Logo - Argos Wityu

Our Sustainability Approach & Related Disclosures

Investeren in duurzame groei

Al lang voordat ESG-criteria deel gingen uitmaken van het PE-landschap, zagen we in dat maatschappelijk verantwoord ondernemen goed is voor een bedrijf. Mvo vergroot de groeimogelijkheden, draagt bij aan een betere risicobeheersing, vermindert grondstoffengebruik en verbetert de operationele efficiëntie. Dat is logisch. Bij Argos Wityu gebruiken we ESG-criteria als bron van innovatie en nieuwe kansen.

Waar wij voor staan

Argos Wityu heeft het koolstofvrij maken van al zijn portefeuillebedrijven aangemerkt als belangrijk aandachtspunt. Elk portefeuillebedrijf dat we ondersteunen moet zijn huidige CO₂-voetafdruk meten en doelstellingen bepalen om deze voetafdruk de komende twee jaar verder te verkleinen. We zetten ons in voor verschillende initiatieven op dit gebied om onze portefeuillebedrijven zo goed mogelijk te helpen en te adviseren.

UNPRI

Argos Wityu is er trots op dat het in februari 2021 de Principles for Responsible Investment van de VN heeft ondertekend (UN PRI). We streefden er altijd al naar om gevolg te geven aan de ESG-principes, maar sinds Argos Wityu de Principles for Responsible Investment van de VN heeft ondertekend, is dit een van onze kerntaken geworden. Argos Wityu zet zich in om de PRI-principes van de VN te volgen bij investeringen, portefeuillebeheer, desinvesteringsprocessen en het beheer van ons eigen bedrijf. Als ondertekenaar van de Principles for Responsible Investment onderstreept Argos Wityu zijn inspanningen op het gebied van duurzaam en verantwoord investeren.

iCI

Als een van de ondertekenaars van het ICI (International Climate Initiative) heeft Argos Wityu zich ertoe verbonden om de uitstoot van broeikasgassen van de bedrijven die het ondersteunt terug te dringen en duurzame prestaties te bevorderen. Het ICI vormt een uniek uitwisselingsplatform dat alle private-equityspelers die een concrete bijdrage willen leveren aan de strijd tegen klimaatverandering, samenbrengt en mobiliseert.

UN Global Compact

Aangezien we duurzaamheid nog meer willen integreren in ons bedrijf, zijn we lid geworden van United Nations Global Compact. Behalve dat we via dit netwerk ons jaarverslag publiceren, krijgen we toegang tot tips, tools, hulpmiddelen en training die we intern kunnen gebruiken, maar ook kunnen delen met onze portefeuillebedrijven.

Invest Europe

Argos Wityu is al heel lang lid van InvestEurope. Onze toetreding tot het Responsible Investment Roundtable-partnernetwerk geeft aan dat Argos Wityu veel waarde hecht aan de implementatie van ESG-criteria in de Europese private-equitysector. Fabian Söffge is sinds 2022 lid van de werkgroep Rapportagenormen ESG, die de rapportagenormen probeert te harmoniseren en zich richt op de KPI’s die relevant zijn voor zowel limited partners als general partners.

Science Based Targets

Science Based Targets (SBT’s) zijn op klimaatwetenschap gebaseerde doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De SBT’s zijn in overeenstemming met de doelstellingen uit het Parijs-akkoord: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 °C ten opzichte van het pre-industriële tijdperk en inspanningen leveren om de opwarming te beperken tot 1,5 °C. Argos Wityu heeft zich er in april 2022 toe verbonden SBT’s te bepalen en heeft deze in juni 2022 ter goedkeuring voorgelegd aan het Science Based Targets initiative.

France Invest

Argos Wityu is al heel lang lid van France Invest. De beroepsvereniging heeft onder het voorzitterschap van Louis Godron (2012-2014) de Principles of Responsible Investment (PRI) onderschreven. Ook stelde de vereniging een gedragscode op voor verantwoord investeren, die in 2013 is gepubliceerd en aangenomen door de sector. Onze partner Simon Guichard voegde zich in 2022 bij de stuurgroep van de Sustainability Commission van France Invest. Hij vertegenwoordigt Argos Wityu en leidt de werkgroep Decarbonisatie van portefeuillebedrijven als general partner. Zo helpt hij andere general partners bij de ontwikkeling en implementatie van methodes die portefeuillebedrijven kunnen gebruiken voor hun decarbonisatie-roadmap.

Onze Prestaties

Kerncijfers 2022

Milieu

Elk jaar berekenen we onze broeikasgasuitstoot. We willen de broeikasgasuitstoot van onze portefeuillebedrijven nauwkeuriger berekenen voor een completer beeld van onze scope 3 categorie 15 (investeringen). Binnenkort nemen we deze categorie op in ons totaal om meer inzicht te krijgen in onze CO₂-voetafdruk.

Argos Wityu stelt ambitieuze Science Based Targets (SBT’s) om de broeikasgasuitstoot van zijn eigen activiteiten terug te dringen: 

Maatschappij

Onze medewerkers spelen een belangrijke rol in het succes van onze portefeuillebedrijven en het bereiken van onze doelen. We hebben verschillende maatregelen getroffen om onze teams diverser te maken en zorgen ervoor dat onze medewerkers trainingen kunnen volgen om zich te ontwikkelen.

