Argos Index® mid-market – tweede kwartaal 2021

De overnameprijzen van Europese niet-beursgenoteerde kleine en middelgrote bedrijven bleven stijgen en bereikten een nieuwe recordhoogte van 11,6x de EBITDA, opnieuw als gevolg van de prijzen die investeringsfondsen betaalden.

Brussel – 22 juli 2021 – Argos Wityu, een onafhankelijk Europees investeringsfonds, en Epsilon Research, het online platform voor het beheer van fusie- en overnametransacties van niet-beursgenoteerde bedrijven, publiceerden vandaag de Argos Index® mid-market voor het tweede kwartaal van 2021. Deze index meet sinds 2006 de ontwikkeling van de waardering van niet-beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen in de eurozone waarin investeerders de laatste zes maanden een meerderheidsbelang hebben verworven.

De overnameprijzen van Europese niet-beursgenoteerde kleine en middelgrote bedrijven
bereikten een nieuwe recordhoogte.

Argos Index - Argos Wityu
Mediane EV/EBITDA-ratio over een voortschrijdende periode van 6 maanden – Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research

Met 11,6x de EBITDA bereikte de Argos Index® voor het derde opeenvolgende kwartaal een nieuwe recordhoogte. Deze gestage stijging is te danken aan het volgende:

 • De nog steeds stijgende ratio’s die door investeringsfondsen worden betaald;
 • De transacties in de sectoren gezondheidszorg en technologie, die ook in het tweede kwartaal goed waren voor de helft van alle transacties en werden gerealiseerd tegen hogere ratio’s dan die in andere sectoren;
 • De gunstige macro-economische omstandigheden. Dankzij de toegenomen vaccinatiegraad in Europa is er sprake van robuust en snel economisch herstel. Bovendien zorgen overheden, de Europese Unie en de ECB voor uitgebreide ondersteuning van de economie.

Door investeringsfondsen betaalde ratio’s op een nieuwe recordhoogte.

 • De ratio’s bereikten een nieuwe recordhoogte van 12,9x de EBITDA en overtroffen daarmee de records in de twee vorige kwartalen. Hierdoor ontstond er een nog groter verschil met de ratio’s die door strategische kopers werden betaald, die op 10,7x de EBITDA stonden.
 • Aan deze stijging liggen vier factoren ten grondslag : 1) het snelle economische herstel, 2) de recordinvesteringen op de private-equitymarkt, 3) de lage kosten van overnameschulden en 4) de sterke concurrentie van strategische kopers van bedrijven die niet door de crisis zijn geraakt.
 • Evenals in het eerste kwartaal waren de ratio’s die investeringsfondsen betaalden homogener (standaardafwijking van 33% tegenover 48%) en dat gold ook voor de profielen van de bedrijven die werden overgenomen (goed presterende bedrijven die relatief weinig door de crisis zijn geraakt).

Scherpe stijging in het eerste halfjaar van het aantal transacties met ratio’s boven 15x de EBITDA

 • Het percentage transacties met ratio’s boven 15x de EBITDA steeg opnieuw in de eerste helft van 2021, tot bijna een kwart van de geanalyseerde transacties.

Met name beursgenoteerde bedrijven waren in het eerste halfjaar bijzonder actief.

 • Deze bedrijven waren in het eerste halfjaar verantwoordelijk voor 80% van de strategische overnames, een record sinds de start van de Argos Index in 2004.
 • Zij profiteerden daarbij van de aanhoudende stijging van de aandelenmarkten.
Toename van fusies en overnames in het mid-marketsegment van de eurozone.
 • Vergeleken met het vorige kwartaal nam de waarde van de transacties toe met 18% en het aantal transacties met 7%.
 • Hoewel de waarde in het eerste halfjaar terugkeerde naar het niveau van 2019, bleef het transactievolume een derde lager.

Benelux heeft grootste toename van fusies en overnames in de eurozone.

 • De markt voor fusies en overnames herstelde zich in het eerste halfjaar beter in de Noord-Europese landen, en met name in de Benelux, omdat deze landen minder hebben geleden onder de coronacrisis dan de landen in Zuid-Europa.
 • Duitsland en de Benelux waren verantwoordelijk voor respectievelijk 25% en 22% van het marktvolume van de Europese fusies en overnames van midcaps.

Agence toBnext

Antoinette Darpy
adarpy@tobnext.com
+33 (0)6 72 95 07 92

Argos Wityu (www.argos.wityu.fund) is een zelfstandig Europees investeringsfonds dat de overdracht van bedrijven begeleidt. Het fonds heeft inmiddels meer dan 80 ondernemers begeleid en richt zijn investeringsstrategie op complexe transacties, met een voorkeur voor reorganisatie en groei en nauwe betrokkenheid bij de managementteams. Argos Wityu geeft de voorkeur aan meerderheidsdeelnames en investeert per transactie 10 tot 100 miljoen euro. Argos Wityu heeft ruim een miljard euro in beheer, 30 jaar ervaring, en vestigingen in Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs.

Epsilon Research heeft het eerste online platform voor professionals ontwikkeld voor het beheer van fusies en overnames van niet-beursgenoteerde bedrijven. Het platform bevat gegevens, analyseverslagen, softwaretools en diensten die onmisbaar zijn voor private equity-beoordelen en beheren van investeringen in niet-beursgenoteerde bedrijven: EMAT, de eerste databank met de ratio’s van private equity-transacties in Europa, bevat analyseverslagen van ruim 8.000 fusies en overnames met een waarde van 1 miljoen tot 500 miljoen euro in alle sectoren. Daarnaast regelmatig gepubliceerde indexen en onderzoeken, waaronder de Argos Index®) en cloud-software voor het beheer van contactpersonen en projecten met betrekking tot fusies en overnames, en waarderingen van vergelijkbare investeringen in private-equityfondsen.

De Mid-market Argos Index® meet de ontwikkeling van de waardering van niet-beursgenoteerde kleine en middelgrote bedrijven in de eurozone. De index wordt elk kwartaal berekend en gepubliceerd door Argos Wityu en Epsilon Research en is de mediaan van de historische EV/EBITDA-ratio over een voortschrijdende periode van zes maanden van transacties die aan de volgende voorwaarden voldoen: mid-market (totale waarde van de effecten tussen 15 en 500 miljoen euro); overnamedoelwit gevestigd in een land van de eurozone; meerderheidsbelang; uitsluiting van bepaalde activiteiten (financiële diensten, vastgoed en hightech).

Deel dit bericht

Jean-Pierre Di Benedetto - Argos Wityu

Jean Pierre Di Benedetto

Managing Partner

ITALY

Giuseppe Bonsignore - Argos Wityu

Giuseppe Bonsignore

COO

ITALY

Paris

Louis Godron - Argos Wityu

Louis Godron

Managing Partner

FRANCE

Karel Kroupa - Argos Wityu

karel Kroupa

Managing Partner

FRANCE

Gilles Lorang - Argos Wityu

Gilles Lorang

Managing Partner

BENELUX

Coralie Cornet - Argos Wityu

Coralie Cornet

Head of communications

FRANCE

Jacqui Darbyshire - Argos Wityu

Jacqui Darbyshire

Chief Financial Officer

FRANCE

La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 50M€

FRANCE

Moro - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 40M€

ITALY

Sasa Demarle - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 30M€

FRANCE