…Deze producten zijn bestemd voor bedrijven en militaire en andere veiligheidsdiensten en die zeer hoge eisen stellen aan hun materiaal: brandweer, reddingsdiensten op zee, kustwacht, drugsbestrijding, elitetroepen, diensten ter bestrijding van piraterij, etc. Zodiac Milpro en Zodiac Hurricane zijn iconische merken met een uitstekende reputatie, die steunen op hoogwaardige producten en wereldwijd worden verdeeld, wat een sterke basis vormt voor de toekomst van de Groep.

In de periode van tien jaar die voorafging aan onze investering, bevond Zodiac Milpro zich in een situatie waarbij de klemtoon meer lag op het genereren van cash dan op groei. Tijdens de due diligence fase hebben we samen met het managementteam een reeks elementen geïdentificeerd die als hefboom voor verdere toekomstige expansie kunnen fungeren.

Dit plan wordt sinds de overname dan ook uitgevoerd: expansie in Azië en het Midden-Oosten, uitbreiding van het gamma producten dankzij het opdrijven van de inspanningen op het vlak van innovatie, de uitbouw van bijkomende dienstverlening voor klanten. Een aantal van die acties zorgt in eerste instantie voor hogere operationele uitgaven (meer R&D, een groter verkoopsteam,etc.) maar deze stap is nodig om later de vruchten ervan te plukken. Een beperkte schuldpositie maakt een dergelijke flexibiliteit mogelijk.

Tot slot willen we een actief extern groeibeleid voeren en financieren om de markt te consolideren en het ontwikkelingsplan verder te versnellen.

Meer informatie over het bedrijf zodiacmilpro.com