Argos Index® mid-market derde kwartaal 2020

De overnameprijs van Europese niet-genoteerde kleine en middelgrote ondernemingen is gestegen tot 10,1x de EBITDA.

Het transactievolume is toegenomen, maar bleef onder dat van vorig jaar.

Parijs (Frankrijk) – 18 november 2020 – Argos Wityu, een onafhankelijk Europees investeringsfonds, en Epsilon Research, een online platform voor fusie- en overnametransacties van niet-genoteerde ondernemingen, publiceren vandaag de Argos Index® mid-market van het derde kwartaal van 2020. Die index meet sinds 2006 de ontwikkeling van de waardering van niet-genoteerde kleine en middelgrote ondernemingen in de eurozone waarin investeerders de laatste zes maanden een meerderheidsbelang hebben verworven.

De overnameprijs van Europese niet-genoteerde kleine en middelgrote ondernemingen ligt bijna opnieuw op het niveau van vóór de coronacrisis

Argos Index - Argos Wityu

Mediane EV/EBITDA-ratio over een voortschrijdende periode van 6 maanden – Bron: Argos Index® mid-market/Epsilon Research

De stijging van de Argos Index® tot 10,1x de EBITDA is onder meer het gevolg van:

 • de afname van de COVID-19-pandemie tijdens de zomer en de snellere economische opleving in de eurozone dan verwacht;
 • het herstel van het aantal fusies en overnames, de stijging van de aandelenmarkten tot recordhoogtes en de hoge ratio’s aan de top van het mid-marketsegment (eigen vermogen van 150 tot 500 miljoen euro) met 11,8x de EBITDA;
 • de concentratie van 50% van de transacties in de sectoren gezondheidszorg en technologie, die gespaard bleven van de crisis.

Stijgende ratio’s dankzij strategische overnemers

 • De prijzen die strategische overnemers betaalden, zijn gestegen tot 10,5x de EBITDA. Grote beursgenoteerde ondernemingen vertegenwoordigen sinds het begin van het jaar meer dan 70% van de strategische overnemers. Ze profiteren met name van de snelle stijging van de aandelenmarkten en van hun eigen waarderingen.
 • De ratio’s die buy-outfondsen betaalden bleven stabiel op 9,2x de EBITDA, terwijl ze dankzij hun grote hoeveelheden dry powder 50% meer transacties uitvoerden dan in het tweede kwartaal.

Daling van het aandeel van transacties met een ratio boven 20x de EBITDA

Over het tweede en derde kwartaal samen waren transacties met een ratio van meer dan:

 • 15x de EBITDA goed voor 19% van de transacties, ongeveer evenveel als in de tweede helft van 2019;
 • 20x de EBITDA goed voor 2% van de transacties, een sterke daling ten opzichte van 2019.

Ondanks de rally op de aandelenmarkten blijft de kloof tussen genoteerde en niet-genoteerde bedrijven bestaan

 • Strategische overnemers betalen nog steeds hogere ratio’s voor niet-genoteerde ondernemingen (10,5x de EBITDA) dan voor genoteerde bedrijven (8,5x de EBITDA).
 • Die kloof, die de afgelopen twee jaar zeer uitgesproken was, blijft ondanks de stijging van de aandelenmarkten in het derde kwartaal van 2020 bestaan.

 Het aantal fusies en overnames in het Europese mid-marketsegment trekt aan, maar blijft lager dan vorig jaar

Het aantal fusies en overnames in het Europese mid-marketsegment:

 • is in het derde kwartaal met 40% gestegen in volume (tot 215 transacties) en met 70% in waarde, in lijn met de totale markt voor fusies en overnames – dat is het gevolg van een inhaalbeweging en het snellere herstel van de economie dan verwacht;
 • is in de eerste drie kwartalen van 2020 evenwel gedaald met 13% in volume en met 46% in waarde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar;
 • was het grootst in Duitsland, waar 27% van de transacties in het derde kwartaal zich situeerde, gevolgd door Frankrijk, dat een stabiel aandeel van 20% van de transacties had doordat de economie er minder bedrijven met een middelgrote beurswaarde telt.

Argos Wityu

Coralie Cornet
Head of Communications
ccc@argos.fund
+33 6 14 38 33 37

Argos Wityu (www.argos.wityu.fund) is een zelfstandig Europees investeringsfonds dat de overdracht van bedrijven begeleidt. Het fonds heeft inmiddels meer dan 80 ondernemers begeleid en richt zijn investeringsstrategie op complexe transacties, met een voorkeur voor reorganisatie en groei en nauwe betrokkenheid bij de managementteams. Argos Wityu geeft de voorkeur aan meerderheidsdeelnames en investeert per transactie 10 tot 100 miljoen euro. Argos Wityu heeft ruim een miljard euro in beheer, 30 jaar ervaring, en vestigingen in Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs.

Epsilon Research heeft het eerste online platform voor professionals ontwikkeld voor het beheer van fusies en overnames van niet-beursgenoteerde bedrijven. Het platform bevat gegevens, analyseverslagen, softwaretools en diensten die onmisbaar zijn voor private equity-beoordelen en beheren van investeringen in niet-beursgenoteerde bedrijven: EMAT, de eerste databank met de ratio’s van private equity-transacties in Europa, bevat analyseverslagen van ruim 8.000 fusies en overnames met een waarde van 1 miljoen tot 500 miljoen euro in alle sectoren. Daarnaast regelmatig gepubliceerde indexen en onderzoeken, waaronder de Argos Index®) en cloud-software voor het beheer van contactpersonen en projecten met betrekking tot fusies en overnames, en waarderingen van vergelijkbare investeringen in private-equityfondsen.

De Mid-market Argos Index® meet de ontwikkeling van de waardering van niet-beursgenoteerde kleine en middelgrote bedrijven in de eurozone. De index wordt elk kwartaal berekend en gepubliceerd door Argos Wityu en Epsilon Research en is de mediaan van de historische EV/EBITDA-ratio over een voortschrijdende periode van zes maanden van transacties die aan de volgende voorwaarden voldoen: mid-market (totale waarde van de effecten tussen 15 en 500 miljoen euro); overnamedoelwit gevestigd in een land van de eurozone; meerderheidsbelang; uitsluiting van bepaalde activiteiten (financiële diensten, vastgoed en hightech).

Deel dit bericht

Jean-Pierre Di Benedetto - Argos Wityu

Jean Pierre Di Benedetto

Managing Partner

ITALY

Giuseppe Bonsignore - Argos Wityu

Giuseppe Bonsignore

COO

ITALY

Paris

Louis Godron - Argos Wityu

Louis Godron

Managing Partner

FRANCE

Karel Kroupa - Argos Wityu

karel Kroupa

Managing Partner

FRANCE

Gilles Lorang - Argos Wityu

Gilles Lorang

Managing Partner

BENELUX

Coralie Cornet - Argos Wityu

Coralie Cornet

Head of communications

FRANCE

Jacqui Darbyshire - Argos Wityu

Jacqui Darbyshire

Chief Financial Officer

FRANCE

La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 50M€

FRANCE

Moro - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 40M€

ITALY

Sasa Demarle - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 30M€

FRANCE