Logo Argos Climate Action

DUURZAME EUROPESE LEIDERS VORMEN

Lees de disclaimer onderaan deze pagina aandachtig.
Logo Argos Climate Action

DUURZAME EUROPESE LEIDERS VORMEN

Lees de disclaimer onderaan deze pagina aandachtig.

Hoe draagt Argos Wityu bij aan het vormgeven van een betere toekomst?

Door middel van een artikel 9-fonds om Europese middelgrote bedrijven te helpen hun transformatie van ‘grijs naar groen’ te versnellen.

Argos Climate Action investeringsfonds, geclassificeerd als SFDR Artikel 9, heeft zowel een financiële alsook een ecologische doelstelling.

Onze standpunten

De gevolgen van de opwarming van de aarde zijn voor iedereen realiteit geworden.

Snelle en stevige actie is vereist.

Er zijn meerdere initiatieven nodig om de Europese CO2-reductiedoelstellingen te behalen.
Duurzame energie en groene technologieën zijn nuttig, maar volstaan niet om de opwarming van de aarde te stoppen.
Voor financiële spelers is een belangrijke en onmisbare rol weggelegd om grote investeringen om te buigen richting een groenere economie.

ONTDEK ONZE NIEUWE STRATEGIE

Het Climate Team van Argos Wityu

6 toegewijde fulltime partners…

… ondersteund door het hoofd ESG van Argos Wityu

DE INFORMATIE IN DEZE MARKETINGUITING VORMT GEEN (ONDERDEEL VAN EEN) AANBOD VOOR OF UITNODIGING TOT HET AANKOPEN VAN OF HET INSCHRIJVEN VOOR EEN BELANG IN EEN FONDS. NOCH DE INFORMATIE OP DEZE PAGINA, NOCH EEN DEEL ERVAN, MAG DE BASIS VORMEN VOOR, OF GEBRUIKT WORDEN IN VERBAND MET, EEN OVEREENKOMST VOOR (HET AANGAAN VAN) EEN AANKOOP VAN OF EEN INSCHRIJVING VOOR EEN BELANG IN EEN FONDS. ARGOS HEEFT GEEN ENKELE VERPLICHTING EEN FONDS OP TE ZETTEN OP BASIS VAN DE BOVENSTAANDE INFORMATIE. EEN INVESTERING IN OF EEN INSCHRIJVING OP EEN FONDS KAN ALLEEN WORDEN GEDAAN OP BASIS VAN EEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EN EEN INSCHRIJVINGSOVEREENKOMST IN HUN DEFINITIEVE VORM, DIE TIJDIG DOOR ARGOS (OF, NAAR GOEDDUNKEN VAN ARGOS, DOOR EEN VAN ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF TUSSENPERSONEN) AAN U TER BESCHIKKING KUNNEN WORDEN GESTELD. ARGOS RAADT U AAN OM ADVIES IN TE WINNEN BIJ UW EIGEN FINANCIËLE, JURIDISCHE EN FISCALE ADVISEURS ALVORENS EEN INVESTERINGSBESLISSING TE NEMEN MET BETREKKING TOT EEN FONDS. ARGOS AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE VOLLEDIGHEID OF JUISTHEID VAN DE IN DEZE MARKETINGUITING VERSTREKTE INFORMATIE.