Argos Index®

The mid-market reference

Argos Index® 3e Kwartaal 2022

Deel

Voornaamste Conclusies
De Argos Index® bleef ondanks de onrust op de markt stabiel op 10,0x EBITDA.

De Argos Index® bleef in het derde kwartaal van 2022 stabiel met 10,0x EBITDA, in lijn met het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar.

Deze ogenschijnlijke stabiliteit verhulde echter het verschil tussen de bovenkant van de markt, waar de ratio’s nog steeds meer dan 12x EBITDA bedroegen, en de onderkant van de markt, waar de ratio’s met 0,8 EBITDA-punt afnamen tot 8,9x EBITDA. Kwalitatief hoogwaardige activa met meer prijszettingskracht worden in tijden van crisis namelijk als een veerkrachtiger optie beschouwd.

Daarnaast contrasteerde deze stabiliteit met de verslechterde geopolitieke en financiële omstandigheden en de onrust op de aandelenmarkten.(1) Het samenvallen van verschillende aspecten die voor een historisch goed fusie- en overnameklimaat zorgden (lage rentetarieven, een overvloed aan kapitaal en economische groei) zag een kentering in 2022 en verslechterde verder in het derde kwartaal. Door de wereldwijd oplopende inflatie, de ongekend snelle stijging van de rentetarieven en de economie op de rand van een recessie leek er aan de langdurig opwaartse trend van fusies en overnames een einde te zijn gekomen.(2)

De impact van deze ongunstige omstandigheden op het aantal fusies en overnames in het mid-marketsegment van de eurozone, en op de prijzen ervan, bleek vooralsnog echter beperkt met een afname van 11% en een stabiel blijvende waarde in het derde kwartaal. Het mid-marketsegment bleef zeer concurrerend en profiteerde nog altijd van grote kapitaalstromen naar niet-beursgenoteerde bedrijven.(3) Zowel strategische overnemers als private-equityfirma’s wilden profiteren van de volatiliteit op de markt, door velen gezien als cyclisch in plaats van structureel, en zochten naar aantrekkelijke groeimogelijkheden.

Opgemerkt moet worden dat de sectoren die deel uitmaken van de Argos Index® het afgelopen kwartaal stabiel zijn gebleven en niet op de index van invloed waren, zoals wel het geval was tijdens de coronacrisis.

(1) De EURO STOXX® TMI Small-index nam in het derde kwartaal van 2022 af met 9,4% en met 25% ten opzichte van het derde kwartaal van 2021.
(2) De waarde van de wereldwijde fusies en overnames nam in de eerste drie kwartalen van 2022 af met 34%. Voor Europa lag dat op een afname van 24% (bron: Refinitiv).
(3) De hoeveelheid buyout dry powder werd door InvestEurope geschat op 181 miljard euro, hoewel volgens Preqin het wereldwijd opgehaalde kapitaal door private-equityfirma’s in het tweede kwartaal van 2022 50% lager was (ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021).

Argos Index® mid-market / Mediane EV/EBITDA-ratio over een voortschrijdende periode van 6 maanden
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research
De prijzen die private-equityfondsen en strategische overnemers betaalden bleven beide stabiel

Zoals te zien is in de Argos Index®, bleven de ratio’s van zowel investeringsfondsen als strategische overnemers in het derde kwartaal van 2022 stabiel. De ratio’s die strategische overnemers betaalden bleven 9,9x EBITDA, hetzelfde niveau sinds het vierde kwartaal van 2021, en werden niet geraakt door de aanhoudende daling op de aandelenmarkten.

Ook de ratio’s die investeringsfondsen betaalden bleven het afgelopen kwartaal stabiel op 10,7x EBITDA. Dit was nog altijd 0,8x EBITDA hoger dan de ratio’s die strategische overnemers betaalden. Dit kwam voornamelijk door fondsen die in grotere, goed presterende bedrijven met hogere ratio’s investeerden. Zo vond 50% van alle LBO-deals in de Argos Index® van het derde kwartaal plaats aan de bovenkant van de mid-marketsegment (meer dan 150 miljoen euro) tegenover 30% van strategische overnemers.

