Investeren in een sector die aan verandering onderhevig is:
de uitdaging die Argos Wityu aangaat met Juratoys

Argos Wityu treedt toe tot de speelgoedsector, waarvan het distributiemodel volop in beweging is, door in juli 2018 aandeelhouder te worden van deze onderneming uit de Jura die zich heeft gespecialiseerd in het ontwerp van educatieve spelletjes en speelgoed. Met zijn twee bekendste merken Janod en Kaloo, en de ondersteuning van het fonds, richt de onderneming zich op innovatieve producten voor kinderen, digitalisering, klantenbinding en internationalisering.

Investeren in de speelgoedmarkt anno 2018 is geen sinecure. Daarvan getuigen de recente problemen van de distributeurs La Grande Récré en Toys’R’Us. Niettemin besluit het beleggingsfonds Argos Wityu, dat vertrouwd is met complexe transacties, in juli 2018 Juratoys over te nemen, een onderneming uit de Jura die een gestage groei doormaakt (omzet van ruim EUR 50 miljoen in 2018), en gespecialiseerd is in het ontwerp van traditioneel en educatief speelgoed met een hedendaags design.

“Bij Argos durven we bepaalde risico’s te nemen, en we waren ervan overtuigd dat dit een mooie kans was, ondanks het moeilijke klimaat”, aldus Gilles Lorang, partner van Argos. De doelstelling? De groei van de onderneming stimuleren en versnellen in een wereldwijde speelgoedmarkt waarvan het distributiemodel aan verandering onderhevig is. Het segment vertegenwoordigt EUR 3,4 miljard EUR, maar trekt weinig beleggers aan.

200

nieuwe producten per jaar

+50 M€

omzet

6

pijlers voor de nieuwe strategie

Processed with VSCO with a5 preset

+2500

fysieke verkooppunten in Frankrijk

Wat we
aantroffen

  • Een grote merkbekendheid
  • Een internationaal opererende onderneming met een veelbelovende positionering in het segment traditioneel educatief speelgoed
  • Ruime ervaring met het ontwerpen en vervaardigen van producten die cruciaal zijn om de groei van kinderen te stimuleren en in hun behoeften te voorzien

Wat we
hebben gedaan

  • Vermindering van de schuldenlast om de onderneming meer armslag te geven om zich te ontwikkelen
  • Verdergaande internationalisering
  • Ontwikkeling van distributienetwerken, online en offline
  • Verdergaande digitalisering
  • Groei van het personeelsbestand met 10%
01

De uistraling van de merken
Janod en Kaloo

De beweegredenen van Argos? “De bekendheid van Juratoys is te danken aan de twee sterke merken Janod en Kaloo, de veelbelovende positionering, het internationale netwerk, de export en vooral de knowhow als het gaat om de vormgeving en ontwikkeling van educatieve kwaliteitsproducten”, somt Gilles Lorang op.

Voor Juratoys was samenwerken met Argos een vanzelfsprekendheid. “Het team onderscheidde zich van de andere fondsen waarmee we gesprekken hebben gevoerd omdat het vooral oog had voor het merk, de waarden van de onderneming en haar strategie, en zich niet blindstaarde op kortetermijnresultaten”, aldus Ludovic Martin, directeur van Juratoys, die “de ondersteuning en het professionalisme” van het fonds benadrukt.

Een gelukkige ontmoeting voor Juratoys, dat van 2015 tot 2018 samenwerkte met Alex Brand, “een Amerikaanse speelgoedmultinational die in moeilijkheden verkeerde”, betreurt Ludovic Martin.

De overname van Juratoys wordt op 25 juli 2018 officieel bekendgemaakt. Met 85% van het kapitaal wordt Argos meerderheidsaandeelhouder, de resterende 15% wordt verdeeld over drie leden van het directieteam.

De teams maken zich paraat. “De structuur van de operatie is vrij opmerkelijk en typerend voor wat we bij Argos graag doen”, verzekert Gilles Lorang, die spreekt van een “afsplitsings- en schuldverlichtingsoperatie en niet van een hefboomtransactie”.

02

Een strategie met zes pijlers

Vervolgens wordt een businessplan opgesteld en worden de strategische hoofdlijnen opnieuw gedefinieerd rondom zes pijlers: innovatie, internationale expansie, digitalisering, MVO, financieel beheer en groei.

