Argos Index®

The mid-market reference

Argos Index® 4e Kwartaal 2020

Deel

Voornaamste Conclusies
Historisch record voor de Argos Index® met 11,1x de EBITDA

De Argos Index® steeg tot 11,1x de EBITDA, het hoogste niveau ooit.

In een context van geringe fusies en overnames in het mid-marketsegment gingen de ratio’s in alle segmenten omhoog. Deze sterke toename houdt verband met:

  • een verwachte heropleving van de economische groei met de ontdekking van effectieve vaccins tegen COVID-19, ondanks een tweede epidemiegolf en een recessie van -7,4% van het BBP in 2020 in de eurozone;
  • het grootschalig ingrijpen van centrale banken om de langetermijnrente laag te houden.

Het niveau van de ratio’s kan echter ook verklaard worden door de veranderde samenstelling. 65% van de transacties in de Argos Index® in het vierde kwartaal hebben betrekking op de sectoren gezondheidszorg en technologie, een toename van 15 procentpunten vergeleken met het vorige kwartaal. Deze sectoren worden niet geraakt door de crisis of profiteren er zelfs van. Daarnaast zijn ze niet cyclisch en hebben ze hoge ratio’s.

Argos Index - Argos Wityu

Argos Index® mid-market
Mediane EV/EBITDA-ratio over een voortschrijdende periode van 6 maanden
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research
Voor de eerste keer kwamen de ratio's die private-equityfondsen betaalden boven de grens van 10x de EBITDA en dichtten zij eindelijk de kloof met de ratio's die strategische overnemers betaalden

De ratio’s die investeringsfondsen betaalden zijn sterk gestegen, met meer dan 20% tot 11,2x de EBITDA, een ongekend niveau sinds de eerste metingen van de Argos Index® in 2004.

De ratio’s werden opgedreven door de hevige concurrentie met strategische overnamepartijen om bedrijven die niet door de crisis zijn geraakt, de almaar toenemende investeringen in private equity1 en de toegang tot goedkope overnameschulden (vanwege het beleid van centrale banken).

1 Preqin heeft voorspeld dat het beheerde vermogen van private-equityfondsen zal verdubbelen van USD 4,4 biljoen in 2020 naar USD 9,1 biljoen in 2025 – Bron: Institutional Investor, 4-11-2020

Argos Index - Argos Wityu

Bedrijfswaarde / historische EBITDA
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research
Ratio's van meer dan 15x de EBITDA vertegenwoordigden bijna 20% van de transacties

Het percentage transacties met een ratio groter dan 15x de EBITDA keerde terug naar het niveau van het tweede halfjaar van 2019.

Argos Index - Argos Wityu

Voorbeeld uit de Argos Index™ van het percentage transacties met een ratio van meer dan 15x de EBITDA
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon ResearchDoor de gunstige marktomstandigheden waardoor hun waardering verhoogde, waren beursgenoteerde bedrijven in staat om opportunistische overnames te doen

Grote beursgenoteerde bedrijven waren actief in het mid-marketsegment en vertegenwoordigden in de tweede helft van het jaar meer dan 75% van de strategische overnemers. Zij profiteerden met name van de toegang tot goedkope financiering, waardoor zij opportunistische overnames konden doen, en van het snelle herstel van de aandelenmarkten en hun eigen ratio’s, die dit kwartaal met bijna 20% toenamen tot 10,1x de EBITDA1.

De prijzen van niet-genoteerde bedrijven werden bepaald door grootschalig overheidsingrijpen ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten en de maatregelen van centrale banken2 om de rentepercentages heel laag te houden. Dit beleid heeft bijgedragen aan het sterke herstel van de aandelenmarkten3 en de steeds grotere hoeveelheid liquiditeiten die in niet-genoteerde bedrijven werden geïnvesteerd.

1 De ratio tussen de bedrijfswaarde en de EBITDA van de laatste 12 maanden ligt op 10,1x, beursgenoteerde bedrijven uit het mid-marketsegment van de eurozone (bron: smallcaps.infrontanalytics.com)
2 Totale activa aangehouden door de ECB zijn tussen februari en oktober 2020 met 54% gestegen (bron: ECB in Duff & Phelps Valuation Insights Q4 2020)
3 De index EURO STOXX® TMI Small is in het vierde kwartaal van 2020 met 15% gestegen

Beursgenoteerde bedrijven uit het mid-marketsegment van de eurozone –
Argos Index® / strategische overnemers–

Argos Index - Argos Wityu

Vergelijking van de ratio’s van beursgenoteerde en niet-genoteerde bedrijven in het mid-marketsegment (betaald door strategische overnemers)
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research / InFront Analytics
Het aantal fusies en overnames in het mid-marketsegment bleef in het vierde kwartaal en in heel 2020 zwak

Paradoxaal genoeg vond de sterke toename in de Argos Index® plaats tegen een achtergrond van een gering aantal fusies en overnames in het mid-marketsegment.

In 2020 nam het aantal fusies en overnames in het mid-marketsegment af met 15% en daalde de waarde met 36%, een logisch gevolg van de sterke economische recessie en heersende onzekerheid in 2020 als gevolg van de COVID-19-pandemie.

In het vierde kwartaal lag het aantal fusies en overnames in het mid-marketsegment 13% lager vergeleken met het vorige kwartaal, maar was de waarde 47% hoger, een terugkeer op het niveau van het vierde kwartaal van 2019.

* Source: Refinitiv in the FT, 31.12.2021
Argos Index - Argos Wityu

Mid-marketactiviteit in de eurozone (EUR 15 – 500 miljoen) in volume, per segment
Bron: Epsilon Research / MarketIQ

Bijna 50% van alle verkopende partijen in mid-markettransacties waren particulieren of families. Dit kwam voornamelijk doordat grote ondernemingen minder actief waren met hun afsplitsingsprocessen.

Argos Index - Argos Wityu

Type verkopers – Fusies en overnames in het mid-marketsegment van de eurozone
Ontwikkeling van het marktaandeel in transactieaantallen
Bron: Epsilon Research / MarketIQ

Argos Index® 4e Kwartaal 2020

Deel De Argos Index®

Jean-Pierre Di Benedetto - Argos Wityu

Jean Pierre Di Benedetto

Managing Partner

ITALY

Giuseppe Bonsignore - Argos Wityu

Giuseppe Bonsignore

COO

ITALY

Paris

Louis Godron - Argos Wityu

Louis Godron

Managing Partner

FRANCE

Karel Kroupa - Argos Wityu

karel Kroupa

Managing Partner

FRANCE

Gilles Lorang - Argos Wityu

Gilles Lorang

Managing Partner

BENELUX

Coralie Cornet - Argos Wityu

Coralie Cornet

Head of communications

FRANCE

Jacqui Darbyshire - Argos Wityu

Jacqui Darbyshire

Chief Financial Officer

FRANCE

La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 50M€

FRANCE

Moro - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 40M€

ITALY

Sasa Demarle - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 30M€

FRANCE