Argos Wityu en BGC publicerentweede editie van hun barometer van de milieutransitie

De Europese MKB-bedrijven boeken vooruitgang met hun ecologische transitie: 17% van hen investeert nu volgens een gestructureerd decarbonisatieplan, vergeleken met 11% in 2023.

De editie van 2024 van de barometer van Argos Wityu en BCG laat zien dat de Europese MKB-bedrijven gegroeid zijn en vooruitgang hebben geboekt wat betreft hun initiatieven om de uitstoot van hun broeikasgassen te verminderen. Daarnaast kan de uitslag van de komende Europese verkiezingen ook nog van invloed zijn en de klimaatactie van deze bedrijven een extra impuls geven. In dit verband beschouwt de grote meerderheid van de MKB-bedrijven (85%) het terugdringen van hun CO₂-uitstoot dan ook als belangrijk zo niet cruciaal. Voor het tweede achtereenvolgende jaar ziet meer dan twee derde van de MKB-bedrijven het reduceren van briekasgassen als een kans. Tegelijkertijd nemen hun financiële investeringen in de reductie van hun broeikasgasuitstoot aanzienlijk toe. Enerzijds omdat hun klanten daarom vragen en anderzijds vanwege de economische voordelen die het hen oplevert. Maar om deze ingeslagen weg te vervolgen, hebben ze meer dan ooit steun nodig vanuit hun ecosysteem.

Van bewustwording naar actie

Steeds meer Europese MKB-bedrijven zijn zich bewust van het belang van het reduceren van broeikasgassen van hun bedrijf: 85% van de leidinggevenden beschouwt dit als belangrijk of zelf kritiek (+1 punt ten opzichte van 2023). Daarnaast zijn bedrijven dit jaar ook matuurder geworden op dit gebied: 17% van de bedrijven, tegenover 11% in 2023, geeft aan sterk geïnvesteerd te hebben (meer dan 10% van hun jaarlijkse investeringen) in een gestructureerde aanpak voor onder meer het meten van hun uitstoot. Verder is het percentage bedrijven dat aangeeft noch geïnvesteerd noch een routekaart opgesteld te hebben dit jaar afgenomen van 27% naar 22%.

Van de 85% MKB-bedrijven die klimaatactie belangrijk of zelfs cruciaal vinden, is 67% van mening dat de klimaattransitie kansen biedt. Daarnaast zijn zij optimistisch wat betreft de vooruitzichten die het reduceren van emissies van hun bedrijf met zich meebrengt. De MKB-bedrijven zien vooral economische voordelen, zoals efficiënter energieverbruik en daardoor lagere kosten (58%, +4 punten vergeleken met 2023), de mogelijkheid een groter marktaandeel te verwerven (54%, +3 punten) en de kans om nieuw talent aan te trekken (40%, +15 punten).

Fabien Hassan, Partner bij BCG: “De trend isdefinitief in gang gezet. Ondanks het onzekere economische klimaat gaan MKB-bedrijven door met het verminderen van hun CO₂-uitstoot. En dat is ook goed voor grote bedrijven, die wel wat hulp van hun partners en leveranciers kunnen gebruiken om hun klimaatdoelen te behalen.

Wisselende investeringsdynamiek

 Het aantal MKB-bedrijven dat investeert in CO₂-reductie is in 2024 met 5 procent toegenomen en steeg in Europa van 38% naar 43%. Top managers geven aan dat zij voornamelijk gedreven worden door regelgeving (72%), stijgende energieprijzen (62%) en toenemende eisen van bepaalde klanten (56%, +5 punten vergeleken met vorig jaar). Dit laatste is met name het geval in de B2B-sector waar grote ondernemingen steeds meer druk uitoefenen op hun leveranciers om hun CO₂-uitstoot te verminderen.

Daarnaast zijn er ook sectoren waar de investeringen in het terugdringen van de broeikasgassen nog een stapje verdergaan. Het aantal MKB-bedrijven dat aangeeft ‘sterk’ of ‘aanzienlijk’ geïnvesteerd te hebben in hun CO₂-reductie is aanzienlijk toegenomen in de landbouw- en voedingssector (+14 punten vergeleken met 2023), de distributiesector (+9 punten), en de transport- en logistieksector (+7 punten). De bouwsector (-2 punten) en de chemische industrie (+2 punten) bleken daarentegen behoedzamer.

Tekort aan personeel is belangrijkste uitdaging

Het grootste obstakel waar MKB-bedrijven dit jaar tegenaan lopen is het gebrek aan personeel (46% van de respondenten). Andere uitdagingen zijn hetzelfde gebleven, al worden die als minder onoverkomelijk gezien dan vorig jaar, zoals het gebrek aan financiële middelen (-13 punten), onzekerheid over het rendement op hun investering (-8 punten) en complexe regelgeving (-11 punten).

