Argos Index®

The mid-market reference

Argos Index® 1e Kwartaal 2021

Deel

Voornaamste Conclusies
De Argos Index® bleef stijgen tot 11,3x de EBITDA

De Argos Index® nam toe tot 11,3x de EBITDA, een nieuw historisch record.

Dit kwartaal werd de index bepaald door de bovenkant van het mid-marketsegment (eigen vermogen van 150-500 miljoen euro) en door investeringsfondsen wiens ratio’s een nieuw record bereikten.

De vooruitgang van het vaccinatieproces, de aanhoudend lage langetermijnrente en de ononderbroken stijging van de aandelenmarkten versterkten de verwachting van een terugkeer naar groei in de eurozone, wat leidde tot hogere waarderingen.

De hoge ratio’s weerspiegelden ook de samenstelling van de steekproef, net als in het tweede halfjaar van 2020. Bijna 50% van de transacties in de Argos Index® in het eerste kwartaal van 2021 hadden betrekking op de sectoren gezondheidszorg en technologie, al lag dit percentage lager dan in het kwartaal ervoor.

Argos Index - Argos Wityu

Argos Index® mid-market
Mediane EV/EBITDA-ratio over een voortschrijdende periode van 6 maanden
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research
Investeringsfondsen betaalden aanzienlijk hogere ratio's

De ratio’s die investeringsfondsen betaalden, bleven aanzienlijk toenemen tot 12,7x de EBITDA, het hoogste niveau sinds de eerste metingen van de Argos Index® in 2004.

Drie factoren zijn van invloed op de toename van de ratio’s: (i) de sterke concurrentie van strategische overnemers, (ii) de gestage toename van beleggingen in private equity (mede door de grote hoeveelheden dry powder), en (iii) de lage kosten voor overnameschulden (gekoppeld aan het beleid van centrale banken).

In het eerste kwartaal van 2021 waren de ratio’s die investeringsfondsen betaalden homogener dan de ratio’s die strategische overnemers betaalden, met als gevolg een stijging van de ratio’s binnen alle sectoren. De relatieve standaardafwijking voor de eerste groep was 25% tegenover 40% voor de tweede groep. Ook de profielen van de bedrijven die door fondsen werden overgenomen, waren homogener: goed presterende bedrijven die relatief weinig door de crisis waren geraakt. Strategische overnemers waren actiever met opportunistische overnames van lager gewaardeerde beoogde bedrijven. De vijf laagste ratio’s in de steekproef, van minder dan 7,5x de EBITDA, betroffen allemaal strategische overnames.

Argos Index - Argos Wityu

Bedrijfswaarde / historische EBITDA
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research
Het percentage transacties met een ratio van meer dan 15x de EBITDA bleef hoog op ongeveer 16%

Argos Index - Argos Wityu

Het percentage transacties met een ratio van meer dan 15x de EBITDA uit de Argos Index® steekproef
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research
Beursgenoteerde bedrijven bleven actief in het mid-marketsegment, aangedreven door de gestage stijging van de aandelenmarkten

Grote beursgenoteerde bedrijven bleven actief in het mid-marketsegment en vertegenwoordigden in het eerste kwartaal van 2021, net als in het tweede halfjaar van 2020, bijna 75% van de strategische overnemers. Zij bleven profiteren van de eenvoudige toegang tot goedkope financiering, waardoor zij opportunistische overnames konden doen. En ze profiteerden van de aanhoudende stijging van de aandelenmarkten1 en van hun eigen hoge ratio’s, die dit kwartaal hoog bleven met 10,1x de EBITDA2.

1 De EURO STOXX® TMI index steeg in het eerste kwartaal van 2021 met 9,5% en met meer dan 50% op jaarbasis
2 De ratio tussen de bedrijfswaarde en de EBITDA van de laatste 12 maanden lag op 10,1x voor beursgenoteerde bedrijven uit het mid-marketsegment van de eurozone (bron: smallcaps.infrontanalytics.com

Argos Index - Argos Wityu

Vergelijking van de ratio’s van beursgenoteerde en niet-genoteerde bedrijven in het mid-marketsegment (betaald door strategische overnemers)
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research / InFront Analytics
Het aantal fusies en overnames in het mid-marketsegment nam toe qua waarde, maar niet qua volume

In het eerste kwartaal van 2021 nam het aantal fusies en overnames in het mid-marketsegment scherp toe wat betreft de (gerapporteerde) waarde, namelijk met 18% vergeleken met het vorige kwartaal en met 43% vergeleken met het eerste kwartaal van 2020. Het aantal transacties nam echter af met ca. 20% vergeleken met het vorige kwartaal.
Het aantal fusies en overnames komt weer op gang, maar bleef dit kwartaal gericht op grote transacties en op de sectoren die het minst door de coronacrisis zijn geraakt.

Argos Index - Argos Wityu

Mid-marketactiviteit in de eurozone (15-500 miljoen euro) in volume en in waarde
Bron: Epsilon Research / MarketIQ

Sinds halverwege 2020 is er sprake van een groot contrast tussen de toename van de waarde van transacties en de afname van het aantal ervan. De gemiddelde transactiegrootte nam dienovereenkomstig toe tot een recordhoogte van 138 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2021.

Argos Index - Argos Wityu
De Benelux was dit kwartaal de meest actieve regio van de eurozone wat betreft overnames van kleine en middelgrote bedrijven, waarmee het Duitsland overtrof

De markt voor fusies en overnames van midcaps herstelde zich beter in de Noord-Europese landen, die minder hebben geleden onder de coronacrisis, dan de landen in Zuid-Europa.

Daarbij moet opgemerkt worden dat de landen waarin Argos Wityu actief is (Duitsland, Frankrijk, Italië en de Benelux), verantwoordelijk waren voor 65% van de transacties in de eurozone.

Argos Index - Argos Wityu

Deals in het mid-marketsegment van de eurozone
Ontwikkeling opgesplitst per land – Volume
Bron: Epsilon Research / MarketIQ

Argos Index® 1e Kwartaal 2021

Deel De Argos Index®

Jean-Pierre Di Benedetto - Argos Wityu

Jean Pierre Di Benedetto

Managing Partner

ITALY

Giuseppe Bonsignore - Argos Wityu

Giuseppe Bonsignore

COO

ITALY

Paris

Louis Godron - Argos Wityu

Louis Godron

Managing Partner

FRANCE

Karel Kroupa - Argos Wityu

karel Kroupa

Managing Partner

FRANCE

Gilles Lorang - Argos Wityu

Gilles Lorang

Managing Partner

BENELUX

Coralie Cornet - Argos Wityu

Coralie Cornet

Head of communications

FRANCE

Jacqui Darbyshire - Argos Wityu

Jacqui Darbyshire

Chief Financial Officer

FRANCE

La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 50M€

FRANCE

Moro - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 40M€

ITALY

Sasa Demarle - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 30M€

FRANCE