Argos Index®

The mid-market reference

Argos Index® 2e Kwartaal 2021

Deel

Voornaamste Conclusies
Aanhoudende stijging Argos Index® tot 11,6x de EBITDA

De sterke stijging van de Argos Index® die begon in het tweede halfjaar van 2020 heeft zich voortgezet tot 11,6x de EBITDA, een nieuw historisch record.

Net als in het eerste kwartaal steeg de index onder invloed van de hogere ratio’s die door investeringsfondsen werden betaald. In het tweede kwartaal stegen deze tot 12,9x de EBITDA. In andere marktsegmenten bleven de ratio’s op het uitzonderlijk hoge niveau van het eerste kwartaal.

Het hoge niveau van de index was ook te danken aan transacties in de sectoren gezondheidszorg en informatietechnologie, die goed waren voor de helft van alle transacties in de Argos Index® in het tweede kwartaal van 2021. Deze transacties werden uitgevoerd met hogere ratio’s dan die in andere sectoren (12,8x EBITDA versus 10,7x de EBITDA), en de ratio’s waren hoger dan in het vorige kwartaal.

De aanhoudende stijging van de index was ook te danken aan de bijzonder gunstige macro-economische omstandigheden: het sneller dan verwachte herstel van de economische groei dankzij de versnelde vaccinatiecampagne in Europa, en de zeer uitgebreide ondersteuning van marktspelers door individuele landen, de EU en de ECB.

Argos Index - Argos Wityu

Argos Index® mid-market
Mediane EV/EBITDA-ratio over een voortschrijdende periode van 6 maanden
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research
Investeringsfondsen betaalden nog nooit zulke hoge ratio’s

De ratio’s die investeringsfondsen betaalden, stegen in het tweede kwartaal tot een recordhoogte van 12,9x de EBITDA.

De ratio’s stegen dankzij het snelle herstel van de economische groei, de aanhoudend ongekend hoge investeringen in private equity1, de beschikbaarheid van goedkoop vreemd vermogen, en de sterke concurrentie die afkomstig was van strategische overnemers van bedrijven die niet door de crisis waren geraakt.

De totaalwaarde van de overnames door investeringsfondsen2 bedroeg in het eerste halfjaar USD 513 miljard, de hoogste waarde sinds de jaren tachtig en 18% van het mid-marketsegment.

In het eerste kwartaal van 2021 waren de ratio’s die investeringsfondsen betaalden homogener dan de ratio’s die strategische overnemers betaalden. De relatieve standaardafwijking voor de eerste groep was 33% tegenover 48% voor de tweede groep. Ook de profielen van de bedrijven die door fondsen werden overgenomen, bleven homogener: goed presterende bedrijven die relatief weinig door de crisis waren geraakt.

1 De totale hoeveelheid dry powder bereikte volgens Preqin een waarde van USD 1,5 biljoen (Financial Times/Lex, 01.07.2021)
2 Bron: Refinitiv in de Financial Times, 01.07.2021

Argos Index - Argos Wityu

Bedrijfswaarde / historische EBITDA
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research
Het percentage transacties met ratio’s boven 15x de EBITDA steeg scherp in de eerste helft van het jaar

Het percentage transacties met ratio’s boven 15x de EBITDA steeg opnieuw in de eerste helft van 2021, tot bijna een kwart van de geanalyseerde transacties.

Argos Index - Argos Wityu

Het percentage transacties met ratio’s boven 15x de EBITDA uit de Argos Index® steekproef
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research
Beursgenoteerde bedrijven waren vooral actief in het mid-marketsegment, aangedreven door de gestage stijging van de aandelenmarkten

Grote beursgenoteerde bedrijven waren verantwoordelijk voor 80% van de strategische overnames in het eerste halfjaar, een record sinds de start van de Argos Index in 2004.

Gestimuleerd door het economische klimaat en de lage financieringskosten gingen deze bedrijven over tot zowel structurele overnames (digitalisering, klimaat), als opportunistische overnames van niet-beursgenoteerde bedrijven die door de coronacrisis waren geraakt.

