Argos Index®

The mid-market reference

Argos Index® 4e Kwartaal 2021

Deel

Voornaamste Conclusies
Argos Index® daalde verder naar 10,0x EBITDA.

De Argos Index® zette de daling van het derde kwartaal van 2021 voort en nam in het vierde kwartaal af met 9% tot 10,0x EBITDA.  Dit niveau, dat overeenkomt met het gemiddelde niveau van de afgelopen vijf jaar (2017-2021), bleef desalniettemin historisch hoog.

De daling van de index had betrekking op alle marktsegmenten. De ratio’s die investeringsfondsen en industriële spelers betaalden, zowel in de upper als in de lower mid-market, kwamen allemaal dichter in de buurt van 10x EBITDA te liggen.

Onder deze ogenschijnlijke toenadering van de ratio’s ging echter in alle sectoren nog steeds een sterke polarisatie op de markt schuil. De standaardafwijking van de index bleef boven de 50%. Het verschil tussen de ratio’s van de gezondheidszorg- en technologiesector en die van de industriële en dienstensector bleef met een gemiddelde van meer dan 4x EBITDA zeer prominent.

De aanhoudend actieve fusie- en overnamemarkt zag een duidelijke terugkeer van de overnames in zowel de industriële sector als in de dienstensector, wat de daling van de index versterkte. Deze sectoren vertegenwoordigden net als in het kwartaal ervoor meer dan 60% van de steekproef, die weer terugkeerde naar de samenstelling van vóór de coronapandemie.

Het niveau van de Argos Index® bleef hoog als gevolg van de verdere toename van het aantal fusies en overnames, gestimuleerd door het sterke herstel van de economie en door de aanhoudend lage rentetarieven van de centrale banken. De daling van de index in het vierde kwartaal weerspiegelde echter ook de onrust onder bedrijven over de gevolgen van de opeenvolgende besmettingsgolven, de ontregelde waardeketens, de scherpe stijging van de energie- en grondstofprijzen en het vooruitzicht van toenemende inflatie.

Argos Index - Argos Wityu

Argos Index® mid-market
Mediane EV/EBITDA-ratio over een voortschrijdende periode van 6 maanden
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research
De samenhang op de markt keerde terug, doordat de ratio’s die investeringsfondsen en industriële spelers betaalden dichter bij elkaar kwamen te liggen.

De ratio’s die investeringsfondsen betaalden, daalden in het vierde kwartaal met 11,5% tot 10,0x EBITDA. Na een recordhoogte te hebben bereikt in het tweede kwartaal, zetten de ratio’s de daling die in het derde kwartaal was ingezet voort.

Net als in het voorgaande kwartaal waren de transacties die in deze periode plaatsvonden, minder gericht op de gezondheidszorg- en technologiesector, wat direct van invloed was op de hoogte van de ratio’s. De activiteiten werden echter aanhoudend gestimuleerd door de gunstige financieringsvoorwaarden en het surplus aan investeringskapitaal. De ratio’s die investeringsfondsen betaalden kwamen hierdoor dichter in de buurt van de ratio’s die industriële spelers betaalden in een context van aanhoudende hevige concurrentie op het gebied van hoogwaardige activa.

Argos Index - Argos Wityu

Bedrijfswaarde / historische EBITDA
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research
De ratio’s vertoonden een grotere spreiding.

Het percentage transacties met een ratio boven 15x EBITDA bleef in het vierde kwartaal van 2021 stijgen en vertegenwoordigde 26% van de geanalyseerde transacties, een nieuwe recordhoogte.

Argos Index - Argos Wityu

Het percentage transacties met een ratio van meer dan 15x EBITDA uit de Argos Index® steekproef
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research

De spreiding van de ratio’s in de steekproef was hoog. Dit hield met name verband met de economische sector. Het percentage transacties met een ratio van minder dan 7x EBITDA was goed voor 15% van de geanalyseerde transacties.

Argos Index - Argos Wityu

Het percentage transacties met een ratio van minder dan 7x EBITDA en meer dan 15x EBITDA uit de Argos Index® steekproef
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research
Beursgenoteerde bedrijven bleven zeer actief in het mid-marketsegment, hoewel hun ratio’s in het vierde kwartaal daalden.

