terugdringen van het water- en elektriciteitsverbruik.

Lineas, de grootste private spoorwegexploitant van Europa, heeft duurzame ontwikkeling hoog in het vaandel. Het bedrijf, dat sinds 2015 de steun van Argos Wityu geniet, gebruikt Modal Shift in zijn streven om zulke hoogwaardige oplossingen voor het goederenvervoer per spoor te ontwikkelen dat klanten hun goederen voortaan niet over de weg, maar per spoor vervoeren. Daarmee verbeteren ze hun eigen distributieketen en hebben ze tegelijkertijd een positieve impact op klimaat en mobiliteit. Vervoer per spoor gaat gepaard met negen keer minder CO2 en acht keer minder luchtvervuiling en bovendien houdt één trein veertig vrachtwagens van de weg. Lineas heeft daarnaast een strategie ontwikkeld om zijn eigen activiteiten verder te verduurzamen. In aansluiting op de Sustainable Development Goals (duurzaamheidsdoelstellingen) van de Verenigde Naties richt Lineas zich met de duurzaamheidsstrategie bijvoorbeeld op het beperken van geluidsoverlast met nieuwe remsystemen voor goederenwagons en het beperken van het energieverbruik door machinisten te trainen in milieuvriendelijk rijden. Het bedrijf werkt binnenkort samen met de Belgische ngo Natuurpunt om 10.000 vierkante meter natuurreservaat met bomen te beplanten om de biodiversiteit op weg te helpen. Lineas kreeg in 2020 voor het derde jaar op rij het Voka Charter Duurzaam Ondernemen en neemt in oktober 2020 het certificaat voor duurzaam ondernemen van het internationaal trainingscentrum van de VN UNITAR in ontvangst.

Fabbri Group, een Italiaanse marktleider in de productie en marketing van geïntegreerde oplossingen voor voedselverpakking, wordt sinds 2017 ondersteund door Argos Wityu en heeft onlangs een nieuwe benadering van duurzaamheid geïntroduceerd. Een pijler daarvan is Nature Fresh, de allereerste gecertificeerde en composteerbare folie voor de automatische en handmatige verpakking van fruit ter wereld. Het product dringt de gebruikte hoeveelheid wegwerpplastic terug, zonder op effectiviteit in te leveren. Nature Fresh werd door het Italiaanse Instituut voor Verpakkingen bekroond met de prijs ” Best Packaging”.

Ook het Nederlandse servicebedrijf Cohedron (voorheen Future Groep), waarvan de ISO-14001-certificering jaarlijks wordt vernieuwd, stelt zich ten doel zijn milieu-impact te minimaliseren. Het bedrijf wordt sinds 2017 ondersteund door Argos Wityu en streeft naar een neutrale koolstofvoetafdruk in 2025. Aangezien 80% van de uitstoot van het bedrijf wordt afkomstig is van het wagenpark, heeft Cohedron voor zijn 1.500 werknemers een app ontwikkeld waarmee ze hun brandstofverbruik kunnen controleren en verminderen. Tegelijkertijd is het bedrijf bezig een doorlopend programma op te zetten om dieselvoertuigen te vervangen. Ook worden medewerkers gestimuleerd om minder te reizen en schonere transportmiddelen te gebruiken, zoals het openbaar vervoer en elektrische fietsen.

Het terugdringen van de CO2-uitstoot is ook een prioriteit voor Gantrex, een Belgisch bedrijf met een leidende positie op de wereldwijde markt voor kranen en gespecialiseerde railsystemen. Gantrex, dat sinds 2015 wordt gesteund door Argos Wityu, stelt zich ten doel zijn CO2-uitstoot in België elk jaar met 33% te verlagen. Wereldwijd streeft het bedrijf naar een daling van 20%. Op de planning staan onder meer de huur van elektrische fietsen, de vervanging van 10% van het wagenpark door hybride auto’s, de terugdringing van het autogebruik (10% meer treinreizen en annulering van 5% van alle reizen) en de introductie van telewerken (één dag per week).