Private equity bleef een toonaangevende rol spelen op de fusie- en overnamemarkt: het aantal leveraged buy-outs was stabiel in het afgelopen kwartaal (vergeleken met het tweede kwartaal), maar het percentage van deze LBO’s in het mid-marketsegment nam toe tot 19% (zie deel 4).

Ondanks de lastiger financieringsvoorwaarden voor LBO’s (renteverhogingen, selectievere banken) en de neerwaartse bijstelling van groeiverwachtingen profiteerden de fondsen nog steeds van recordhoeveelheden geld om te investeren (zie deel 1) en van nieuwe financieringsmogelijkheden zoals private debt.

Bedrijfswaarde / historische EBITDA
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research
Het percentage transacties met een ratio van meer dan 15x EBITDA keerde terug naar het niveau van voor de coronapandemie.

Het percentage transacties met een ratio van meer dan 15x EBITDA was in het derde kwartaal van 2022 in lijn met de twee voorgaande kwartalen van 2022: 12% van de geanalyseerde transacties, gelijk aan het niveau van vóór de coronapandemie.

Het percentage transacties een ratio van meer dan 15x EBITDA uit de Argos Index® steekproef
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research

De transacties met een ratio van minder dan 7x EBITDA waren goed voor 16% van de geanalyseerde transacties, in lijn met het vijfjarig gemiddelde.

Het percentage transacties met ratio’s van minder dan 7x EBITDA en meer dan 15x EBITDA uit de Argos Index® steekproef
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research
Het aantal fusies en overnames in het mid-marketsegment nam licht af.

Het volume van de fusies en overnames nam in het derde kwartaal van 2022 af met 11%, maar bleef stabiel qua waarde vergeleken met het vorige (bijgestelde) kwartaal. Het Europese mid-marketsegment toonde meer veerkracht dan de wereldwijde markt voor fusies en overnames, waarvan de waarde in de eerste drie kwartalen van 2022 met 34% afnam. Dit terwijl de waarde van de Europese fusie- en overnamemarkt in dezelfde periode met 24% daalde tot 712 miljard dollar.(1)

Ondanks de aanzienlijke geopolitieke en financiële tegenwind bleef de markt voor fusies en overnames in beweging en was het volume van de afgelopen fusie- en overnameronde nog altijd bovengemiddeld. Dit was grotendeels te danken aan LBO-deals, die in het derde kwartaal van 2022 goed waren voor een recordaandeel van 23% van de wereldwijde markt voor fusies en overnames, en dat ondanks een waardedaling van 25%.

(1) Bron: Refinitiv

Mid-marketactiviteit in de eurozone (15-500 miljoen euro) in volume en in waarde
Bron: Epsilon Research / MarketIQ

Buy-outfondsen waren (relatief gezien) actiever in het derde kwartaal van 2022. Hun aandeel in de fusies en overnames in het mid-marketsegment nam zowel qua volume als qua waarde toe.(1)

(1) Exclusief build-ups

Aandeel van LBO in fusies en overnames in het mid-marketsegment in de eurozone
Bron: Epsilon Research / MarketIQ

Argos Index® 3e Kwartaal 2022

Deel De Argos Index®

Jean-Pierre Di Benedetto - Argos Wityu

Jean Pierre Di Benedetto

Managing Partner

ITALY

Giuseppe Bonsignore - Argos Wityu

Giuseppe Bonsignore

COO

ITALY

Paris

Louis Godron - Argos Wityu

Louis Godron

Managing Partner

FRANCE

Karel Kroupa - Argos Wityu

karel Kroupa

Managing Partner

FRANCE

Gilles Lorang - Argos Wityu

Gilles Lorang

Managing Partner

BENELUX

Coralie Cornet - Argos Wityu

Coralie Cornet

Head of communications

FRANCE

Jacqui Darbyshire - Argos Wityu

Jacqui Darbyshire

Chief Financial Officer

FRANCE

La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 50M€

FRANCE

Moro - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 40M€

ITALY

Sasa Demarle - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 30M€

FRANCE