Het accent ligt op verdergaande internationalisering, innovatie, productontwikkeling en digitale marketing. De verkooporganisatie in de Verenigde Staten wordt herzien en er worden twee nieuwe vestigingen geopend, in Spanje en Italië. Een ander omvangrijk project is het terugdringen van de ecologische voetafdruk van de onderneming, waarbij 2020 door Ludovic Martin reeds is uitgeroepen tot het “MVO-jaar”.

03

Veranderen door te digitaliseren en de multi-channel-benadering te bevorderen

Vervolgens storten de teams zich op de zo “cruciale” digitalisering. Doel: “De trouwe afnemers van de merken Janod en Kaloo rechtstreeks benaderen, en de multi-channel-benadering offline en online verder ontwikkelen”, benadrukt Gilles Lorang.

“We moeten digitalisering zien als een kans, niet als een risico. Het idee is niet dat we ons afwenden van de fysieke netwerken maar dat we internet gebruiken om onze merken en de band met onze klanten te versterken”, stelt Ludovic Martin. Deze “multi-channel-benadering” staat centraal in de strategie van Juratoys, dat zijn merken op de markt gaat brengen via een innovatief distributienetwerk, met name via winkels met culturele en vrijetijdsproducten (Cultura, Fnac…) of reisproducten (travel retail). Zo wil de onderneming zich aanpassen aan de consumptiegewoonten van deze tijd.

Philippe Gueydon, CEO van King Jouet, dat de merken van Juratoys verkoopt, bevestigt dat de aanbieders in de speelgoedsector genoodzaakt zijn zich aan te passen aan voortdurend veranderende consumptiepatronen: “Om het milieu te beschermen willen moderne consumenten verantwoord speelgoed kopen, met een opvoedkundige waarde voor hun kinderen. Dat maakt ons vak zo bijzonder: de markt richt zich op kinderen, maar het zijn de ouders die kopen.”

04

Externe groei en partnership

Onlangs is een partnership aangegaan met Hachette, dat “beschikt over een hoogwaardige collectie creatieve vrijetijdsproducten. Hun teams waren op zoek naar de sectorale en commerciële expertise van een partner die zowel in Frankrijk als daarbuiten bekend staat om zijn professionalisme en zijn nadrukkelijk op kwaliteit gerichte positionering, licht Ludovic Martin toe. “Wij wilden een partner met een sterk kwaliteitsimago die in staat is in 2019 een vijftigtal nieuwe artikelen op de markt te brengen, bevestig Sarah Koegler-Jacquet, hoofd van de kinderboekenafdeling Gautier-Languereau / Deux Coqs d’Or / Hachette enfants van Hachette Livre. Wij verrijken Janod met onze knowhow als uitgever van kinderboeken, die verschilt van hun kernactiviteit”, vervolgt ze.

Juratoys en Argos richten zich nu op de toekomst. “Dankzij de vooruitziende blik en financiële armslag van Argos kunnen we onze vleugels uitslaan”, voorspelt Ludovic Martin. “We willen onze krachten bundelen met bedrijven die complementair zijn wat hun producten betreft, maar dezelfde waarden hanteren als het gaat om kwaliteit en educatie”, bevestigt Gilles Lorang.

05

Een sterke ambitie voor 2020

De ambitie van de Groep voor 2020 is om “het productassortiment verder te vernieuwen door de collectie uit te breiden met 100 nieuwe artikelen”, kondigt Ludovic Martin aan. Een strategie waarmee de onderneming, in combinatie met externe groei, “op termijn meer dan EUR 100 miljoen omzet per jaar beoogt te realiseren”, concludeert Gilles Lorang.

06

De betrokkenen aan het woord

CEO VAN JURATOYS

Ludovic Martin

“Het team onderscheidde zich van de andere fondsen waarmee we gesprekken hebben gevoerd omdat het vooral oog had voor het merk, de waarden van de onderneming en haar strategie, en zich niet blindstaarde op kortetermijnresultaten”

“Het team van Argos is geweldig, zowel op menselijk als professioneel gebied. We mogen ons gelukkig prijzen dat ze ons terzijde staan.”

CEO VAN KING JOUET

Philippe Gueydon

“Wij denken dat wat Juratoys en Argos in huis hebben, tegemoetkomt aan de wensen van de consument: Een onderneming van menselijke maat die inspeelt op lokale behoeften en zich richt op de lange termijn. Hun activiteiten zijn een doorslaand succes: we hebben samen de juiste weg ingeslagen!”

