Argos Index®

The mid-market reference

Argos Index® 3e Kwartaal 2020

Deel

Voornaamste Conclusies
Stijging van de Argos Index® tot 10,1x de EBITDA

De index bevindt zich opnieuw op het niveau van 2019. De COVID-19-pandemie leek tijdens de zomer af te nemen en de economische groei in de eurozone herstelde in het derde kwartaal sneller dan verwacht1. De stijging van de Argos Index® is in deze context te danken aan het herstel van het aantal fusies en overnames, de recordhoogte van de aandelenmarkt en de stijging van de ratio’s aan de top van het mid-marketsegment (eigen vermogen van 150 tot 500 miljoen euro) tot 11,8x de EBITDA.

Dat de index zich opnieuw op een hoog niveau bevindt, is ook te danken aan het grote aandeel van de transacties in sectoren die door de crisis gespaard zijn gebleven, zoals de gezondheids- en technologiesector, samen goed voor 50% van de transacties in de index.

1 De economie van de eurozone herstelde in het derde kwartaal veel sterker dan verwacht na de door de pandemie veroorzaakte inzinking in de voorgaande drie maanden. (bron: www.nasdaq.com)

Argos Index - Argos Wityu

Argos Index® mid-market
Mediane EV/EBITDA-ratio over een voortschrijdende periode van 6 maanden
Bron: Argos Index© mid-market / Epsilon Research
Stijgende ratio's dankzij strategische overnemers

De prijzen die strategische overnemers betaalden, zijn gestegen tot 10,5x de EBITDA. Grote beursgenoteerde ondernemingen waren actief in het mid-marketsegment en vertegenwoordigen sinds het begin van het jaar meer dan 70% van de strategische overnemers. Ze profiteerden met name van de snelle stijging van de aandelenmarkten1 en van hun eigen ratio’sdie er dit kwartaal met 9% op vooruitgingen tot 8,5x de EBITDA2.

De ratio’s die investeringsfondsen voor overnames betaalden, bleven stabiel op 9,2x de EBITDA bij een transactievolume dat in het derde kwartaal opnieuw aantrok: het aantal leveraged buy-outs (LBO’s) nam met 50% toe ten opzichte van het tweede kwartaal. Investeringsfondsen, die nog steeds over grote hoeveelheden dry powder beschikken, hebben hun investeringstempo snel hervat.

1 De index EURO STOXX® TMI Small is tussen 1 april en 30 september 2020 met 20% gestegen.
2 De ratio tussen de bedrijfswaarde en de EBITDA van de laatste twaalf maanden ligt op 8,5x, mid-marketbedrijven uit de eurozone (bron: smallcaps.infrontanalytics.com)

Argos Index - Argos Wityu

Historische bedrijfswaarde/EBITDA-ratio
Bron: Argos Index© mid-market / Epsilon Research
Daling van het aandeel van transacties met een ratio boven 20x de EBITDA

Het aandeel van transacties met een ratio van meer dan 15x de EBITDA ligt weer op hetzelfde niveau als in het tweede halfjaar van 2019. Het aandeel van transacties met een ratio boven 20x de EBITDA is daarentegen fors gedaald.

Argos Index - Argos Wityu

Grafiek 3 – Aandeel van transacties met een ratio boven 15x de EBITDA (steekproef Argos Index™)
Bron: Argos Index© mid-market / Epsilon ResearchDe rally op de aandelenmarkten volstaat niet om de kloof tussen beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven te verkleinen

Transacties in niet-beursgenoteerde ondernemingen worden nog steeds positief beïnvloed door de massale interventies van de centrale banken en de toenemende hoeveelheid liquiditeiten die in deze activaklasse worden geïnvesteerd1.

De ratio’s van niet-beursgenoteerde bedrijven blijven 2x de EBITDA hoger dan de ratio’s van beursgenoteerde bedrijven. Dit verschil, dat de afgelopen twee jaar zeer uitgesproken was, is niet verdwenen met het herstel van de aandelenmarkten in het derde kwartaal.

