Argos Index®

The mid-market reference

Argos Index® 1e Kwartaal 2022

Deel

Voornaamste Conclusies
De Argos Index® nam weer toe tot 10,6 x EBITDA.

Na een daling in het tweede halfjaar van 2021 nam de Argos Index® in het eerste kwartaal van 2022 weer toe tot 10,6 x EBITDA. De stijging deed zich vooral voor aan de bovenkant van het mid-marketsegment (de multiples van de lower mid-market bleven stabiel). Daarnaast namen de prijzen die investeringsfondsen betaalden, toe tot 10,8 x EBITDA.

In tegenstelling tot de tendens van de afgelopen twee jaar waren de multiples in het eerste kwartaal van 2022 homogener: zowel de standaardafwijking als het percentage multiples van meer dan 15 x EBITDA nam sterk af. Dit weerspiegelde de verschuivingen tussen de verschillende sectoren door het afnemende aantal coronabesmettingen in Europa: het aantal fusies en overnames en de multiples in de industriële en dienstensector namen toe en in de gezondheidszorg- en technologiesector was er juist sprake van een relatieve daling. Zo dook het verschil in de mediane multiples tussen deze sectoren in dit eerste kwartaal onder de 1x EBITDA tegenover ruim 4 x EBITDA in het vierde kwartaal van 2021.

De stijging van de multiples werd gestimuleerd door het sterke herstel van de economie in 2021 en door de nog altijd gunstige financieringsvoorwaarden (vanwege negatieve reële rentes). Na de daling in het voorgaande kwartaal profiteerde de Argos Index® in het eerste kwartaal verder van de opleving van het aantal fusies en overnames in het mid-marketsegment. Dit zijn voornamelijk transacties onder de 150 miljoen euro.

Het aantal wereldwijde fusies en overnames nam in het eerste kwartaal echter met 23% af. Dit was het gevolg van de snel verslechterende geopolitieke, economische en financiële context: de Russische invasie in Oekraïne op 24 februari, de aanhoudende inflatie vanwege de scherp stijgende energie- en grondstofprijzen, de door de centrale banken aangekondigde verkrapping van het monetaire beleid en de verder ontregelde waardeketens door de coronagolf in China.

Hoewel de oorlog in Oekraïne het afgelopen kwartaal nog geen effect had op de waarderingen van kleine en middelgrote bedrijven, nam het aantal fusies en overnames in het mid-marketsegment in maart wel met 25% af en daalde de waarde ervan met 37% ten opzichte van januari en februari ervoor.

Argos Index - Argos Wityu

Argos Index® mid-market Mediane EV/EBITDA-ratio over een voortschrijdende periode van 6 maanden
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research
Stimulans door de stijgende multiples die investeringsfondsen betaalden

Na een scherpe daling in het tweede halfjaar van 2021 namen de multiples die investeringsfondsen betaalden toe tot 10,8 x EBITDA. Ondanks de stijgende inflatie profiteerden de investeringsfondsen nog altijd van recordhoeveelheden aan investeringskapitaal en van een gunstig financieel klimaat. Daarentegen zijn de risico’s van financieringen voor leveraged buyouts toegenomen, stelde de ECB in een bericht aan de bestuurders van grote banken. Hierin waarschuwde de centrale bank voor toenemende hefboomeffecten(1).

De multiples die werden betaald voor strategische overnames namen licht toe tot 10,0 x EBITDA. Dit aanhoudend hoge niveau was in lijn met de ontwikkeling op de aandelenmarkten in het eerste kwartaal(2). Investeerders bleven optimistisch en grote concerns zetten de transformatie van hun bedrijfsmodellen en hun strategische overnamebeleid voort. Zo daalde de risicopremie voor Europese aandelen(3) flink ten opzichte van de piek in het eerste kwartaal van 2020, het begin van de coronapandemie. Deze risicopremie bedroeg nu 5%, het laagste niveau sinds de afgelopen tien jaar.

Argos Index - Argos Wityu

Argos Index® mid-market Median EV/EBITDA multiple on a six-month rolling basis
Source: Argos Index® mid-market / Epsilon Research
Homogenere multiples

in het eerste kwartaal van 2022 flink af naar 15% van de geanalyseerde transacties, een terugkeer naar het niveau van voor de coronapandemie.
Argos Index - Argos Wityu
Het percentage transacties met een ratio van meer dan 15x EBITDA uit de Argos Index® steekproef Source: Argos Index® mid-market / Epsilon Research

De spreiding van de multiples in de analyse nam dit eerste kwartaal derhalve af. Het percentage transacties met een multiple van minder dan 7 x EBITDA was goed voor 14% van de geanalyseerde transacties, een lichte daling ten opzichte van de kwartalen ervoor.

Argos Index - Argos Wityu

Het percentage transacties met een ratio van minder dan 7x EBITDA en meer dan 15x EBITDA uit de Argos Index® steekproef
Aantal fusies en overnames in het mid-marketsegment weer in de lift

Door het aanhoudende herstel van het aantal fusies en overnames in de industriële en in de dienstensector zette de gemiddelde transactiegrootte in het mid-marketsegment de in 2021 ingezette daling voort.

Deze fusies en overnames werden gestimuleerd door de dynamiek in de lower mid-market (het aantal deals boven de 150 miljard euro bleef stabiel), de sterke opleving van de economische groei na de coronacrisis, een gunstige financiële situatie (aanhoudend lage rente) en het actieve groeibeleid van grote concerns, waaronder investeringsfondsen.

Deze toename stond in contrast met de afname van 23% van het aantal wereldwijde fusies en overnames in het eerste kwartaal tot 1 biljoen dollar, al lag dit niveau nog altijd hoger dan in het eerste kwartaal van 2019 en 2020. 20 Deze beginnende kentering in het stijgende aantal fusies en overnames, na 0 een uitzonderlijk 2021, hield verband met de verslechterde economische en financiële vooruitzichten en het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.

Comparison of listed and unlisted mid-market multiples (paid by strategic buyers)
Source: Mid-market Argos Index® / Epsilon Research / InFront Analytics
Argos Index - Argos Wityu

Eurozone mid-market activity (€15-500m) in volume and value Source: Mid-market Argos Index® / Epsilon Research

Met het sterkere herstel van fusies en overnames in de verwerkende industrie en de dienstensector, zette de gemiddelde omvang van transacties in het middensegment de daling voort die in 2021 begon.

Argos Index - Argos Wityu
Average disclosed transaction size – M&A Europe Mid-market Source : Epsilon Research / MarketIQ

Argos Index® 1e Kwartaal 2022

Deel De Argos Index®

Jean-Pierre Di Benedetto - Argos Wityu

Jean Pierre Di Benedetto

Managing Partner

ITALY

Giuseppe Bonsignore - Argos Wityu

Giuseppe Bonsignore

COO

ITALY

Paris

Louis Godron - Argos Wityu

Louis Godron

Managing Partner

FRANCE

Karel Kroupa - Argos Wityu

karel Kroupa

Managing Partner

FRANCE

Gilles Lorang - Argos Wityu

Gilles Lorang

Managing Partner

BENELUX

Coralie Cornet - Argos Wityu

Coralie Cornet

Head of communications

FRANCE

Jacqui Darbyshire - Argos Wityu

Jacqui Darbyshire

Chief Financial Officer

FRANCE

La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 50M€

FRANCE

Moro - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 40M€

ITALY

Sasa Demarle - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 30M€

FRANCE