Double exposure image of many business people conference group meeting on city office building in background showing partnership success of business deal. Concept of teamwork, trust and agreement.

Een geslaagde spin-off tot stand gebracht

Double exposure image of many business people conference group meeting on city office building in background showing partnership success of business deal. Concept of teamwork, trust and agreement.

In april 2013 besluit Argos vier entiteiten van Sage over te nemen die de groep wil afstoten. Zes jaar later, na een beroep te hebben gedaan op de expertise van het fonds, worden vier onafhankelijke bedrijven verkocht, transacties die hun bestuurders met trots vervullen. Philippe Almouzni, directeur van I’Car Systems, en Françoise Farag, directeur van Salvia Développement, blikken terug op deze samenwerking.

“Binnen Argos Wityu hebben we altijd een zwak gehad voor complexe en buitengewone situaties, mits er sprake is van een potentieel en gezonde activa”, stelt Karel Kroupa, managing partner van het investeringsfonds. Onder regie van dit fonds werden in april 2013 vier entiteiten van de groep Sage aan Argos verkocht (Akanea, Aytos, I’Car Systems en Salvia Développement), omdat de Britse uitgever zich wilde toeleggen op zijn kernactiviteit: niet-verticale beheersoftware (ERP).

4

bedrijven 100% onafhankelijk gemaakt

30%→48%

Uitbreiding van het aantal FTE’s in het R&D-segment

8

build-ups

+ 90%

Stijging van de wereldwijde omzet in 6 jaar

Double exposure image of many business people conference group meeting on city office building in background showing partnership success of business deal. Concept of teamwork, trust and agreement.

Wat we
aantroffen

  • Een complexe case met vier gelijktijdige spin-offs, ofwel vier ondernemingen die stuk voor stuk een groot potentieel in zich hadden, maar afhankelijk waren van hun moedermaatschappij
  • Winstgevende bedrijven die een forse omzet maar een beperkte groei realiseren en niet in de nieuwe strategische koers van hun moedermaatschappij passen
  • Sterke posities op hun markten
  • Deskundige en gemotiveerde teams

Wat we
hebben gedaan

  • De vier bedrijven volledig onafhankelijk gemaakt
  • Op grote schaal geïnvesteerd in de uitbreiding van het personeelsbestand, met name binnen R&D
  • Build-ups (acht in totaal)
  • De groei van elk bedrijf op de Franse markt en/of in het buitenland gestimuleerd
01

Vier gelijktijdige spin-offs

De doelstelling van Argos Wityu? De ondernemingen die niet meer voorkomen in de plannen van Sage strategisch en operationeel op eigen benen laten staan.

“We hebben tegelijkertijd vier spin-offs gerealiseerd, met een hoge mate van complexiteit en een sterk uiteenlopend karakter als het gaat om hun doelmarkten”, aldus Karel Kroupa, die stelt dat alleen Argos “in staat was één overnamebod te doen voor de vier Sage-ondernemingen, terwijl andere potentiële kopers slechts geïnteresseerd waren in één entiteit”.

In totaal investeert Argos EUR 33 mln. in deze spin-off van vier ondernemingen, die op het moment van de overname bij elkaar 489 mensen tewerkstellen in Frankrijk en Spanje. In overleg met de bestuurders en de teams wijdt het investeringsfonds zich vervolgens aan het gelijktijdig optuigen van de vier ondernemingen (teams, merken, strategieën, marketing- en HR-functies, IT-systemen).

02

Hoe vanzelfsprekend is de samenwerking met een fonds ?

De managementteams van de vier ondernemingen “wilden een avontuur aangaan dat gericht was op ontwikkeling en groei en niet op het beheer van marges en optimalisering, hetgeen de relatie positief heeft beïnvloed”, zegt Karel Kroupa.

Een samenwerking die, in ieder geval in het begin, niet vanzelfsprekend was voor de bestuurders. Bij de overname van Salvia Développement door het fonds vroeg directeur Françoise Farag zich dan ook af “of de werkelijkheid overeen zou stemmen met de reclamebrochure”, aangezien zij nog nooit eerder had samengewerkt met een fonds. “Een sprong in het diepe”, temeer daar Salvia in tegenstelling tot de drie andere door Sage afgestoten ondernemingen een business unit was en niet de status van bedrijf had. De twijfel verdween als sneeuw voor de zon: “Argos was de beste optie; we hadden het niet beter kunnen treffen. Argos laat de teams zelf hun boontjes doppen; dat maakt het fonds zo bijzonder. ”

Ook Philippe Almouzni had nog niet eerder samengewerkt met een fonds. “Ik wist totaal niet wat me te wachten stond en mijn beeld van investeringsfondsen was allesbehalve positief. Ik zag de inbreng van Argos niet als een geweldige kans, tenminste niet in het begin”, geeft hij toe. En toch wordt hij, net als Françoise Farag, overtuigd door wat hij ziet. “De opstelling van Argos heeft me aangenaam verrast, verzekert Philippe Almouzni. Ik had een fonds tegenover me dat niet meteen begon over optimalisering van de Ebitda maar het accent legde op het in goede banen leiden van de beoogde transformatie van mijn bedrijf, en dat gaf de doorslag. “

03

Innovatie als hefboom voor groei

Argos zet met name in op innovatie via grootschalige investeringen. Het aantal FTE’s in het R&D-segment wordt uitgebreid van 30% tot 48% van het personeelsbestand. De bestaande softwareproducten worden gemoderniseerd en de ondernemingen gaan op grote schaal talenten werven om nieuwe marktsegmenten aan te boren.

