Argos Index®

The mid-market reference

Argos Index® 2e Kwartaal 2023

Deel

Voornaamste conclusies
De Argos Index® stabiliseerde zich op 9,9x EBITDA.

De Argos Index® nam in het tweede kwartaal van 2023 licht toe tot 9,9x EBITDA, waarmee de index weer terug was op het niveau van het vierde kwartaal van 2022. De index bleef de afgelopen drie kwartalen stabiel, al kwam deze niet boven het voorbije vijfjarige gemiddelde van 10,2x EBITDA uit en lag de index 1,7x EBITDA lager dan de piek in het tweede kwartaal van 2021.

De stabilisering van de index in het tweede kwartaal was te danken aan de heropleving van het aantal fusies en overnames door strategische overnemers en aan de hogere prijzen die voor deze overnames werden betaald: de multiples die werden betaald, herstelden zich naar 9,6x EBITDA, in lijn met de opleving van de aandelenmarkten. Dit stond in contrast met de afname van de activiteit en de lagere multiples die private-equityfondsen betaalden en die uitkwamen op 10,3x EBITDA.

Over het geheel genomen werden de prijzen voor het mid-marketsegment niet zozeer geraakt door de macro-economische omstandigheden, die gekenmerkt werden door aanhoudende inflatie, nieuwe renteverhogingen en een eurozone op de rand van een recessie. Ook de afkoeling van de fusie- en overnamemarkt had weinig impact op de prijzen: De fusie- en overnameactiviteit in het mid-marketsegment in de eurozone nam in het eerste halfjaar van 2023 (ten opzichte van het tweede halfjaar van 2022) met 30% af in waarde en met 15% in volume (aantal transacties). Wel stabiliseerde het aantal transacties in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023. Dat kwam omdat de verkoopprijzen zich nog niet aan de nieuwe omstandigheden hebben aangepast. Hoewel de fusie- en overnamemarkt afkoelde, duurt het doorgaans wat langer om de kloof met de verwachtingen van de kopers te dichten.

De spanningen op de markt namen toe en de polarisatie bleef hoog (net als in het eerste kwartaal): het prijsverschil tussen de bovenkant en de onderkant van de mid-market nam af naar 3,6x EBITDA, maar dit niveau was nog altijd hoog. Daarnaast was het percentage multiples met een extreem laag of extreem hoog niveau (lager dan 7x of hoger dan 15x EBITDA) in het tweede kwartaal goed voor 48% van de deals, het hoogste percentage ooit gemeten.

Argos Index® mid-market Mediane EV/EBITDA-multiple over een voortschrijdende periode van 6 maanden

Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research
De index behield zijn positie door het herstel van de multiples die strategische overnemers betaalden.

De multiples die strategische overnemers betaalden, herstelden zich het afgelopen kwartaal tot 9,6x EBITDA. Beursgenoteerde kopers profiteerden van de opleving in 2023 van de publieke aandelenmarkten(1). Grote ondernemingen behaalden betere financiële resultaten dan verwacht(2) en bleven uitkijken naar aantrekkelijke groeimogelijkheden om de transformatie van hun bedrijfsmodel in het licht van alle structurele veranderingen verder voort te zetten.

De multiples die investeringsfondsen betaalden, daalden langzaam verder en namen met 1% af tot 10,3x EBITDA. Tegelijkertijd nam het aantal LBO-deals in het tweede kwartaal van 2023 af met 3%, en met 22% kijkend naar het eerste halfjaar van 2023 vergeleken met het tweede halfjaar van 2022. Zowel de activiteit als de prijzen van private equity werden geraakt door de aanhoudende renteverhogingen, hogere (her)financieringskosten en verminderde hefboomwerking.

Terwijl strategische overnemers in het mid-marketsegment het voortouw namen en fondsen juist een meer afwachtende houding aannamen, kwamen de prijzen die zij betaalden dichter bij elkaar te liggen. Toch bleef het verschil (van 0,7x EBITDA) aanzienlijk: fondsen leken selectiever te zijn en de voorkeur te geven aan hoogwaardige activa tegen hogere prijzen.

(1) De index EURO STOXX® TMI Small nam sinds 1 januari 2023 toe met 6,1%.
(2) De nettomarge van grote ondernemingen in de eurozone bedroeg in maart 2023 gemiddeld 8,5% vergeleken met 7,2% in 2019.
Bron: Refinitiv in Agefi/Dow Jones

Bedrijfswaarde / historische EBITDA

Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research
Het percentage transacties met extreme multiples bereikte een recordhoogte.