De ratio’s die strategische overnemers betaalden, daalden in het vierde kwartaal van 2021 naar 9,9x EBITDA, ondanks de aanhoudende dynamiek op de fusie- en overnamemarkt. Met name de grote beursgenoteerde bedrijven waren in het tweede halfjaar goed voor 72% van de strategische overnames.

Deze daling is in lijn met die van de ratio’s die beursgenoteerde bedrijven betaalden en die uitkwamen op 9,2x EBITDA1 in het vierde kwartaal. De aandelenmarkten stabiliseerden2 zich aan het eind van het jaar (op recordhoogten). Dit leidde tot een verbetering van de bedrijfsresultaten over 2021.

Grote concerns zetten de transformatie van hun bedrijfsmodellen en hun strategische overnamebeleid in uiteenlopende sectoren voort, in een economische en financiële context die nog altijd goede vooruitzichten bood.

1 De ratio tussen de bedrijfswaarde en de EBITDA was 9,2x voor beursgenoteerde bedrijven uit het mid-marketsegment van de eurozone (bron: smallcaps.infrontanalytics.com)
2 De EURO STOXX® TMI-index steeg in het vierde kwartaal van 2021 met 2,8%, na een stijging van 1,9% in het derde kwartaal.

Argos Index - Argos Wityu

Vergelijking van de ratio’s van beursgenoteerde en niet-genoteerde bedrijven in het mid-marketsegment (die werden betaald door strategische overnemers)
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research / InFront Analytics
Aantal fusies en overnames in het mid-marketsegment bleef onverminderd hoog.

Het aantal fusies en overnames nam in het vierde kwartaal toe met 2% en bleef daarmee op een hoog niveau. De (opgegeven) waarde ervan nam echter met 13% af. Dit kwam door de daling van de gemiddelde transactiewaarde (83 miljoen euro, tegenover 104 miljoen euro in het derde kwartaal).

Het aantal fusies en overnames in het mid-marketsegment vertoonde niet zo’n sterke groei als het aantal wereldwijde fusies en overnames, dat dit jaar weer een stijgende lijn inzette. Gestimuleerd door de grootste overnames nam de waarde op de wereldwijde markt met meer dan 60% op jaarbasis toe tot 5,8 biljoen dollar(1), het hoogste niveau sinds 40 jaar.

Hoewel de grote concerns zeer actief waren, bleven de midcaps voorzichtiger. Dat kwam door de wankele economische context als gevolg van het sterke economische herstel, de mogelijke terugkeer van de inflatie door de stijgende energieprijzen en de opeenvolgende besmettingsgolven van Covid-19.

*Bron: Refinitiv in de Financial Times, 31 december 2021

Argos Index - Argos Wityu

Mid-marketactiviteit in de eurozone (15-500 miljoen euro) in volume en in waarde
Bron: Epsilon Research / MarketIQ

Door het geleidelijke herstel van het aantal fusies en overnames in de industriële en in de dienstensector nam de gemiddelde transactiegrootte in het mid-marketsegment in 2021 af tot 83 miljoen euro in het vierde kwartaal.

Argos Index - Argos Wityu

Argos Index® 4e Kwartaal 2021

Deel De Argos Index®

Jean-Pierre Di Benedetto - Argos Wityu

Jean Pierre Di Benedetto

Managing Partner

ITALY

Giuseppe Bonsignore - Argos Wityu

Giuseppe Bonsignore

COO

ITALY

Paris

Louis Godron - Argos Wityu

Louis Godron

Managing Partner

FRANCE

Karel Kroupa - Argos Wityu

karel Kroupa

Managing Partner

FRANCE

Gilles Lorang - Argos Wityu

Gilles Lorang

Managing Partner

BENELUX

Coralie Cornet - Argos Wityu

Coralie Cornet

Head of communications

FRANCE

Jacqui Darbyshire - Argos Wityu

Jacqui Darbyshire

Chief Financial Officer

FRANCE

La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 50M€

FRANCE

Moro - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 40M€

ITALY

Sasa Demarle - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 30M€

FRANCE