Hoewel 41% van de MKB-bedrijven regelgeving, en dan met name de Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportages (de CSRD), beschouwt als essentieel of als middel om hun reductie van broeikasgassen gestructureerd aan te pakken, varieert de mate waarin zij hierop in kunnen spelen al naargelang de grootte van de onderneming. Zo geeft 28% van de ondernemingen met minder dan 250 medewerkers aan niet op de hoogte te zijn van de CSRD. En dat terwijl deze richtlijn vanaf 2026 ook op een paar van hen van toepassing zal zijn. Het toont aan hoezeer deze bedrijven ondersteuning nodig hebben om zich voor te bereiden op deze nieuwe regels en er hun voordeel mee te doen.

MKB-bedrijven spelen een cruciale rol in de ecologische transitie. Deze editie van de barometer laat zien hoe groot hun betrokkenheid bij deze ecologische transitie is. Het is dan ook essentieel om alle spelers binnen het ecosysteem te mobiliseren om de vele initiatieven te ondersteunen en te versterken. Alleen zo kunnen we onze economie groener en veerkrachtiger maken ”, zegt Simon Guichard, Partner bij Argos Wityu.

Methode

De enquête voor deze barometer is uitgevoerd op basis van een steekproef van 700 kleine en middelgrote bedrijven in vier regio’s van de Europese Unie (Frankrijk, Duitsland, Italië en de Benelux). Per regio werden 175 ondernemingen bevraagd door OpinionWay. De geënquêteerden zijn zorgvuldig geselecteerd om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de uitdagingen die komen kijken bij de klimaattransitie.

Het onderzoek is bedoeld om te meten hoe de inspanningen van MKB-bedrijven zich op het gebied van CO₂-reductie ontwikkelen en om te laten zien hoe belangrijk de rol van deze bedrijven is in de strijd tegen klimaatverandering. Door middel van deze barometer willen Argos Wityu en BCG de trends op dit gebied bijhouden en MKB-bedrijven ondersteunen op hun weg naar een duurzamer toekomst.

Lees voor meer informatie het uitgebreide onderzoek.

Argos Wityu

Coralie Cornet
ccc@argos.fund
+33 (0)6 14 38 33 37

BCG

Joséphine Manière
maniere.josephine@bcg.com
+33 (0)6 02 16 12 84

Little Wing

Killian Montesquieu
killianmontesquieu@little-wing.fr +33 (0)6 17 78 14 90

Over Argos Wityu / argos.wityu.fund

Eén bedrijf, twee strategieën. Argos Wityu is een onafhankelijke Europese private-equitygroep die de transformatie en groei van kleine en middelgrote bedrijven ondersteunt.

De onderneming heeft ruim 1,8 miljard euro in beheer, meer dan 30 jaar ervaring en meer dan 90 bedrijven begeleid. Argos Wityu heeft vestigingen in Amsterdam, Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs. De groep geeft de voorkeur aan meerderheidsbelangen en hanteert daarbij twee investeringsstrategieën:

  • Het Argos Mid-Market Fund helpt bedrijven bij eigendomsoverdrachten, zodat ze sneller kunnen groeien.
  • Het Argos Climate Action Fund (SFDR 9) richt zich op het vormen van duurzame Europese marktleiders door bedrijven te helpen met hun transitie van ‘grijs naar groen’.

Over de Boston Consulting Group / www.bcg.fr

De Boston Consulting Group begeleidt wereldwijd bestuurders en leidinggevenden van onder meer bedrijven, overheden en ngo’s. Wij ondersteunen hen bij het aangaan van hun belangrijkste uitdagingen. BCG werd opgericht in 1963 en was toen al een pionier op het gebied van strategisch advies. Vandaag de dag helpen wij onze klanten bij al hun transformatievraagstukken, waarbij we hun groei versnellen, hun concurrentievoordeel vergroten en hen echt impact laten maken. 

Het succes van organisaties hangt tegenwoordig af van hun vermogen om de beste mensen met de beste digitale middelen te combineren. Onze teams voorzien onze klanten van diepgaande sectorexpertise en praktische ervaring. BCG biedt oplossingen die gebaseerd zijn op hoogwaardig advies, technisch design, implementaties van nieuwe technologieën en digitalisering van bedrijven met inachtneming van hun oorspronkelijke doelstelling. De samenwerking met onze klanten is gebaseerd op een uniek samenwerkingsmodel gericht op alle lagen van de organisatie.

Deel dit bericht

Jean-Pierre Di Benedetto - Argos Wityu

Jean Pierre Di Benedetto

Managing Partner

ITALY

Giuseppe Bonsignore - Argos Wityu

Giuseppe Bonsignore

COO

ITALY

Paris

Louis Godron - Argos Wityu

Louis Godron

Managing Partner

FRANCE

Karel Kroupa - Argos Wityu

karel Kroupa

Managing Partner

FRANCE

Gilles Lorang - Argos Wityu

Gilles Lorang

Managing Partner

BENELUX

Coralie Cornet - Argos Wityu

Coralie Cornet

Head of communications

FRANCE

Jacqui Darbyshire - Argos Wityu

Jacqui Darbyshire

Chief Financial Officer

FRANCE

La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 50M€

FRANCE

Moro - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 40M€

ITALY

Sasa Demarle - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 30M€

FRANCE