1080€

gemiddeld trainingsbudget per FTE

36%

van onze medewerkers is vrouw

9%

van ons investeringsteam is vrouw

80%

van onze directeursfuncties wordt bekleed door vrouwen

21%

personeelsverloop

Governance

Witwaspraktijken en terrorismefinanciering tegengaan zijn niet alleen onderdeel van de regelgeving, maar ook een morele verplichting waarmee we het imago van een grote groep zoals die van ons beschermen. Hoewel we gevestigd zijn in Europese landen, moeten al onze medewerkers, inclusief de managers, een training volgen over de risico’s van geld witwassen en fraude in het algemeen. We bieden onze investeringsteams begeleiding om hun portefeuillebedrijven op ethische en verantwoorde wijze te monitoren. En de managers van portefeuillebedrijven kunnen bij ons terecht voor tips, wat een effectieve manier is om witwaspraktijken tegen te gaan.

100%

van onze medewerkers heeft training gehad over het anti-witwasbeleid

82%

van de portefeuillebedrijven heeft een ESG-actieplan

Aandachtspunten binnen onze portefeuillebedrijven

Roadmaps

We willen duurzaamheid integreren in onze portefeuillebedrijven. Daarom organiseren we workshops met managementteams, waarin we inzichten en tips geven. Het doel van deze workshops is bewustzijn creëren op het gebied van duurzaamheid en het bedrijf ondersteunen bij de ontwikkeling van duurzaamheidsinitiatieven. Deze brengen we in beeld met een roadmap. Ons portefeuillebedrijf kan vervolgens zelf de regie nemen over zijn duurzaamheidsstrategie en -implementatie. Natuurlijk kan het bedrijf altijd rekenen op hulp van onze directeur ESG.

Voorbeeld van een visualisatie van een van onze portefeuillebedrijven.

“In het begin zijn er meestal heel veel vragen over duurzaamheid. Aan het eind van de workshop weet het team precies welke voordelen en kansen duurzaamheid kan bieden.”

Jessica Peters

Directeur ESG

ESG With You

ESG With You is een reeks korte docu's over bijzondere initiatieven van bedrijven die wij ondersteunen.

Henri Selmer - Argos Wityu

ReWIND, het platform voor tweedehands instrumenten van Henri Selmer Paris

Ontdek het verhaal van een Henri Selmer Paris saxofoon uit 1932 die onlangs werd gevonden op een zolder. Een ware vakman heeft het instrument onder handen genomen om het een tweede leven te geven.

Sinds 1995 zijn er meer dan 850.000 saxofoons, 350.000 klarinetten en 100.000 koperblaasinstrumenten gemaakt. Allemaal verdienen ze een tweede leven.
La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu

IJs gemaakt van verse lokale Franse melk van La Compagnie des Desserts

Na de melkcrisis van 2009 ging het bergafwaarts met de zuivelboerderij Mar’Gaude. Bekijk hoe het bedrijf een andere weg insloeg door samen te werken met een nieuwe partner, La Compagnie des Desserts.

In 2021 werd er 120.000 liter melk van de boerderij gekocht, wat goed was voor 30% van de omzet.

De visie van onze directeur ESG

ESG Documentation​

Article 29 Loi Energie et Climat (France)

DOWNLOAD >>

The policy aims to present how Argos Wityu measures and integrates ESG into its investment process. And, in compliance with the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), we describe how we integrate the sustainability risks into our investment decision-making process in line with Article 3 of SFDR.

DOWNLOAD >>

This policy shows how Argos Wityu considers and assesses climate risks in its investment cycle, with a specific focus on the Argos Climate Action fund dedicated to the energy transition.

DOWNLOAD >>

This excerpt of Argos Wityu’s remuneration policy aims to address the article 5 of SFDR regulation on the transparency of the remuneration process in relation to the integration of sustainability risks.

DOWNLOAD >>

Diversity and Inclusion Policy

DOWNLOAD >>

SFDR requires financial market participants to make a ‘comply or explain’ decision on whether they consider principal adverse impacts (“PAIs”) of investment decisions on sustainability factors. Argos Wityu considers PAIs in its investment process.  This statement on PAI has been drafted in line with article 4 of SFDR and covers the reference period from 1 January to 31 December 2022.

DOWNLOAD >>

Do social and environmental concerns matter to you, too?

Let's develop this together!

Jean-Pierre Di Benedetto - Argos Wityu

Jean Pierre Di Benedetto

Managing Partner

ITALY

Giuseppe Bonsignore - Argos Wityu

Giuseppe Bonsignore

COO

ITALY

Paris

Louis Godron - Argos Wityu

Louis Godron

Managing Partner

FRANCE

Karel Kroupa - Argos Wityu

karel Kroupa

Managing Partner

FRANCE

Gilles Lorang - Argos Wityu

Gilles Lorang

Managing Partner

BENELUX

Coralie Cornet - Argos Wityu

Coralie Cornet

Head of communications

FRANCE

Jacqui Darbyshire - Argos Wityu

Jacqui Darbyshire

Chief Financial Officer

FRANCE

La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 50M€

FRANCE

Moro - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 40M€

ITALY

Sasa Demarle - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 30M€

FRANCE