Argos Index®

The mid-market reference

Argos Index® 1e Kwartaal 2023

Share

Voornaamste conclusies
De Argos Index® daalde langzaam verder naar 9,7x EBITDA.

De Argos Index® nam in het eerste kwartaal van 2023 af met 2% naar 9,7x EBITDA. Ondanks deze lichte daling bereikte de index hierdoor het laagste niveau sinds het eerste halfjaar van 2020. De multiples die werden betaald door zowel de private-equityfondsen als de strategische overnemers namen af.

De waarde van het aantal fusies en overnames in het mid-marketsegment bleef dalen en nam af met 9% tot het laagste niveau sinds het tweede kwartaal van 2020, voornamelijk onder invloed van het hogere mid-marketsegment en in lijn met de trend op de wereldwijde fusie- en overnamemarkt.

De macro-economische omstandigheden bleven verslechteren als gevolg van toenemende geopolitieke spanningen, aanhoudende inflatie en stijgende rentetarieven(1), met als gevolg een afnemende economische groei en volatiliteit op de aandelenmarkten. De gevolgen hiervan werden in het tweede halfjaar van 2022 langzaam zichtbaar in de activiteit in de fusie- en overnamemarkt, maar minder snel in de transactieprijzen. Terwijl de fusie- en overnamemarkt afkoelde, duurt het nog altijd wat langer om de kloof tussen de prijsverwachting van kopers en verkopers te dichten.

Daarnaast nam de polarisatie op de markt toe, zoals vaker gebeurt in tijden van crisis. Het verschil tussen de bovenkant en de onderkant van de mid-market was met 5,0x EBITDA nog altijd historisch hoog. Daarnaast nam het percentage transacties met een multiple van minder dan 7x en meer dan 15x EBITDA het afgelopen kwartaal toe tot 38%. De deals die aan de bovenkant van de markt werden gesloten, hadden voornamelijk betrekking op een kleiner aantal hoogwaardige activa met een sterke prijszettingskracht, met name in de farmaceutische en technologiesector.

(1) De ECB verhoogde de rente in het eerste kwartaal twee keer met 50 basispunten, waardoor de referentierente uitkwam op 3%.

Argos Index® mid-market
Mediane EV/EBITDA-multiple over een voortschrijdende periode van 6 maanden
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research
De prijzen die private-equityfondsen en strategische overnemers betaalden, bleven licht dalen.

De multiples die investeringsfondsen betaalden namen in het eerste kwartaal van 2023 met 1% af tot 10,4x EBITDA, een lichte daling ten opzichte van het vierde kwartaal, terwijl het volume van de fusies en overnames het afgelopen kwartaal met 9% en de waarde met 23% afnam. De prijzen dalen geleidelijk vanwege de aanhoudende renteverhogingen, en daardoor hogere (her)financieringskosten en minder hefboomwerking, maar ook meer selectiviteit wat betreft de overgenomen activa.

De fondsenwerving op de Europese private-equitymarkt trok in het eerste kwartaal van 2023 weer aan. Er werd 26,4 miljard euro opgehaald, waarmee de fondsenwerving goed op weg is om dit jaar hoger dan in 2022 te worden(1). Het toont vertrouwen in de private markten en vormt een ondersteuning voor de prijzen, ondanks de strengere financieringsvoorwaarden voor LBO’s, aangezien er meer geld beschikbaar komt voor kwalitatieve investeringen.

De multiples die strategische overnemers betaalden, daalden met 6% naar 9,2x EBITDA. Hoewel deze multiples sneller daalden dan die van investeringsfondsen, werden de prijzen niet al te veel geraakt door de volatiliteit op de publieke aandelenmarkt in 2022(2). Het feit dat private ondernemingen in tijden van crisis minder last hebben van volatiliteit toont aan dat ze verder op de economie vooruit kunnen blikken. Daarnaast konden grote ondernemingen van de neergaande markt profiteren en aantrekkelijke groeimogelijkheden vinden.

(1) Bron: Q1 2023 European PE Breakdown van Pitchbook
(2) De EURO STOXX® TMI Small-index nam in het eerste kwartaal van 2023 toe met 8%, slechts 6% onder het niveau van het eerste kwartaal van 2022.