Het percentage transacties met een multiple van minder dan 7x of meer dan 15x EBITDA lag in het tweede kwartaal van 2023 op 48%, het hoogste niveau ooit gemeten. Zo lag het percentage transacties met een multiple van meer dan 15x EBITDA op 22%, een toename ten opzichte van de vijf voorgaande kwartalen. 26%, ofwel grofweg een kwart van de transacties, werd dus voor minder dan 7x EBITDA verhandeld. Het percentage transacties met een multiple van meer dan 20x EBITDA lag daarentegen op een historisch laag niveau (2% van alle deals): de meeste deals hadden dan ook multiples tussen de 15x en 17x EBITDA.

Het percentage transacties met een multiple van meer dan 15x EBITDA

Het percentage transacties met een multiple van minder dan 7x EBITDA vertegenwoordigde 26% van de geanalyseerde transacties, het hoogste niveau ooit gemeten.

Het percentage transacties met een multiple van minder dan 7x EBITDA en meer dan 15x EBITDA uit de Argos Index® steekproef

Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research

Share of transactions at extreme multiples (<7x and >15x EBITDA)

Bron: Argos Index© mid-market / Epsilon Research
Het aantal fusies en overnames in het mid-marketsegment stabiliseerde op een laag niveau.

De fusie- en overnameactiviteit in de eurozone nam in het eerste halfjaar van 2023 (ten opzichte van het tweede halfjaar van 2022) met 30% af in waarde en met 15% in volume (aantal deals). Dit kwam met name door het hogere mid-marketsegment (deals tussen 150 miljoen en 500 miljoen euro), waarvan de waarde met 45% en het volume met 20% afnam.

Deze daling aan de bovenkant van het mid-marketsegment lag in lijn met de wereldwijde fusie- en overnamemarkt, waarvan de waarde in het eerste halfjaar van 2023 met 38% afnam tot 1,3 biljoen dollar(1). De fusie- en overnameactiviteiten werden geraakt door de macro-economische omstandigheden: de nog altijd historisch hoge inflatie, de aanhoudende renteverhogingen door de ECB(2) en de recessie in de eurozone(3) terwijl de oorlog in Oekraïne zorgt voor aanhoudende onzekerheid in Europa.

Het aantal fusies en overnames in het mid-marketsegment stabiliseerde echter in het afgelopen kwartaal: de hoeveelheid deals nam ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023 toe met 2% en de gepubliceerde waarde nam (vanaf een heel laag niveau) toe met 32%. De fusie- en overnamemarkt in het mid-marketsegment werd met name aangedreven door kleinere deals, die wederom de veerkracht en beperkte volatiliteit van dit segment aantoonden ten opzichte van de wereldwijde fusie- en overnamemarkt.

(1) Bron: Refinitiv in de Financial Times, 01-07-2023
(2) Sinds de zomer van 2022 heeft de ECB de rente zeven keer verhoogd.
(3) Volgens Eurostat was het BBP van de eurozone zowel in het eerste als in het tweede kwartaal van 2023 0,1% lager.

Mid-marketactiviteit in de eurozone (15-500 miljoen euro) in volume en in waarde

Bron: Epsilon Research / MarketIQ

Eurozone Mid-market - Number of deals

Bron: Epsilon Research / MarketIQ

De activiteit van private-equityfondsen bleef dalen; in het tweede kwartaal daalde hun aandeel(1) in het aantal fusies en overnames in het mid-marketsegment naar een historisch laag niveau, met nog geen 15% van zowel het aantal deals als de waarde van de deals.

(1) Exclusief build-ups

Aandeel van LBO in fusies en overnames in het mid-marketsegment in de eurozone

Bron: Epsilon Research / MarketIQ

Argos Index® 2e Kwartaal 2023

Deel De Argos Index®

Jean-Pierre Di Benedetto - Argos Wityu

Jean Pierre Di Benedetto

Managing Partner

ITALY

Giuseppe Bonsignore - Argos Wityu

Giuseppe Bonsignore

COO

ITALY

Paris

Louis Godron - Argos Wityu

Louis Godron

Managing Partner

FRANCE

Karel Kroupa - Argos Wityu

karel Kroupa

Managing Partner

FRANCE

Gilles Lorang - Argos Wityu

Gilles Lorang

Managing Partner

BENELUX

Coralie Cornet - Argos Wityu

Coralie Cornet

Head of communications

FRANCE

Jacqui Darbyshire - Argos Wityu

Jacqui Darbyshire

Chief Financial Officer

FRANCE

La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 50M€

FRANCE

Moro - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 40M€

ITALY

Sasa Demarle - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 30M€

FRANCE