Argos Index®

The mid-market reference

Argos Index® 4e Kwartaal 2022

Deel

Voornaamste Conclusies
De Argos Index® nam licht af tot iets onder de 10,0x EBITDA

De Argos Index® nam in het vierde kwartaal van 2022 af naar 9,9x EBITDA. Hiermee dook de index voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2020 onder de 10x EBITDA. De ratio’s die private-equityfondsen en strategische overnemers betaalden, vlakten beperkt af.

Dit is verrassend gezien de snel verslechterende macro-economische omstandigheden. Vanwege de gierende inflatie als gevolg van de lockdowns en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, verhoogden centrale banken hun rentetarieven, waardoor de publieke markten zich corrigeerden. Deze veerden in het vierde kwartaal echter weer op(1).

De verwachte daling van de ratio’s bleef vooralsnog echter uit. Terwijl de fusie- en overnamemarkt is gaan afkoelen, duurt het wat langer om de kloof tussen de prijsverwachting van kopers en verkopers te dichten. Deze ontwikkeling lijkt zich echter wel al te hebben ingezet, aangezien de meest recente deals uit de steekproef van de Argos Index® lagere ratio’s lieten zien.

Deze ogenschijnlijke stabiliteit verhult daarnaast het toenemende verschil (een recordhoogte van 4,0x EBITDA) tussen de bovenkant van de mid-market (dit kwartaal op 12,6x EBITDA) en de onderkant van de mid-market, waar de ratio’s bleven afnemen tot 8,6x EBITDA. De deals die aan de bovenkant van de markt werden gesloten, hadden voornamelijk betrekking op een veel kleiner aantal hoogwaardige activa met een sterke prijszettingskracht. Zoals vaker in tijden van crisis neemt de polarisatie op de markt toe, wat te zien is in de hoge standaardafwijking van de index in het vierde kwartaal.

De waarde van de fusies en overnames in het mid-marketsegment daalde in het vierde kwartaal (ten opzichte van het derde kwartaal) met 43%, voornamelijk onder invloed van het hogere mid-marketsegment en in lijn met de trend op de wereldwijde fusie- en overnamemarkt. Het aantal transacties bleef in het vierde kwartaal (ten opzichte van het derde kwartaal) en in heel 2022 (ten opzichte van 2021) echter opvallend stabiel.

Voor de bedrijven met de meeste veerkracht kwamen de toekomstverwachtingen van kopers en verkopers voldoende overeen om tot een deal te komen. Dit was in lijn met de voorgaande kwartalen, zoals de index laat zien.

Anderzijds blijkt uit de daling van de waarde van fusies en overnames dat in veel andere gevallen de kopers hun verwachtingen voor bedrijven juist naar beneden bijstelden en dat de verkopers niet overstag gingen, maar bleven vasthouden aan het positieve toekomstperspectief van hun onderneming.

De komende kwartalen worden wat dat betreft interessant. Dan zal blijken welke partij het met zijn scenario bij het rechte eind had. En dat tegen een achtergrond van torenhoge rentetarieven, inflatie en geopolitieke zorgen. Maar wel in een context van aanhoudend lage werkeloosheid en talloze ondernemingen die blijven floreren.

(1) De EURO STOXX® TMI Small-index nam in het vierde kwartaal toe met 11,2%, waarmee het terugkwam op het niveau van 30 juni 2022.

Argos Index® mid-market
Mediane EV/EBITDA-ratio over een voortschrijdende periode van 6 maanden
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research
De prijzen die private-equityfondsen en strategische overnemers betaalden, begonnen te dalen.

Zoals te zien is in de Argos Index®, namen de ratio’s van zowel investeringsfondsen als strategische overnemers in het vierde kwartaal van 2022 licht af.

De ratio’s die investeringsfondsen betaalden namen in het vierde kwartaal met 2% af tot 10,5x EBITDA. Tegelijkertijd lag het aantal private-equitydeals het afgelopen kwartaal 12% lager. Dit weerspiegelde de strengere financieringsvoorwaarden voor LBO’s (renteverhogingen en selectievere banken). De fondsenwerving zakte naar het laagste niveau sinds 2014. Desalniettemin profiteerden private-equityfondsen nog steeds van recordhoeveelheden geld om te investeren en bleven ze actief voor grote bedragen hoogwaardige activa verwerven.

De ratio’s die strategische overnemers betaalden, daalden eveneens licht en kwamen neer op 9,8x EBITDA. Gezien dit opvallend stabiele niveau sinds het vierde kwartaal van 2021 lijkt het erop dat deze ratio’s kennelijk niet worden geraakt door de volatiliteit op de aandelenmarkten. Grote ondernemingen profiteerden van de neergaande markt en vonden aantrekkelijke groeimogelijkheden. Ze zetten de transformatie van hun bedrijfsmodel in het licht van alle structurele veranderingen (zoals digitalisering, ESG en veranderd consumentengedrag) verder voort.