Het Franse La Compagnie des Desserts, dat diepvriesdesserts en ijs produceert voor de B2B- en foodservicemarkt, houdt zich bezig met een ander aspect van ESG. Het bedrijf, dat sinds 2016 wordt ondersteund door Argos Wityu, besteedt voor zijn ijs- en sorbetproducten, die allemaal worden bereid volgens ambachtelijke methoden, bijzondere aandacht aan het selecteren van ingrediënten en streeft naar korte distributieketens (verse melk uit de Pyreneeën en fruit uit de Rhônevallei, beide Franse regio’s). Voor 2020 ligt de focus ook op het verminderen van afval, het herzien van een aantal recepten (het schrappen van palmolie en het gebruik van clean label-producten) en het vergroten van het aantal elektrische auto’s in het wagenpark.

Juratoys, de Franse specialist in het ontwerpen van traditionele educatieve spellen en speelgoed, wordt sinds 2018 ondersteund door Argos Wityu en heeft in 2019 een eerste stap op ESG-gebied gezet middels een audit van zijn leveranciers, klanten en medewerkers. Aan de hand van de audit werd duidelijk dat het bedrijf op verschillende manieren zijn ESG-activiteiten kan verbeteren, onder andere door milieuvriendelijke materialen te gebruiken, het verbruik van materialen te beperken door het verpakken te optimaliseren, ecologisch verantwoord gedrag bij werknemers te stimuleren (op het gebied van reizen, afval en sorteren voor recycling, enz.) en door de CO2-voetafdruk te bepalen, zodat de uitstoot kan worden teruggebracht en gecompenseerd. Het bedrijf is gevestigd in Orgelet in de Franse Jura en heeft zich in 2019 aangesloten bij het ‘Forest & Life!’-programma, waarmee het zich hardmaakt voor de bescherming van de biodiversiteit in Frankrijk en samen met kinderen van plaatselijke middelbare scholen beschadigde bosgebieden herstelt.

02

Respect voor man en vrouw

Argos Wityu helpt bedrijven bij het beoordelen van de kwaliteit van hun interactie met de maatschappij, de opleiding van hun personeel, de handhaving van werknemersrechten, het evenwicht tussen mannen en vrouwen, het aantal medewerkers met een minderheidsachtergrond in het totale personeelsbestand en de tewerkstelling van mensen met een handicap.

Juratoys heeft zich bij twee organisaties aangesloten met dezelfde kernwaarden als het bedrijf. Petit Coeur de Beurre zet zich in voor de levenskwaliteit van kinderen met een hartaandoening. Juratoys steunt ook Dons Solidaires. Met deze samenwerking kan het bedrijf twee van zijn morele principes uitdragen: solidariteit door de hulpbehoevenden te helpen en de circulaire economie door afval te beperken.

Ook Moro, de grootste fabrikant en distributeur van verse kaasproducten in Italië, heeft zich ingezet voor het welzijn van zijn medewerkers. Het bedrijf, dat sinds 2019 wordt ondersteund door het fonds, heeft zijn beloningsbeleid herzien, het beheer van de overuren van zijn werknemers verbeterd en een nieuw incentiveprogramma en andere voordelen voor zijn teams geïntroduceerd.

Olinn, een Europese aanbieder van professioneel materiaalbeheer die sinds 2018 wordt gesteund door Argos Wityu, heeft voor de ontwikkeling van duurzaam en verantwoord beleid een andere invalshoek gekozen. Het bedrijf heeft aanpassingen doorgevoerd om zestig mensen met een arbeidsbeperking in dienst te kunnen nemen, oftewel een derde van het totale personeelsbestand van de groep. Die werknemers zijn verantwoordelijk voor de reparatie van IT- en mobiele apparatuur in de workshops van het bedrijf. Olinn hecht ook veel belang aan de opleiding en on-boarding van nieuwe medewerkers en de integratie van teams uit de ontwikkelingsactiviteiten. In 2019 besloten verschillende medewerkers van de groep om de liefdadigheidsinstelling ‘Marion, La Main Tendue’ (Marion, de helpende hand) te steunen om pestgedrag op scholen tegen te gaan.

03

Transparantie en onafhankelijkheid op het gebied van Governance

Ten aanzien van alle bedrijven uit zijn portefeuille controleert Argos Wityu de transparantie van de beloningsstructuur voor bestuurders, de onafhankelijkheid van de raad van bestuur en het aantal vrouwelijke bestuursleden.

