Argos Index®

The mid-market reference

Argos Index® 3e Kwartaal 2021

Deel

Voornaamste Conclusies
De Argos Index® daalde tot 11,0x de EBITDA

De Argos Index® daalde in het derde kwartaal van 2021 tot 11,0x de EBITDA, maar bleef op een historisch hoog niveau.

Deze afname was het gevolg van de daling van de prijzen die investeringsfondsen betaalden naar 11,3x de EBITDA, na de recordhoogte die in het tweede kwartaal was bereikt. Hierdoor kwamen de prijzen dichter in de buurt van de 10,9x de EBITDA die industriële spelers betaalden.

De correctie van de index vloeide ook voort uit de samenstelling van sectoren in de steekproef, die weer terugkeerde naar de samenstelling van vóór de coronapandemie. Dit toonde aan dat het aantal transacties in de traditionele sectoren weer op het normale niveau kwam. Zo dook het percentage transacties in de sectoren gezondheidszorg en informatietechnologie in het derde kwartaal van 2021 weer onder de 40%.

 

Verder nam in alle sectoren de polarisatie op de markt toe. De standaardafwijking van de index was zeer hoog binnen de context van een atypische post-coronaperiode waarin de cijfers van 2020/2021 lastiger te interpreteren waren en de kasstroom volatiel was.

Desalniettemin bleef de index hoog vanwege de macro-economische omstandigheden die buitengewoon gunstig bleven. De economische groei veerde sneller en sterker terug dan verwacht dankzij de succesvolle vaccinatiecampagnes in Europa, de uitgebreide economische ondersteuning door overheden en de EU en als gevolg van het handhaven van de gunstige financieringsvoorwaarden door de ECB. Dit alles heeft geleid tot een surplus aan liquide middelen om te kunnen investeren.

Argos Index - Argos Wityu

Argos Index® mid-market
Mediane EV/EBITDA-ratio over een voortschrijdende periode van 6 maanden
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research
Investeringsfondsen betaalden lagere ratio’s

Na een recordhoogte te hebben bereikt in het tweede kwartaal, namen de ratio’s die investeringsfondsen betaalden af tot 11,3x de EBITDA.

De transacties die in deze periode plaatsvonden, waren minder gericht op de gezondheidszorg- en technologiesector, wat direct van invloed was op de hoogte van de ratio’s.

De prijzen bleven echter hoog, en ook iets hoger dan de prijzen die industriële spelers betaalden. Ze werden aanhoudend gestimuleerd door de uitzonderlijke financieringsvoorwaarden, het surplus aan investeringskapitaal en de stevige concurrentie op het gebied van hoogwaardige activa.

De totale waarde van de wereldwijde activiteiten van investeringsfondsen (1) bedroeg in de eerste negen maanden van 2021 maar liefst 820 miljard dollar, de hoogste waarde sinds de jaren tachtig en goed voor een kwart van de markt voor fusies en overnames.

Bron: Refinitiv in Les Echos, 01-10-2021

Argos Index - Argos Wityu

Bedrijfswaarde / historische EBITDA
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research
Een kwart van de transacties had een ratio van meer dan 15x de EBITDA, een stabiel percentage

Het percentage transacties met een ratio boven 15x de EBITDA bleef in het derde kwartaal van 2021 hoog en vertegenwoordigde een kwart van de geanalyseerde transacties.

Argos Index - Argos Wityu
Beursgenoteerde bedrijven waren zeer actief in het mid-marketsegment, gestimuleerd door de stijging van de aandelenmarkten en de transformatie van bedrijfsmodellen

De ratio’s die strategische overnemers betaalden bleven hoog in het derde kwartaal van 2021 en kwamen uit op 10,9x de EBITDA. Net als in het eerste halfjaar waren grote beursgenoteerde bedrijven verantwoordelijk voor 78% van de strategische overnames, een record sinds de start van de Argos Index®.

Beursgenoteerde bedrijven profiteerden van de aanhoudende stijging van de aandelenmarkten1 en van het hoge niveau van hun eigen ratio’s, ondanks een lichte afname in het derde kwartaal naar 9,9x de EBITDA2.