Bedrijfswaarde / historische EBITDA
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research
Het percentage transacties met een multiple van minder dan 7x en meer dan 15x EBITDA nam toe.

Het percentage transacties met een multiple van meer dan 15x EBITDA lag in het eerste kwartaal van 2023 op 20%, een toename ten opzichte van de voorgaande kwartalen in 2022. Het merendeel van deze deals werd gesloten in de farmaceutische en technologiesector. Het percentage transacties met een multiple van minder dan 7x EBITDA was goed voor 18% van de geanalyseerde transacties, in lijn met het vierde kwartaal van 2022.

Het percentage transacties met een multiple van meer dan 15x EBITDA uit de Argos Index® steekproef
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research

Het percentage transacties met een multiple van minder dan 7x EBITDA en meer dan 15x EBITDA uit de Argos Index® steekproef
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research
De waarde van het aantal fusies en overnames in het mid-marketsegment zakte naar een historisch laag niveau.

De waarde van de fusies en overnames in de eurozone nam in het eerste kwartaal van 2023 af met 9% en bereikte, na de daling van 57% in het vierde kwartaal, het laagste niveau sinds het tweede kwartaal van 2020 (het hoogtepunt van de coronacrisis). Zowel de onderkant als de bovenkant van het mid-marketsegment vertoonden minder activiteit, hoewel het gros van de waardedaling aan de bovenkant van de markt was toe te schrijven (gepubliceerde waarde sinds het derde kwartaal van 2022 gedeeld door drie).

Deze scherpe daling lag in lijn met de Europese fusie- en overnamemarkt, die in het eerste kwartaal van 2023(1) 63% op jaarbasis lager was. Het bevestigt de afkoeling van de fusie- en overnamemarkt als gevolg van de nog altijd verslechterende macro-economische omstandigheden. Het verhogen van de rentetarieven door de ECB vanwege de historisch hoge inflatie, de toenemende zorgen over de economie en het vooruitzicht van een recessie als gevolg van de oorlog in Oekraïne zorgden voor aanhoudende onzekerheid in Europa.

Het aantal transacties lag in het eerste kwartaal 13% lager, voornamelijk vanwege de afname van 15% aan de bovenkant van het mid-marketsegment (deals tussen 150 miljoen en 500 miljoen euro). Het transactievolume bleef daarentegen in lijn met het niveau van 2021 en 2022. Dit kwam met name door kleinere deals, die wederom de sterkere veerkracht van dit lagere marktsegment aantoonden.

(1) Bron: Refinitiv in de Financial Times, 01-05-2023

Mid-marketactiviteit in de eurozone (15-500 miljoen euro) in volume en in waarde
Bron: Epsilon Research / MarketIQ

Net als in het vierde kwartaal van 2022 waren private-equityfondsen in het eerste kwartaal van 2023 minder actief dan strategische kopers. Het aandeel(1) van de private-equityfondsen was nog altijd minder dan 15% tegenover ruim 20% in 2021.

(2) Exclusief build-ups

Aandeel van LBO in fusies en overnames in het mid-marketsegment in de eurozone
Bron: Epsilon Research / MarketIQ

Argos Index® 1e Kwartaal 2023

Deel De Argos Index®

Jean-Pierre Di Benedetto - Argos Wityu

Jean Pierre Di Benedetto

Managing Partner

ITALY

Giuseppe Bonsignore - Argos Wityu

Giuseppe Bonsignore

COO

ITALY

Paris

Louis Godron - Argos Wityu

Louis Godron

Managing Partner

FRANCE

Karel Kroupa - Argos Wityu

karel Kroupa

Managing Partner

FRANCE

Gilles Lorang - Argos Wityu

Gilles Lorang

Managing Partner

BENELUX

Coralie Cornet - Argos Wityu

Coralie Cornet

Head of communications

FRANCE

Jacqui Darbyshire - Argos Wityu

Jacqui Darbyshire

Chief Financial Officer

FRANCE

La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 50M€

FRANCE

Moro - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 40M€

ITALY

Sasa Demarle - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 30M€

FRANCE