Argos Index® mid-market derde kwartaal 2023

De overnameprijzen van Europese kleine en middelgrote bedrijven namen af tot 9,1x EBITDA

Argos Wityu, een onafhankelijk Europees investeringsfonds, en Epsilon Research, het online platform voor het beheer van fusie- en overnametransacties van niet-beursgenoteerde bedrijven, publiceren vandaag de Argos Index® mid-market voor het derde kwartaal van 2023. Deze index meet sinds 2006 de ontwikkeling van de waardering van niet-beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen in de eurozone waarin investeerders de laatste zes maanden een meerderheidsbelang hebben verworven.

Het ongunstige macro-economische klimaat in het derde kwartaal van 2023 trof het gehele mid-marketsegment van de eurozone. Tegen een achtergrond van aanhoudende inflatie, economische neergang, de snelst achtereenvolgende renteverhogingen door de ECB in de geschiedenis van de euro en grote geopolitieke spanningen begonnen verkopers de verkoopprijzen van kleine en middelgrote bedrijven bij te stellen. Dit is terug te zien in het historisch hoge percentage transacties met een multiple van minder dan 7x EBITDA”, verklaart Louis Godron, Managing Partner bij Argos Wityu.

De overnameprijzen van Europese niet-beursgenoteerde kleine en middelgrote bedrijven namen af met 8% tot 9,1x EBITDA.

Mediane EV/EBITDA-multiple over een voortschrijdende periode van 6 maanden – Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research

 • Na drie relatief stabiele kwartalen daalde de Argos Index® in het derde kwartaal van 2023 naar 9,1x EBITDA.
 • De index nam met 20% af ten opzichte van de historische piek in het tweede kwartaal van 2021. Hiermee keerde de index terug naar het niveau van het eerste kwartaal van 2018.


De prijzen die strategische overnemers en investeringsfondsen betaalden, daalden en kwamen dichter bij elkaar te liggen.

 • De multiples die grote ondernemingen betaalden, daalden naar 9,1x EBITDA. Grote ondernemingen bleven uitkijken naar groeimogelijkheden en hadden een groot aandeel in de fusie- en overnamemarkt, ondanks de verslechterde economische en financiële omstandigheden. Deze werden gecompenseerd door een daling van de prijzen.
 • De multiples die investeringsfondsen betaalden, daalden verder naar 9,4x EBITDA. Dit gold ook voor hun aandeel in het aantal transacties en in de waarde van de fusie- en overnameactiviteit in het mid-marketsegment van de eurozone. Dit aandeel bleef met ongeveer 15% laag.


Het percentage transacties met een multiple van minder dan 7x EBITDA bereikte een recordhoogte
.

 • 44% van de transacties had een extreme multiple van minder dan 7x of meer dan 15x EBITDA.
 • Dit nog altijd hoge niveau hield verband met de sterke toename van het aantal transacties met een multiple van minder dan 7x EBITDA. Deze transacties vertegenwoordigden 30% van de geanalyseerde transacties, het hoogste niveau ooit gemeten.
 • Het percentage transacties met een multiple van meer dan 15x EBITDAbedroeg daarentegen 14%, nog net geen historisch dieptepunt.


De fusie- en overnameactiviteit in het mid-marketsegment in de eurozone nam af in waarde, maar het aantal transacties hield stand.

 • De fusie- en overnameactiviteit in het mid-marketsegment in de eurozone daalde in het derde kwartaal van 2023 11% in waarde en 14% in volume.
 • Over de eerste drie kwartalen van 2023 genomen daalde de activiteit 40% in waarde (vergeleken met dezelfde periode in 2022), maar slechts 9% in volume.
 • De liquiditeit van het lagere mid-marketsegment vertoonde opnieuw veel meer veerkracht dan het hogere mid-marketsegment, waar wederom minder liquiditeit beschikbaar was.

Contactpersoon

Coralie Cornet
ccc@argos.fund
+ 33 6 14 38 33 37

Argos Wityu is een onafhankelijke Europese private-equitygroep die de groei van kleine en middelgrote bedrijven bevordert en daarbij hun managementteams ondersteunt. De onderneming heeft ruim 1,7 miljard euro in beheer, meer dan 30 jaar ervaring en meer dan 90 bedrijven begeleid. Argos Wityu heeft vestigingen in Amsterdam, Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs. De groep geeft de voorkeur aan meerderheidsbelangen en investeert per transactie 10 tot 100 miljoen euro. Daarbij hanteert de groep twee investeringsstrategieën:

 • Het Mid-Market Fund helpt bedrijven bij eigendomsoverdrachten, zodat ze sneller kunnen groeien.
 • Het Climate Action Fund richt zich op het vormen van duurzame Europese marktleiders door bedrijven te helpen met hun transitie van ‘grijs naar groen’.

Epsilon Research heeft het eerste online platform voor professionals ontwikkeld voor het beheer van fusies en overnames van niet-beursgenoteerde bedrijven. Het platform bevat gegevens, analyseverslagen, softwaretools en diensten die onmisbaar zijn voor het beoordelen en beheren van investeringen in niet-beursgenoteerde bedrijven: EMAT, de eerste databank met de multiples van transacties in Europa, bevat analyseverslagen van ruim 8.000 fusies en overnames met een waarde van 1 miljoen tot 500 miljoen euro in alle sectoren, alsook indexen en onderzoeken die regelmatig door Epsilon gepubliceerd worden (o.a. de Argos Index®), cloud-software voor het beheer van contactpersonen en projecten met betrekking tot fusies en overnames, en waardering van vergelijkbare investeringen in private-equityfondsen.

De Argos Index® mid-market volgt de waarderingen van niet-beursgenoteerde ondernemingen uit het mid-marketsegment van de eurozone. De index wordt elk kwartaal berekend en gepubliceerd door Argos Wityu en Epsilon Research en is de mediaan van de historische EV/EBITDA-multiple over een voortschrijdende periode van zes maanden van transacties die aan de volgende voorwaarden voldoen: mid-market (totale waarde van de effecten tussen 15 en 500 miljoen euro); overnamedoelwit gevestigd in een land van de eurozone; meerderheidsbelang; uitsluiting van bepaalde activiteiten (financiële diensten, vastgoed en hightech).

Deel dit bericht

Jean-Pierre Di Benedetto - Argos Wityu

Jean Pierre Di Benedetto

Managing Partner

ITALY

Giuseppe Bonsignore - Argos Wityu

Giuseppe Bonsignore

COO

ITALY

Paris

Louis Godron - Argos Wityu

Louis Godron

Managing Partner

FRANCE

Karel Kroupa - Argos Wityu

karel Kroupa

Managing Partner

FRANCE

Gilles Lorang - Argos Wityu

Gilles Lorang

Managing Partner

BENELUX

Coralie Cornet - Argos Wityu

Coralie Cornet

Head of communications

FRANCE

Jacqui Darbyshire - Argos Wityu

Jacqui Darbyshire

Chief Financial Officer

FRANCE

La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 50M€

FRANCE

Moro - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 40M€

ITALY

Sasa Demarle - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 30M€

FRANCE