LoQu, een grote winkelketen voor optische artikelen en gehoorapparaten in Duitsland, heeft compliance altijd centraal gesteld in zijn algemene strategie. Het bedrijf, dat sinds 2018 wordt ondersteund door Argos Wityu, heeft een gedragscode opgesteld om middels strikte regels voor zijn winkels en leveranciers duurzaam en ethisch gedrag in de hele distributieketen te waarborgen.

Het in Duitsland gevestigde Wibit, ‘s werelds meest toonaangevende aanbieder van drijvende installaties voor waterparken, heeft op zijn beurt een aanvraag ingediend voor toetreding tot het United Nations Global Compact. Het bedrijf, dat sinds 2018 wordt ondersteund door Argos Wityu, heeft talrijke maatregelen genomen om te voldoen aan de principes van het ‘Compact’. Daartoe behoort ook het tiende en laatste principe, dat bedrijven ertoe verplicht om proactieve beleidsregels en programma’s te ontwikkelen ter bestrijding van corruptie, zowel intern als in hun distributieketens.

04

[Interview Ashoka]
Sociale ondernemers, katalysatoren voor de maatschappelijke transformatie van bedrijven

Maylis Trassard, Communications Director

Maylis Trassard,
Hoofd Communicatie Ashoka.

 

Ashoka, een non-gouvernementele organisatie die 40 jaar geleden werd opgericht, is een netwerk van ‘changemakers’ dat zich overal ter wereld inzet voor sociale innovatie, in samenwerking met bedrijven uit de private sector. Wij spraken met Maylis Trassard, hoofd communicatie.

Kunt u Ashoka kort aan ons voorstellen?

Al veertig jaar lang begeleiden wij ondernemers – “Fellows” – die hebben besloten hun talenten aan te wenden om een sociaal, ecologisch of maatschappelijk vraagstuk het hoofd te bieden. Hoe? Door bij te dragen aan de instandhouding en kruisbestuiving van hun model, maar vooral door ze te helpen meer invloed uit te oefenen op hun ecosysteem, om wat wij systemische verandering noemen te versnellen.

Wij zijn een ondersteunende en begeleidende gemeenschap die in 1980 werd opgericht door Bill Drayton, toentertijd werkzaam als consultant voor McKinsey. Tijdens een verblijf in India ontmoette Bill Drayton mensen die maatschappelijke vraagstukken op innovatieve wijze benaderden en die de ambitie hadden de maatschappelijke structuren en gedragingen ingrijpend te veranderen. Voortbordurend op het idee dat we niet enkel afhankelijk kunnen zijn van de overheid om maatschappelijke problemen op te lossen, ontwikkelde hij het concept ‘sociaal ondernemer’.

Ashoka telt momenteel meer dan 4000 sociale ondernemers, in 90 landen. Hoe sluiten ze zich bij u aan?

We beschikken over een netwerk van “voordragers”, die dergelijke ondernemers identificeren. Deze voordragers zijn ofwel zelf sociale ondernemers, of beschikken over deskundigheid ten aanzien van een bepaalde sector. We proberen beide dimensies met elkaar te verbinden, want we staren ons niet blind op één goed doel: wij hebben oog voor alle sociale ondernemers die een bijdrage leveren aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Overal ter wereld identificeren we ondernemers die in staat zijn hun sector vooruit te helpen – milieu, gezondheidszorg, voeding, werkgelegenheid, technologie, onderzoek, etc. Zo werkt 30% van de Ashoka Fellows vandaag de dag met jonge ondernemers. De omvorming van de samenleving, met name als het gaat om maatschappelijke vraagstukken, staat of valt namelijk met deze nieuwe generatie ondernemers.

U beschrijft sociale ondernemers als hefbomen van innovatie voor bedrijven. Hoe bevordert u dit soort “win-win”-partnerschappen tussen Ashoka Fellows en de organisaties?