Het aantal fusies en overnames door deze bedrijven werd gestimuleerd door de economische omstandigheden, de toegang tot goedkope financiering en de recordhoeveelheid beschikbare liquide middelen als gevolg van de crisis3. Maar ook door structurele veranderingen, zoals digitalisering, ESG en consumentengedrag, waardoor grote ondernemingen in veel sectoren genoodzaakt werden zichzelf te transformeren en strategische overnames te doen.

1 De EURO STOXX® TMI index steeg in het derde kwartaal van 2021 met 1,9% en is sinds 1 april 2021 met 63% gestegen.
2 De ratio tussen de bedrijfswaarde en de EBITDA was 9,9x voor beursgenoteerde bedrijven uit het mid-marketsegment van de eurozone (bron: smallcaps.infrontanalytics.com)
3 De beschikbare liquide middelen van industriële ondernemingen wereldwijd bedroegen eind 2020 5,2 biljoen dollar, een toename van 27% ten opzichte van 2019 – Bron: Janus Henderson Global Dividend Index, juli 2020

Argos Index - Argos Wityu

Vergelijking van de ratio’s van beursgenoteerde en niet-genoteerde bedrijven in het mid-marketsegment (die werden betaald door strategische overnemers)
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research / InFront Analytics
Het aantal fusies en overnames in het mid-marketsegment bleef stabiel, maar de waarde nam af

Na het herstel in het tweede kwartaal bleef het aantal fusies en overnames in het mid-marketsegment stabiel, maar nam de totale waarde ervan af, vergeleken met het vorige kwartaal.

Het aantal wereldwijde fusies en overnames(1) was in de eerste negen maanden van 2021 hoger dan ooit met een waarde van 4,4 biljoen dollar. Dit werd gestimuleerd door het krachtige herstel van de economie en het actieve overnamebeleid van grote concerns.

Het herstel in het Europese mid-marketsegment, echter, verliep geleidelijker dan het herstel van de large caps in Europa en dat van het Amerikaanse mid-marketsegment.

De midcaps bleven voorzichtiger. De transacties waren om twee redenen complexer: de atypische en wankele situatie als gevolg van de coronacrisis en vervolgens het snelle herstel. Toeleveringsketens waren ontregeld, de prijzen voor energie en grondstoffen schoten omhoog en de vraag nam plots sterk toe. Hierdoor waren financiële gegevens lastiger te interpreteren, was de kasstroom volatieler en waren de prijzen moeilijker te bepalen.

(1) Bron: Refinitiv in Les Echos, 1 oktober 2021

Argos Index - Argos Wityu

Mid-marketactiviteit in de eurozone (15-500 miljoen euro) in volume en in waarde
Bron: Epsilon Research / MarketIQ

De gemiddelde transactiegrootte in het mid-marketsegment bleef in het derde kwartaal hoog, op ongeveer 120 miljoen euro.

Argos Index - Argos Wityu

Gemiddelde gepubliceerde transactiegrootte – Fusies en overnames in het Europese mid-marketsegment
Bron: Epsilon Research / MarketIQ

Argos Index® 3e Kwartaal 2021

Deel De Argos Index®

Jean-Pierre Di Benedetto - Argos Wityu

Jean Pierre Di Benedetto

Managing Partner

ITALY

Giuseppe Bonsignore - Argos Wityu

Giuseppe Bonsignore

COO

ITALY

Paris

Louis Godron - Argos Wityu

Louis Godron

Managing Partner

FRANCE

Karel Kroupa - Argos Wityu

karel Kroupa

Managing Partner

FRANCE

Gilles Lorang - Argos Wityu

Gilles Lorang

Managing Partner

BENELUX

Coralie Cornet - Argos Wityu

Coralie Cornet

Head of communications

FRANCE

Jacqui Darbyshire - Argos Wityu

Jacqui Darbyshire

Chief Financial Officer

FRANCE

La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 50M€

FRANCE

Moro - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 40M€

ITALY

Sasa Demarle - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 30M€

FRANCE