Argos Index®

The mid-market reference

Argos Index® 2e Kwartaal 2022

Deel

Voornaamste Conclusies
Afname van de Argos Index® naar 10,0x de EBITDA; terug op het niveau van december 2021

De Argos Index® daalde in het 2e kwartaal van 2022 tot 10,0x de EBITDA. Hoewel het niveau op jaarbasis 14% (1,6 EBITDA-punten) is gedaald na de piek van het 2e kwartaal van 2021, blijft het hoog en komt het overeen met het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar.

De correctie van de index kan worden toegeschreven aan prijswijzigingen in het hoge segment van de markt (transacties in het lagere mid-marketsegment zijn stabiel) en aan de prijzen die zijn betaald door strategische overnemers, en is iets gedaald tot 9,9x de EBITDA. Deze daling is ook te zien in de uitsplitsing van de transacties. Net als in het 1e kwartaal is het aandeel van transacties > 15x scherp gedaald ten opzichte van 2021, terwijl transacties < 7x toenamen en nu goed zijn voor 20% van de steekproef.

De wijziging van de index houdt verband met de fusies en overnames in het mid-marketsegment, waarvan het volume in het 2e kwartaal met 14% afnam. De activiteiten beginnen de gevolgen te laten zien van de verslechterende politieke en economische context, te weten het feit dat de oorlog in Oekraïne langer duurt dan werd verwacht, de sterk oplopende inflatie na de verhoging van de prijzen voor energie en levensmiddelen, de snel stijgende rentetarieven en de veel langzamere groei in de Verenigde Staten en Europa.

De effecten van deze turbulente context op de activiteiten in het midmarketsegment en de prijzen blijft echter gematigd, vergeleken met de effecten op de aandelenmarkten(1) en de wereldwijde markt voor fusies en overnames(2), die beide aanzienlijk zijn afgenomen in het eerste halfjaar van 2022. Het mid-marketsegment blijft bijzonder competitief en profiteert nog steeds van de enorme kapitaalstromen naar niet-beursgenoteerde bedrijven.

1 De index EURO STOXX® TMI Small is in het eerste halfjaar van 2022 met 19,2% gestegen
2 De waarde van de wereldwijde fusies en overnames nam met 23% af en met 16% in Europa, vergeleken met het eerste halfjaar van 2021
bron: Refinitiv

Argos Index - Argos Wityu

Argos Index® mid-market Mediane EV/EBITDA-ratio over een voortschrijdende periode van 6 maanden
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research
Strategische overnemers betalen iets lagere prijzen

In het 2e kwartaal bleven de ratio’s die door investeringsfondsen werden betaald stabiel op 10,8x de EBITDA, maar 2x de EBITDA lager dan de piek van het 2e kwartaal van 2021.

Private equity in het mid-marketsegment nam aanzienlijk af in het 2e kwartaal (–20%), met name voor deals > 150 miljoen euro (–30%). Dit is vooral te wijten aan de geleidelijke afname van de financieringsvoorwaarden (rentetarieven, leenvermogen) en de snelle neerwaartse bijstelling van de groeivooruitzichten. Desalniettemin bleven de fondsen profiteren van de recordhoeveelheid geld voor investeringen1 en niet-beursgenoteerde activa vertonen nog steeds een goede winstgevendheid2. Dit leidt ertoe dat fondsen hun investeringen richten op kwalitatief hoogwaardige activa tegen prijzen die aan de hoge kant zijn, maar wel stabiel.

De ratio’s die strategische overnemers betaalden, daalden licht naar 9,9x de EBITDA, hetzelfde niveau als in het 4e kwartaal van 2021. Ze hadden te lijden onder de sterke daling van de aandelenmarkten (zie deel 1).

Multiples paid by strategic buyers declined slightly, to 9.9x EBITDA, their level in Q4 2021. They were affected by the sharp contraction in equity markets (see part 1).

1 54% van de LP’s heeft de afgelopen twee jaar hun doelallocaties aan private equity verhoogd, terwijl slechts 10% de allocaties heeft verlaagd (bron: Coller Capital Global Private Equity Barometer, juni 2022)
2TRI van 12,2% over 15 jaar (bron: EY / France Invest, juni 2022)

Argos Index - Argos Wityu

Bedrijfswaarde / historische EBITDA
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research
Een toenemend percentage transacties met een ratio < 7x

De transacties met een ratio van meer dan 15x de EBITDA volgden in het 2e kwartaal van 2022 de trend die is ingezet in het 1e kwartaal van 2022. Deze zijn nu goed voor 15% van de geanalyseerde transacties en zijn terug op het niveau van vóór de coronapandemie.

Argos Index - Argos Wityu
Share of transactions at multiples >15x EBITDA Argos Index™ sample Source: Mid-market Argos Index© / Epsilon Research

Het percentage transacties met een ratio van minder dan 7x de EBITDA nam in het 2e kwartaal toe en is nu goed voor 20% van de geanalyseerde transacties.

Het percentage transacties met een ratio van minder dan 7x EBITDA en meer dan 15x EBITDA uit de Argos Index® steekproef
Argos Index - Argos Wityu

Bron: Mid-market Argos Index© / Epsilon Research
Afname van fusies en overnames in het midmarketsegment hield verband met minder LBO-deals

Het volume aan fusies en overnames daalde met 14% in het 1e kwartaal van 2022 vergeleken met het vorige kwartaal, maar is stabiel qua waarde. Daarmee is beter weerstand geboden aan de slechtere economische en financiële vooruitzichten dan de wereldwijde markt voor fusies en overnames, die namelijk in het 1e kwartaal met 23% afnam in vergelijking met 2021.

Buy-out daalde sterk in het 2e kwartaal: –19% in volume en –43% in waarde, met name voor grote transacties (–30% voor deals tussen 150 miljoen en 500 miljoen euro). Als gevolg van de snel oplopende rentetarieven en het gereduceerde leenvermogen voor LBO-deals zijn fondsen selectiever geworden in hun investeringskeuzes.

(1) Source: Refinitiv
Argos Index - Argos Wityu

Mid-marketactiviteit in de eurozone (15-500 miljoen euro) in volume en in waarde
Bron: Epsilon Research / MarketIQ

Buy-outfondsen waren in het 2e kwartaal minder actief. Hun aandeel in de fusies en overnames in het mid-marketsegment is aanzienlijk afgenomen, zowel wat betreft het aantal deals als qua waarde.
Argos Index - Argos Wityu

Share of LBO in Eurozone Mid-market M&A
Bron: Epsilon Research / MarketIQ

Argos Index® 2e Kwartaal 2022

Deel De Argos Index®

Jean-Pierre Di Benedetto - Argos Wityu

Jean Pierre Di Benedetto

Managing Partner

ITALY

Giuseppe Bonsignore - Argos Wityu

Giuseppe Bonsignore

COO

ITALY

Paris

Louis Godron - Argos Wityu

Louis Godron

Managing Partner

FRANCE

Karel Kroupa - Argos Wityu

karel Kroupa

Managing Partner

FRANCE

Gilles Lorang - Argos Wityu

Gilles Lorang

Managing Partner

BENELUX

Coralie Cornet - Argos Wityu

Coralie Cornet

Head of communications

FRANCE

Jacqui Darbyshire - Argos Wityu

Jacqui Darbyshire

Chief Financial Officer

FRANCE

La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 50M€

FRANCE

Moro - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 40M€

ITALY

Sasa Demarle - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 30M€

FRANCE