Tevens profiteerden deze bedrijven van de aanhoudende stijging van de aandelenmarkten1 en de recordhoogte van hun ratio’s, die dit kwartaal stabiel bleven op 10,1x de EBITDA2.

 

1 De EURO STOXX® TMI index steeg in het eerste kwartaal van 2021 met 5,1% en is sinds 1 april 2021 ruim 60% gestegen
2 De ratio tussen de bedrijfswaarde en de EBITDA was 10,1x voor beursgenoteerde bedrijven uit het mid-marketsegment van de eurozone (bron: smallcaps.infrontanalytics.com)

Argos Index - Argos Wityu

Vergelijking van de ratio’s van beursgenoteerde en niet-genoteerde bedrijven in het mid-marketsegment (die werden betaald door strategische overnemers)
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research / InFront Analytics
Hernieuwde stijging van aantal fusies en overnames in mid-marketsegment

Er is een hernieuwde stijging van het aantal fusies en overnames in het mid-marketsegment. In het tweede kwartaal was er vergeleken met het vorige kwartaal sprake van een toename van 18% in volume en 7% in (gerapporteerde) waarde. Hoewel de waarde weer terug is op het niveau van 2019 blijft het transactievolume een derde lager (eerste halfjaar 2021 versus eerste halfjaar 2019).

De activiteiten blijven geconcentreerd op grote transacties en op de sectoren die het minst door de coronacrisis zijn geraakt. Als gevolg daarvan was de gemiddelde waarde van transacties in het mid-marketsegment nog steeds aanzienlijk in het tweede kwartaal, namelijk meer dan €120 miljoen.

De hernieuwde stijging van het aantal fusies en overnames was minder uitgesproken in het mid-marketsegment dan bij transacties van zeer grote omvang. Onder invloed van het voorspelde snelle economisch herstel en het actieve overnamebeleid van grote concerns, steeg het aantal fusies en overnames1 in het tweede kwartaal (ten opzichte van het eerste kwartaal) wereldwijd met 13% tot een recordwaarde van USD 1,5 biljoen, en steeg het aantal fusies en overnames in Europa met 50% tot een waarde van USD 293 miljard.

1 Bron: Refinitiv in Reuters News, 01.07.2021

Argos Index - Argos Wityu

Mid-marketactiviteit in de eurozone (15-500 miljoen euro) in volume en in waarde
Bron: Epsilon Research / MarketIQ

Argos Index - Argos Wityu

Gemiddelde gepubliceerde transactiegrootte – Fusies en overnames in het mid-marketsegment van de eurozone
Bron: Epsilon Research / MarketIQ
Van alle regio’s in de Eurozone was er in het eerste halfjaar in de Benelux de grootste stijging van fusies en overnames in het mid-marketsegment

De markt voor fusies en overnames van midcaps herstelde zich beter in de Noord-Europese landen, en met name in de Benelux, omdat deze landen minder hebben geleden onder de coronacrisis dan de landen in Zuid-Europa.

Argos Index - Argos Wityu
Eurozone mid-market activity (€15-500m) in volume and value
Source: Epsilon Research / MarketIQ

Fusies en overnames in het mid-marketsegment in de belangrijkste landen van de eurozone
Bron: Epsilon Research / MarketIQ

Argos Index® 2e Kwartaal 2021

Deel De Argos Index®

Jean-Pierre Di Benedetto - Argos Wityu

Jean Pierre Di Benedetto

Managing Partner

ITALY

Giuseppe Bonsignore - Argos Wityu

Giuseppe Bonsignore

COO

ITALY

Paris

Louis Godron - Argos Wityu

Louis Godron

Managing Partner

FRANCE

Karel Kroupa - Argos Wityu

karel Kroupa

Managing Partner

FRANCE

Gilles Lorang - Argos Wityu

Gilles Lorang

Managing Partner

BENELUX

Coralie Cornet - Argos Wityu

Coralie Cornet

Head of communications

FRANCE

Jacqui Darbyshire - Argos Wityu

Jacqui Darbyshire

Chief Financial Officer

FRANCE

La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 50M€

FRANCE

Moro - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 40M€

ITALY

Sasa Demarle - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 30M€

FRANCE