Het investeringsfonds en het management ontwikkelen tevens een nieuw webhosting-platform, dat onafhankelijk is van Sage, om een nieuwe SaaS-dienst te introduceren. Ook stappen ze over op een model met een software-abonnement om meer recurrente inkomsten te genereren: laatstgenoemden vertegenwoordigen inmiddels 70% van de omzet.

“We hebben veel geld geïnvesteerd in R&D en met name in een pilotproject voor vastgoedontwikkelaars in 2019, bevestigt Françoise Farag. In de tijd van Sage had ik bij mijn directie een plan voor het realiseren van externe groei ingediend, dat door de toenmalige directie niet zinvol werd geacht… Dankzij Argos konden we onze externe groei een forse impuls geven. “

De resultaten laten niet lang op zich wachten.

04

Build-up als aanjager van het ontwikkelingsplan

Argos steunt de autonome groei van de ondernemingen maar stelt ze tevens in staat om nieuwe bedrijven over te nemen om hun productaanbod uit te breiden. In totaal worden acht build-ups gerealiseerd.

Eén daarvan, I’Car Systems, neemt de in Lyon gevestigde uitgever Altimis over, en vervolgens ook diens distributeurs in Spanje en Portugal. De samenwerking tussen Argos en I’Car Systems mondt in 2018 uit in de overname van Datafirst, de grootste concurrent van de uitgever. “Waar ik het meest van onder de indruk was bij mijn samenwerking met de teams van Argos, is hun vermogen om kansen met beide handen aan te grijpen en in zeer korte tijd zwaarwegende besluiten te nemen”, aldus Philippe Almouzni. Met deze transactie verdubbelt het bedrijf zijn personeelsbestand en zijn omzet, die EUR 32,5 miljoen bedraagt op het moment van verkoop aan het fonds Providence Strategic Growth in de zomer van 2019.

Ook de drie andere ondernemingen worden gaandeweg van de hand gedaan. Akanea wordt slechts zes maanden na de overname verkocht aan het fonds Initiative & Finance. Laatstgenoemde had zijn belangstelling reeds kenbaar gemaakt op het moment dat Argos de ondernemingen overnam van Sage. Het Spaanse bedrijf Aytos werd in december 2015 overgedaan aan het bedrijf Berger Levrault, nadat de omzet in tweeënhalf jaar was gestegen van EUR 7,5 mln. tot EUR 10,3 mln.

Salvia Développement, de laatste entiteit die door Argos werd verkocht, ontwikkelt zich op dezelfde positieve wijze en koopt onder meer SRCI en Alteva, respectievelijk in 2016 en 2018. De omzet van Salvia Développement is in zes jaar tijd bijna verdubbeld, van EUR 11 mln. bij de overname in 2013 tot EUR 20,8 mln. bij de in september 2019 aangekondigde verkoop aan TSS, een Europese dochteronderneming van Constellation Software.

05

Een op vertrouwen gebaseerd partnerschap dat zijn vruchten afwerpt

“We zijn erin geslaagd een veelbelovende uitgever die vooral actief was op de Franse markt om te vormen tot een marktleider in Frankrijk met een groot ontwikkelingspotentieel in Europa, analyseert Philippe Almouzni. Dankzij Argos konden we deze ambitie waarmaken doordat ze ons de benodigde financiële armslag gaven om te investeren en spijkers met koppen te slaan.”

En hij voegt hieraan toe: “Bij Sage hadden we de grootst mogelijke moeite om groei te bewerkstelligen, terwijl ik ervan overtuigd was dat we een significante positie konden verwerven in Frankrijk en onze vleugels konden uitslaan naar Europa.”

Françoise Farag komt tot dezelfde conclusie: Ik ben blij dat Argos zoveel vertrouwen in ons heeft gehad. Ze hebben al hun expertise aan ons ter beschikking gesteld. En persoonlijk heb ik door de samenwerking met Argos talloze vaardigheden verworven. Het loont om samen te werken met goedwillende fondsen.”

Zes jaar na de oorspronkelijke overname door Argos staan de vier ondernemingen er goed voor, met een totale omzet van EUR 80 mln., hetgeen bevestigt dat de strategie van het fonds heeft gewerkt.

06

De betrokkenen aan het woord!

Directeur van I’Car Systems

Philippe Almouzni

“Bij onze ontmoeting was ik aangenaam verrast door de opstelling van Argos. Ik had een fonds tegenover me dat niet meteen begon over optimalisering van de Ebitda maar het accent legde op het in goede banen leiden van de beoogde transformatie van mijn bedrijf, en dat gaf de doorslag. […] Waar ik het meest van onder de indruk was, is het vermogen van de teams om kansen met beide handen aan te grijpen en in korte tijd zwaarwegende besluiten te nemen”. […] “We zijn erin geslaagd een veelbelovende uitgever die vooral actief was op de Franse markt om te vormen tot een marktleider in Frankrijk met een groot ontwikkelingspotentieel in Europa. Dankzij Argos konden we deze ambitie waarmaken doordat ze ons de benodigde financiële armslag gaven om te investeren en spijkers met koppen te slaan.”

Directeur van Salvia Développement

Françoise Farag

“Met Argos hadden we het niet beter kunnen treffen. Het fonds laat de teams hun eigen boontjes doppen; dat maakt het zo bijzonder. […] Dankzij Argos konden we onze externe groei een forse impuls geven. […] Ik ben blij dat Argos zoveel vertrouwen in ons heeft gehad. Ze hebben al hun expertise aan ons ter beschikking gesteld. En persoonlijk heb ik door de samenwerking met hen talloze vaardigheden verworven. Het loont om samen te werken met goedwillende fondsen.”

07

Het ongebruikelijke interview van Karel Kroupa,
Managing Partner van Argos Wityu

           

Newsletter subscription

* required fields