Wij staan de Ashoka Fellows op verschillende manieren terzijde. Wij bieden opleidingen in systemische verandering, waarin sociale ondernemers bijgebracht wordt welke strategie echt zoden aan de dijk zet ; ons Support Network voorziet hen van adviezen op expertisegebieden zoals fondsenwerving, human resources, marketing, juridische problemen; op het gebied van overdracht van knowhow is ook een rol weggelegd voor grote adviesbureaus (zoals Kearney wat betreft strategie, Rothschild & Co wat fondsenwerving aangaat, Capgemini voor de digitale transformatie, Latham & Watkins voor de juridische aspecten die verband houden met de kruisbestuiving van hun economische model); tot slot hechten wij veel waarde aan ‘peer-to-peer’-relaties. Zoals Oussama Ammar, grondlegger van The Family, vaak heeft gezegd: “luister niet naar alle adviezen die je krijgt. Behalve wanneer ze afkomstig zijn van een andere ondernemer!  Dat geldt ook voor sociaal ondernemerschap. De veranderingen van systemen, mentaliteiten en wetten die de Ashoka Fellows proberen te bewerkstelligen zijn zo ambitieus en zo complex dat kruisbestuiving met andere ondernemers bij gerelateerde thema’s soms veel meer effect sorteert dan het inschakelen van een adviseur, consultant of mentor uit het eigen vakgebied.

Zodra deze vier pijlers waarop de begeleiding rust eenmaal zijn benut, gaan we met de bedrijven al heel snel over tot de cocreatiefase. We helpen de sociale ondernemer om bedrijven in kaart te brengen die willen innoveren op het gebied van maatschappij of milieu. We worden daarnaast heel vaak benaderd door bedrijven die zich afvragen hoe ze hun commitment handen en voeten kunnen geven, hoe ze impact een prominente plaats kunnen geven in hun bedrijfsmodel, hoe ze marktaandeel kunnen veroveren of nieuwe regio’s en doelgroepen kunnen bereiken – bijvoorbeeld kwetsbare bevolkingsgroepen waarvoor geen gegevens of ervaringen voorhanden zijn… Dan is de samenwerking met een sociale ondernemer, die rechtstreeks contact heeft met de marktdeelnemers, van grote waarde.

Kunt u enkele voorbeelden noemen van innovatieve partnerschappen en projecten, zowel uit sociaal als economisch oogpunt?

De in 2012 opgezette samenwerking tussen het Duitse SAP en de sociale ondernemer Specialisterne is een goed voorbeeld. Het idee van dit partnerschap kwam voort uit een persoonlijke en dringende behoefte van Thorkil Sonne, directeur van Specialisterne en vader van een autistische zoon. Hij wilde een mentaliteitsverandering teweegbrengen, zodat we autisten niet langer beschouwen als een probleem voor de samenleving maar als mensen die expertise in huis hebben. Tot de karaktertrekken die kenmerkend zijn voor autistische mensen behoren een groot analytisch vermogen en de vrees voor verandering. SAP, dat volop in de slag was om talentvolle technologen binnen te halen, had op zijn beurt last van een zeer groot verloop,vooral onder datawetenschappers. Zo begon deze samenwerking, die vervolgens model stond voor andere bedrijven, waaronder Microsoft, EY, IBM en WillisTowersWatson. Inmiddels heeft het model van Specialisterne navolging gekregen in elf landen, waardoor 10.000 mensen met een autistische stoornis toegang hebben gekregen tot banen met een hoge meerwaarde!

Thorkil Sonne

Dat maakt deel uit van onze strategie om bedrijven op weg te helpen. Vervolgens gebruiken ze die kennis om intern capaciteiten te ontwikkelen waarmee ze hun wervings- en managementpraktijken kunnen aanpassen. Wij staan deze bedrijven met raad en daad terzijde, met name in nieuwe regio’s.

─ Thorkil Sonne, oprichter van Specialisterne

De crisis heeft de bestaansreden van bedrijven weer centraal gesteld, en sommige hebben besloten hun ESG-acties versneld ten uitvoer te leggen. Is dat een tijdelijke meevaller of is er daadwerkelijk meer aandacht voor deze vraagstukken?

Wat zeker is, is dat we een echte verschuiving zien in de aanvragen. En dat geldt zelfs voor het pedagogische werk dat we verrichten. Voorheen waren we vooral bezig met bewustwording, en moesten we de marktsector vaak eerst nog overtuigen van het nut om problemen van algemeen belang aan te pakken. Ik denk dat we die fase inmiddels achter de rug hebben en dat de vraag nu meer is hoe en hoe goed bedrijven zich van deze taak kwijten. Daarom hebben we onlangs de beweging Business for Impact die tot doel heeft alle aanbieders op de markt te inventariseren en al deze actoren met elkaar te verbinden om goede praktijken te delen, zodat onze acties meer gewicht in de schaal leggen.

In hoeverre is de aanpak van beleggingsfondsen complementair met uw benadering als het gaat om ESG?

