Argos Index®

The mid-market reference

Argos Index® 4e Kwartaal 2023

Deel

Voornaamste Conclusies
De Argos Index® stabiliseerde zich op 9,0x EBITDA.

Na een afname in het derde kwartaal van 2023 stabiliseerde de Argos Index® zich in het vierde kwartaal op 9,0x EBITDA. Daarmee kwam de index dicht bij zijn gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Het prijsverschil tussen de bovenkant en de onderkant van de mid-market werd opnieuw kleiner. Zowel aan de bovenkant als aan de onderkant van de mid-market bleven de multiples stabiel ten opzichte van het derde kwartaal. Het prijsverschil tussen deze multiples was met 1,5x EBITDA in het vierde kwartaal laag, terwijl het percentage transacties met een multiple van meer dan 15x EBITDA in de Argos Index® steekproef afnam naar 12%. De prijzen die investeringsfondsen betaalden bleven gelijk op 9,4x EBITDA. De prijzen die strategische overnemers betaalden namen daarentegen verder af naar 8,7x EBITDA.

De fusie- en overnameactiviteit werd sterk beïnvloed door het ongunstige macro-economische klimaat in 2023 dat zich kenmerkte door inflatie, renteverhogingen, afnemende economische groei en geopolitieke spanningen. De fusie- en overnameactiviteit in het mid-marketsegment nam in 2023 af met 10% in volume en met 25% in waarde. Het aantal leveraged buyout’s (LBO’s) daalde daarbij met 12% in volume en met 30% in waarde. De prijzen aan de verkoopzijde hebben zich geleidelijk aan deze nieuwe realiteit aangepast. Dit is terug te zien in de prijsafname van 10% in 2023 en in het hoge percentage transacties met een multiple van minder dan 7x EBITDA.

Zowel de transactie-multiples als de fusie- en overnameactiviteit stabiliseerden zich echter in het vierde kwartaal, aangezien de financieringsvoorwaarden wel eens zouden kunnen gaan veranderen. Met de afnemende inflatie en dalende langetermijnrente veerden de aandelenmarkten snel op. Investeringsfondsen profiteerden van recordhoeveelheden aan dry powder, waardoor hun transactievolume het afgelopen kwartaal 20% hoger lag.

De veerkracht van de fusie- en overnameactiviteit en bijbehorende prijzen hield daarnaast ook verband met de noodzaak voor grote ondernemingen om, in het licht van technologische ontwrichting, klimaatverandering en demografische verschuivingen, hun bedrijfsmodel te veranderen en door middel van overnames te transformeren.

Argos Index® mid-market Mediane EV/EBITDA-multiple over een voortschrijdende periode van 6 maanden

Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research
De multiples die strategische overnemers betaalden bleven dalen, terwijl de multiples die investeringsfondsen betaalden zich stabiliseerden.

De multiples die strategische overnemers betaalden namen in het vierde kwartaal af met 4% tot 8,7x EBITDA, ondanks dat de publieke aandelenmarkten het afgelopen kwartaal weer opkrabbelden(1) dankzij de afnemende inflatie en de verwachte vroegtijdige renteverlagingen door de ECB. Grote ondernemingen bleven uitkijken naar transformerende overnames en gunstig geprijsde groeimogelijkheden en behielden daardoor in het vierde kwartaal een groot aandeel in de fusie- en overnamemarkt (85% in volume).

De multiples die investeringsfondsen betaalden, bleven ondanks de hogere rentetarieven en daardoor hogere financieringskosten met 9,4x EBITDA stabiel. De investeringsfondsen bleven veerkrachtig en opportunistisch, en wendden het afgelopen kwartaal meer kapitaal aan. Ze beschikten namelijk nog altijd over recordhoeveelheden aan dry powder(2) en bleven selectieve overnames doen van hoogwaardige activa (tegen hogere prijzen). Investeringsfondsen waren goed voor 30% van alle deals met een multiple van meer dan 15x EBITDA uit de Argos Index® steekproef van het vierde kwartaal. Daarentegen vertegenwoordigden zij slechts 20% van de deals met een multiple van minder dan 7x EBITDA.

(1) De index EURO STOXX® TMI Small nam in het vierde kwartaal van 2023 toe met 7,9%.
(2) Private-equityfondsen beschikten in januari 2024 over een recordhoeveelheid van 2,59 biljoen dollar aan “ongebruikt investeringskapitaal”. S&P Market Intelligence in de Financial Times, 03-01-2024

Bedrijfswaarde / historische EBITDA

Bron : Argos Index© mid-market / Epsilon Research
Het percentage transacties met een multiple van minder dan 7x EBITDA lag hoog.