Bedrijfswaarde / historische EBITDA
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research
Het percentage transacties met een ratio van meer dan 15x EBITDA keerde terug naar het niveau van voor de coronapandemie.

Het percentage transacties met een ratio van meer dan 15x EBITDA was in het vierde kwartaal van 2022 in lijn met de voorgaande kwartalen van 2022: 14% van de geanalyseerde transacties, gelijk aan het niveau van vóór de coronapandemie. Al deze deals werden gesloten in de farmaceutische en technologiesector.
Argos Index Q4 2022

Het percentage transacties met een ratio van meer dan 15x EBITDA uit de Argos Index® steekproef
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research

Het percentage transacties met een ratio van minder dan 7x EBITDA was goed voor 19% van de geanalyseerde transacties, een toename ten opzichte van de voorgaande kwartalen van 2022.

Het percentage transacties met een ratio van minder dan 7x EBITDA en meer dan 15x EBITDA uit de Argos Index® steekproef
Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research
Het aantal fusies en overnames in het mid-marketsegment nam af qua waarde, voornamelijk onder invloed van het hogere mid-marketsegment, maar bleef stabiel qua volume.

De waarde van de fusies en overnames in de eurozone nam in het vierde kwartaal (ten opzichte van het derde kwartaal) met 43% af, voornamelijk vanwege een afname van 57% aan de bovenkant van het mid-marketsegment (deals tussen 150 miljoen en 500 miljoen euro). Het aantal transacties bleef echter stabiel (een toename van 3% ten opzichte van het derde kwartaal). Dit kwam met name door kleinere deals, die wederom de sterkere veerkracht van dit lagere marktsegment aantoonden.

Ook over heel 2022 genomen is het aantal deals vergeleken met 2021 opvallend stabiel gebleven. De fusie- en overnamemarkt in het mid-marketsegment toonde in 2022 aanhoudend meer veerkracht dan de wereldwijde markt voor fusies en overnames: de waarde nam af met 18%, terwijl de waarde van de algehele fusie- en overnamemarkt in Europa(1) met 39% daalde (al is het niveau historisch gezien nog steeds hoog).

Deze vertraging was het gevolg van oplopende rentetarieven(2) in antwoord op de torenhoge inflatie en de oorlog in Oekraïne. Hierdoor kelderde het vertrouwen in de wereldwijde markten en gingen de financieringskosten omhoog. De mid-marketactiviteit weerspiegelde echter ook de veerkracht van de economieën in de eurozone, die boven verwachting presteerden. Dit was terug te zien in de lagere energieprijzen, de groei van het BBP(3) en de inkoopmanagersindex (PMI)(4).

(1) In 2022 nam de waarde van de Europese fusie- en overnamemarkt af met 39% naar 850,7 miljard dollar, het laagste punt in drie jaar (bron: Refinitiv).
(2) Sinds afgelopen zomer heeft de ECB de belangrijkste rentetarieven met 250 basispunten verhoogd.
(3) Het BBP van de eurozone groeide in het tweede kwartaal van 2022 met 4%, en in het derde kwartaal met 2,1% ten opzichte van het jaar ervoor, wat de meeste verwachtingen overtrof. De groeiprognose is nu 3,4% voor 2022 en 0,5% voor 2023.
(4) S&P Globals samengestelde inkoopmanagersindex (PMI) voor de eurozone werd in december 2022 naar boven bijgesteld van 48,8 naar 49,3.

Mid-marketactiviteit in de eurozone (15-500 miljoen euro) in volume en in waarde
Bron: Epsilon Research / MarketIQ

Private-equityfondsen waren in het vierde kwartaal minder actief dan strategische kopers. Het aandeel(1) van private-equityfondsen in de fusie- en overnamemarket in het mid-marketsegment nam in 2022 af naar 15% tegenover ruim 20% in 2021.
(1) Exclusief build-ups
Argos Index Q4 2022

Aandeel van LBO in fusies en overnames in het mid-marketsegment in de eurozone
Bron: Epsilon Research / MarketIQ

Argos Index® 4e Kwartaal 2022

Deel De Argos Index®

Jean-Pierre Di Benedetto - Argos Wityu

Jean Pierre Di Benedetto

Managing Partner

ITALY

Giuseppe Bonsignore - Argos Wityu

Giuseppe Bonsignore

COO

ITALY

Paris

Louis Godron - Argos Wityu

Louis Godron

Managing Partner

FRANCE

Karel Kroupa - Argos Wityu

karel Kroupa

Managing Partner

FRANCE

Gilles Lorang - Argos Wityu

Gilles Lorang

Managing Partner

BENELUX

Coralie Cornet - Argos Wityu

Coralie Cornet

Head of communications

FRANCE

Jacqui Darbyshire - Argos Wityu

Jacqui Darbyshire

Chief Financial Officer

FRANCE

La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 50M€

FRANCE

Moro - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 40M€

ITALY

Sasa Demarle - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 30M€

FRANCE