Wij hebben hetzelfde doel voor ogen: groei. Maar impact gehoorzaamt niet aan de wetten van de markt. De groei van de sociale organisatie is slechts het beginpunt. We wijzen er vaak op dat we, als het gaat om algemeen belang, moeten streven naar meer impact, en dat vergt hele andere hefbomen dan interne groei.

Stanford, leider op het gebied van onderzoek naar sociale innovatie, heeft zes strategieën in kaart gebracht om impact op grote schaal te bewerkstelligen. Interne groei is de eerste waar we aan denken; toch is dat de strategie die het moeilijkst te verwezenlijken is, omdat het de duurste is. Verder valt te denken aan het kweken van draagvlak binnen het bedrijfsleven, binnen de overheid, open source en empowerment van de bij het vraagstuk betrokken personen.

Sociale ondernemers hebben behoefte aan partners en investeerders met visie die net als zij de ambitie hebben om een duurzame oplossing voor onze maatschappelijke vraagstukken te vinden. De kostenbesparing voor de samenleving bedraagt honderden miljoenen euro’s, zoals we met McKinsey meerdere malen hebben aangetoond. Als we enkel oog hebben voor de toename van het aantal begunstigden van structuren waarin wordt geïnvesteerd, gaan we voorbij aan het algemeen belang. Systemische verandering berust op het feit dat innovaties doorsijpelen naar de basis, hetgeen vereist dat we samen nieuwe manieren vinden om de impact te meten.

Ziet uw bedrijf wel brood in impactvolle cocreatie? Neem dan contact op met Ashoka!

05

[Case study Ashoka]
“Verschillende werelden en leefstijlen bijeenbrengen om daar optimaal de vruchten van te plukken.”

Lifeed, Ashoka Fellow sinds 2016 en opgericht door Ricarda Zezza in Italië, helpt bedrijven om hun medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden op belangrijke momenten in hun persoonlijke en professionele leven. We spraken met haar.

In 2016 sloot Ricarda Zezza zich bij Ashoka aan als Fellow. Met een project dat haar na aan het hart ligt: Italiaanse bedrijven bijbrengen hoe ze hun medewerkers kunnen begeleiden bij wendingen in hun leven, ongeacht van welke aard. “Ik heb vijftien jaar lang leidinggevende functies bekleed binnen grote bedrijven. Toen ik moeder werd, liep ik tegen een grote paradox aan: mijn werkgever investeerde financiële middelen in opleidingen om mijn “soft skills” te verbeteren, maar had geen oog voor wat er in mijn echte leven gebeurde, terwijl dat een geweldige gelegenheid was om mijn vaardigheden op de proef te stellen, herinnert Ricarda Zezza zich. Ik besloot dus mijn eigen bedrijf op te zetten en organisaties een concept genaamd “Life Based Learning” aan te bieden dat levensgebeurtenissen, waaronder het moederschap, omzet in opleidingen. Momenteel staan ruim 10.000 mensen in 70 ondernemingen geregistreerd in ons digitale platform. Het oorspronkelijk alleen op het moederschap gerichte concept “MAAM” is inmiddels omgedoopt tot “Lifeed – Life Feeds Education” en heeft nu betrekking op alle mogelijke levensgebeurtenissen. 

Met elk bedrijf waarmee Lifeed samenwerkt wordt een hechte vertrouwensrelatie opgebouwd. Als de opleidingsthema’s eenmaal in kaart zijn gebracht, bieden de personeelsafdelingen hun werknemers toegang tot het platform. De online en fysieke sessies resulteren in een aanzienlijke verbetering van zowel de vaardigheden als het welzijn van werknemers. En zo dragen ze op hun beurt bij aan de groei van de sociale impact. Dit wordt geïllustreerd door het partnerschap met Siram, het Italiaanse filiaal van Veolia. ”De samenwerking en het delen van doelstellingen ten behoeve van het gemeenschappelijke welzijn bevorderen de synergie en verbeteren de werkomgeving. Wij hebben de opleidingen van Lifeed vooral gekozen omdat deze verschillende werelden en leefstijlen bijeenbrengen met het doel daar optimaal de vruchten van te plukken”, aldus Emanuela Trentin, CEO van Siram.

06

Gilles Mougenot, Managing Partner, presenteert ESG op Argos Wityu

           

           

Newsletter subscription

* required fields