Het percentage transacties met een extreme multiple van minder dan 7x of meer dan 15x EBITDA lag in het vierde kwartaal van 2023 op 40%, een afname ten opzichte van het kwartaal ervoor, maar nog altijd een hoog niveau. Het percentage transacties met een multiple van meer dan 15x EBITDA nam daarentegen verder af, aangezien de prijzen daalden en dichter bij elkaar kwamen te liggen.

Percentage transacties met extreme multiples uit de Argos Index® steekproef

Bron: Argos Index© mid-market / Epsilon Research

Het percentage transacties met een multiple van meer dan 15x EBITDA uit de Argos Index® steekproef

Het percentage transacties met een multiple van minder dan 7x EBITDA vertegenwoordigde 28% van de geanalyseerde transacties, een zeer hoog niveau waaruit de neerwaartse druk op de prijzen blijkt.

Het percentage transacties met een multiple van minder dan 7x EBITDA en meer dan 15x EBITDA uit de Argos Index® steekproef
Ondanks een neergaande markt toonde de fusieen overnameactiviteit zich in het vierde kwartaal van 2023 veerkrachtig.

De fusie- en overnameactiviteit in de eurozone keerde in het vierde kwartaal terug naar het niveau van het tweede kwartaal, zowel qua volume (circa 150 deals) als qua gepubliceerde waarde (4,5 miljard euro). Desalniettemin vertoonde het jaar nog steeds een neerwaartse tendens: ten opzichte van 2022 daalde het volume met 10% en de waarde met 22%. Dezelfde trend was zichtbaar bij de LBO’s in het mid-marketsegment(1): een opleving in het vierde kwartaal (20% meer deals ten opzichte van het derde kwartaal) in een neergaande markt met een afname van 12% in volume en 30% in waarde in 2023.

De fusie- en overnameactiviteit in 2023 werd sterk beïnvloed door het ongunstige macro-economische klimaat: inflatie, economische volatiliteit, geopolitieke spanningen, strengere toetsing, verstoringen in de toeleveringsketen en renteverhogingen waardoor de kosten voor vreemd

vermogen en kapitaal snel toenamen. In 2023 daalde de wereldwijde fusie-en overnamemarkt dan ook met 17% tot onder de 3 biljoen dollar(2), het laagste niveau in de afgelopen tien jaar. Het scherpst daalde de Europese fusie- en overnamemarkt, met 28% op jaarbasis.

De veerkracht van de fusie- en overnamemarkt aan het eind van het jaar hield verband met de opleving van de financiële markten. De cyclus van monetaire verkrapping leek ten einde te komen en de markten verwachtten renteverlagingen in 2024. Desalniettemin hielden de risico’s van aanhoudende inflatie, de angst voor een recessie en blijvende geopolitieke spanningen aan.

(1)Bron: Epsilon Research / MarketIQ
(2) De wereldwijde fusie- en overnameactiviteit nam in 2023 af met 17% tot 2,87 biljoen dollar (circa 53.500 deals) volgens Refinitiv (LSEG) in de Financial Times, 29-12-2023 / Les Echos, 02-01-2024

Mid-marketactiviteit in de eurozone (15-500 miljoen euro) in volume en in waarde

Bron : Argos Index© mid-market / Epsilon Research

Eurozone Mid-market - Aantal deals

Bron : Epsilon Research / MarketIQ

De activiteit van investeringsfondsen nam in het vierde kwartaal toe. In het vierde kwartaal nam hun aandeel(1) in het aantal fusies en overnames in het mid-marketsegment toe tot 15% wat betreft het aantal deals (nog altijd een laag niveau) en tot 23% wat betreft de waarde.

Aandeel van LBO in fusies en overnames in het mid-marketsegment in de eurozone

Bron : Epsilon Research / MarketIQ

Argos Index® 4e Kwartaal 2023

Deel De Argos Index®

Jean-Pierre Di Benedetto - Argos Wityu

Jean Pierre Di Benedetto

Managing Partner

ITALY

Giuseppe Bonsignore - Argos Wityu

Giuseppe Bonsignore

COO

ITALY

Paris

Louis Godron - Argos Wityu

Louis Godron

Managing Partner

FRANCE

Karel Kroupa - Argos Wityu

karel Kroupa

Managing Partner

FRANCE

Gilles Lorang - Argos Wityu

Gilles Lorang

Managing Partner

BENELUX

Coralie Cornet - Argos Wityu

Coralie Cornet

Head of communications

FRANCE

Jacqui Darbyshire - Argos Wityu

Jacqui Darbyshire

Chief Financial Officer

FRANCE

La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 50M€

FRANCE

Moro - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 40M€

ITALY

Sasa Demarle - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 30M€

FRANCE