1 Europese private-equity-fondsen hadden eind 2019 795 miljard euro onder beheer, een stijging van 16% ten opzichte van 2018 en van 70% ten opzichte van vijf jaar geleden. (Bron: “2020 Alternative Assets in Europe”, Preqin/Amundi)

Argos Index - Argos Wityu

Vergelijking van de ratio’s van genoteerde en niet-genoteerde bedrijven in het mid-marketsegment (betaald door strategische overnemers)
Bron: Argos Index© mid-market / Epsilon Research / InFront Analytics

Argos Index - Argos Wityu

Verschil tussen de ratio’s van genoteerde en niet-genoteerde bedrijven in het mid-marketsegment (betaald door strategische overnemers)
Bron: Argos Index© mid-market / Epsilon Research / InFront Analytics
Het aantal fusies en overnames in het Europese mid-marketsegment trok in het derde kwartaal van 2020 weliswaar aan, maar blijft onder het niveau van dezelfde periode in 2019.

De toename van het aantal fusies en overnames in het mid-marketsegment in het derde kwartaal met 40% en de stijging van de waarde daarvan met 70% ten opzichte van het tweede kwartaal komen overeen met die van de totale markt voor fusies en overnames1. Deze toename vindt plaats terwijl de economie aan een inhaalbeweging bezig is en de bedrijvigheid in het derde kwartaal een sneller dan verwacht herstel heeft doorgemaakt2.

Het aantal fusies en overnames ligt echter nog niet op het niveau van 2019. In de eerste drie kwartalen van 2020 is het aantal fusies en overnames gedaald met 13% en de waarde van de fusies en overnames met 46% ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 2019.

1 Stijging van de waarde van de totale Europese markt voor fusies en overnames met 21% in het derde kwartaal van 2020 – Bron: Refinitv/ Reuters
2 De economie van de eurozone herstelde in het derde kwartaal veel sterker dan verwacht na de door de pandemie veroorzaakte inzinking in de voorgaande drie maanden. (bron: www.nasdaq.com)

Argos Index - Argos Wityu
Wat betreft overnames van kleine en middelgrote ondernemingen blijft Duitsland het meest actieve land van de eurozone, gevolgd door Frankrijk en de Benelux

De ontwikkeling van fusies en overnames in het mid-marketsegment van de belangrijkste eurolanden laat een aantal trends zien:

  • Op het gebied van fusies en overnames in het mid-marketsegment blijft Duitsland het meest actieve land met 27% van de transacties in het derde kwartaal.
  • Het aandeel van Frankrijk in mid-markettransacties heeft zich gestabiliseerd op 20%. Frankrijk is nog steeds minder actief in dit marktsegment, met name doordat de economie van het land minder bedrijven met een middelgrote beurswaarde telt dan de Duitse.
  • Afbrokkeling van het aandeel van de zuidelijke eurolanden: Italië en het Iberisch Schiereiland vertegenwoordigden in het derde kwartaal respectievelijk 6% en 8% van de mid-markettransacties.

 

Het is geen verrassing dat de markt voor fusies en overnames van midcaps zich dus beter heeft hersteld in de Noord-Europese landen, die minder hebben geleden onder de coronacrisis, dan de landen in Zuid-Europa. Dit is een indicator voor de uiteenlopende economische prestaties van de lidstaten van de eurozone.

Argos Index - Argos Wityu

Argos Index® 3e Kwartaal 2020

Deel De Argos Index®

Jean-Pierre Di Benedetto - Argos Wityu

Jean Pierre Di Benedetto

Managing Partner

ITALY

Giuseppe Bonsignore - Argos Wityu

Giuseppe Bonsignore

COO

ITALY

Paris

Louis Godron - Argos Wityu

Louis Godron

Managing Partner

FRANCE

Karel Kroupa - Argos Wityu

karel Kroupa

Managing Partner

FRANCE

Gilles Lorang - Argos Wityu

Gilles Lorang

Managing Partner

BENELUX

Coralie Cornet - Argos Wityu

Coralie Cornet

Head of communications

FRANCE

Jacqui Darbyshire - Argos Wityu

Jacqui Darbyshire

Chief Financial Officer

FRANCE

La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 50M€

FRANCE

Moro - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 40M€

ITALY

Sasa Demarle - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 30M€

FRANCE