Argos Wityu maakt deel uit van de eerste 15 private-equitybedrijven waarvan de doelstellingen zijn goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief (SBTi).

Argos Wityu heeft in overeenstemming met het SBTi ambitieuze wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen vastgesteld voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Het SBTi is een niet-gouvernementele organisatie die bedrijven voor alle drie de emissiecategorieën (scopes) helpt met het stellen van emissiereductiedoelstellingen in lijn met de klimaatwetenschap en het klimaatakkoord van Parijs.

De klimaatschade die de afgelopen jaren is veroorzaakt, valt niet te ontkennen en geeft reden tot zorg. “Bij Argos Wityu vinden we het belangrijk om onze expertise op het gebied van investeringen in te zetten voor een beter klimaat. We zijn ervan overtuigd dat dit mogelijk is zonder dat het rendement van de investeerders die hun vertrouwen in ons hebben gesteld, in het geding komt.” Louis Godron, Managing Partner bij Argos Wityu.

Daarom hebben we besloten om het meest veeleisende en rigoureuze pad te nemen en onze doelstellingen te laten goedkeuren door het SBTi.

Deze SBT’s laten zien hoezeer Argos Wityu zich als bedrijf sterk maakt om klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast ondersteunen de doelstellingen ook de portefeuillebedrijven bij hun inspanningen om CO₂-neutraal te worden en de opwarming van de aarde tot 1,5° Celsius te beperken.

Vooruitkijkend naar 2030, en met 2019 als uitgangsjaar, committeert Argos Wityu zich om op het niveau van Argos Wityu zelf:

  • de eigen absolute broeikasgasuitstoot van scope 1 en 2 met 46% te verminderen;
  • de totale broeikasgasuitstoot van scope 3, van categorie 1 tot en met 14, met 58% per omzet te verminderen;
  • de totale broeikasgasuitstoot van scope 1, 2 en 3, van categorie 1 tot en met 14, jaarlijks met 7,5% per omzet te verlagen (een vrijwillige toevoeging aan de officiële SBT’s).

In de praktijk betekent dit het introduceren of nastreven van, onder andere, de inkoop van honderd procent groene stroom, de overstap naar een uitsluitend elektrisch wagenpark, naar reizen per trein en naar langer gebruikmaken van elektronische apparatuur. Al deze activiteiten samen vertegenwoordigen meer dan 90% van de totale uitstoot van Argos Wityu.

Binnen de portefeuillebedrijven (uitstoot in scope 3, categorie 15) verbindt Argos Wityu zich ertoe om:

  • 50% van de in aanmerking komende private-equity-investeringen naar belegd vermogen vóór 2028 doelstellingen te laten vaststellen die door het SBTi zijn gevalideerd (en 100% voor 2040), ten opzichte van 2021 als uitgangsjaar.

Louis Godron, Managing Partner bij Argos Wityu, zegt: “We hebben de ambitie om klimaatverandering bij al onze afwegingen centraal te stellen. De goedkeuring van onze doelstellingen door het SBTi is daarin een belangrijke stap. We zijn ervan overtuigd dat het vaststellen van doelstellingen op basis van wetenschappelijke data een positieve impact heeft. En dat dat leidt tot een verbetering van onze eigen prestaties en die van de bedrijven die we ondersteunen.”

Jessica Peters, hoofd ESG bij Argos Wityu, voegt daaraan toe: “De doelstellingen van het SBTi ondersteunen de aanpak van Argos Wityu om duurzaamheid in zijn bedrijfsmodel te verankeren. We willen een voorbeeld zijn binnen onze branche en voor de bedrijven die we ondersteunen .”

Argos Wityu

Coralie Cornet
Directeur Communicatie
ccc@argos.fund
+33 6 14 38 33 37

About Argos Wityu / www.argos.wityu.fund

Eén bedrijf, twee strategieën. Argos Wityu is een onafhankelijke Europese private-equitygroep die de groei van middelgrote bedrijven bevordert en daarbij hun managementteams ondersteunt.

De onderneming heeft ruim 1,4 miljard euro in beheer, meer dan 30 jaar ervaring en meer dan 90 bedrijven begeleid. Argos Wityu heeft vestigingen in Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs. De groep geeft de voorkeur aan meerderheidsbelangen en investeert per transactie 10 tot 100 miljoen euro. Daarbij hanteert de groep twee investeringsstrategieën:

  • Het Midmarket Fund helpt bedrijven bij eigendomsoverdrachten, zodat ze sneller kunnen groeien.
  • Het Climate Action Fund richt zich op het vormen van duurzame Europese marktleiders door bedrijven te helpen met hun transitie van ‘grijs naar groen’.

Deel dit bericht

Jean-Pierre Di Benedetto - Argos Wityu

Jean Pierre Di Benedetto

Managing Partner

ITALY

Giuseppe Bonsignore - Argos Wityu

Giuseppe Bonsignore

COO

ITALY

Paris

Louis Godron - Argos Wityu

Louis Godron

Managing Partner

FRANCE

Karel Kroupa - Argos Wityu

karel Kroupa

Managing Partner

FRANCE

Gilles Lorang - Argos Wityu

Gilles Lorang

Managing Partner

BENELUX

Coralie Cornet - Argos Wityu

Coralie Cornet

Head of communications

FRANCE

Jacqui Darbyshire - Argos Wityu

Jacqui Darbyshire

Chief Financial Officer

FRANCE

La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 50M€

FRANCE

Moro - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 40M€

ITALY

Sasa Demarle - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 30M€

FRANCE