07

Het off-beat interview met Ludovic Martin, CEO van Juratoys

           

08

Interview met Philippe Gueydon, CEO van King Jouet

Philippe Gueydon: “Hedendaagse speelgoedfabrikanten willen af van massaconsumptie en in plaats daarvan unieke producten op de markt brengen die elders niet verkrijgbaar zijn.”

De CEO van King Jouet, de grootste distributeur van Juratoys – dat zijn krachten heeft gebundeld met Argos – gaat in op de uitdagingen waar fabrikanten en distributeurs in de speelgoedindustrie momenteel mee te maken hebben. Zijn visie.

Wat zijn de voornaamste ontwikkelingen in de speelgoedindustrie?
De voornaamste ontwikkeling, die zich aftekent in alle sectoren die op grote schaal consumptiegoederen voortbrengen, is dat consumenten verantwoord speelgoed met een educatieve waarde voor hun kinderen willen kopen, zonder de planeet schade te berokkenen. Hier vloeit een dubbele logica uit voort: enerzijds willen ouders meer verantwoord speelgoed kopen, en anderzijds laten kinderen zich vooral leiden door reclameuitingen van grote concerns en merken.

Welke gevolgen heeft deze dubbele logica voor de distributie?
De speelgoedfabrikanten willen de “mass market” inruilen voor producten met een iets kleinschaligere distributie, unieke producten die je nergens anders vindt. Het doel is om zo het aanbod daadwerkelijk te differentiëren.

Wat zijn de bijzondere kenmerken van de huidige Franse speelgoedmarkt?
De eerste bijzonderheid vergeleken met de rest van Europa is ons geboortecijfer, dat vrij hoog is. Het aantal consumenten is dus groter. Het tweede punt waarop we ons onderscheiden is het grote aantal spelers in de distributieketen: gespecialiseerde winkels, e-commerce websites, ’pure players’ enz.

Hoe verloopt de samenwerking tussen de fabrikanten en de distributeurs?
Het samenwerkingsproces is altijd hetzelfde: eerst doorlopen we een fase waarin we kennis maken met het speelgoedassortiment, en vervolgens starten we het onderhandelingsproces. Tot slot ontplooien we onze marketingactiviteiten om de merken te positioneren. De samenwerking met de Franse leveranciers is erg nauw; we spelen in op nieuwe producten en nieuws over de merken, opruimingsverkopen, etc. En we proberen de Franse fabrikanten zoveel mogelijk op de voorgrond te plaatsen, want dat verwachten consumenten vandaag de dag.

Wat is de aard van uw relatie met de consument?
Aan deze relatie besteden we dagelijks aandacht via ons klantenbindingsprogramma, door werkgroepen van vaste klanten van het merk samen te stellen. We bieden ze de gelegenheid om mee te denken over de ontwikkeling van onze winkels, bijvoorbeeld met betrekking tot het kassasysteem, vaak een knelpunt voor de klant! Onze teams staan voortdurend in contact met de consument, vooral in het kader van onze klantenservice.

Welke productervaring biedt u?
Voor ons is uitproberen bepalend voor de productervaring! Daarom proberen we zoveel mogelijk producten aan onze klanten ter beschikking te stellen in onze winkels. We hebben daarnaast een “gastentafel” waar fabrikanten aanschuiven om hun nieuwe producten te presenteren. Zo kunnen ze rechtstreeks van gedachten wisselen met de consument.

U hebt onlangs een aantal ’concept stores’ in stedelijke centra geopend. Wat is de strategie achter deze nieuwe vestigingen?
Consumptiepatronen zijn aan verandering onderhevig, met name in de stedelijke centra. Speelgoed behoort namelijk tot de sectoren die uit de binnenstad waren verdwenen, terwijl de consument in zijn directe omgeving wil kunnen winkelen, zonder de auto te hoeven pakken. Het leek ons dan ook van belang om in te spelen op die vraag. Tegelijkertijd hanteren we een onderscheidende positionering, qua architectuur (minder schreeuwerig, neutraler en soberder), qua producten (Frans speelgoed, minder aanwezig in de andere distributienetwerken, met ludieke en educatieve accenten) en tot slot qua dienstverlening aan de klant (inzamelingsacties, thuisbezorging)… We hebben inmiddels vier vaste ’concept stores’ geopend, in het centrum van Parijs, Straatsburg en Lyon, en streven ernaar dit netwerk verder uit te breiden.

Newsletter subscription

* required fields