Het IPCC-klimaatrapport van maart 2023 … in een notendop

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft onlangs een rapport van 36 pagina’s gepubliceerd dat een samenvatting biedt van alle kennis die het IPCC de afgelopen negen jaar op het gebied van klimaatverandering heeft vergaard.

Nu denken velen natuurlijk dat dit vast een taai rapport is vol met wetenschappelijk jargon.

Integendeel! Het lezen van deze 36 pagina’s (beschikbaar via de link onder aan deze nieuwsbrief) vraagt zeker enige aandacht, maar als u hier twee uur aan besteedt is dat geen verspilde tijd.

Voor degenen die nog geen tijd hebben gehad om het volledige syntheserapport te lezen: dit zijn onze 5 belangrijkste conclusies.

 • In 2020 was de gemiddelde wereldwijde oppervlaktetemperatuur 1,1 °C hoger dan tijdens het pre-industriële tijdperk (1850-1900).
 • De opwarming van de aarde verloopt sneller boven land (+1,6 °C) dan boven zee (+0,9 °C).
 • De snelheid waarmee de aarde opwarmt is de afgelopen jaren toegenomen. Dit blijkt uit het feit dat 42% van de totale uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten sinds 1850 pas gedurende de afgelopen drie decennia is uitgestoten.
 • We hebben de piek van de broeikasgasuitstoot nog steeds niet bereikt: de wereldwijde netto-uitstoot lag in 2019 10% hoger dan in 2010.
 • De toename van extreem weer heeft in alle regio’s geleid tot hogere sterfte- en ziektecijfers bij mensen, en tot massale sterfte van planten en dieren.
 • Deze negatieve gevolgen van klimaatverandering hebben ook betrekking op de economie en op de menselijke gezondheid, vooral in de gebieden die het meest door de klimaatverandering worden getroffen.
 • De oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering zijn echter niet evenredig verdeeld: de rijkste 10% van de wereldbevolking veroorzaakt ca. 40% van de totale broeikasgasuitstoot, terwijl de armste 50% minder dan 15% uitstoot.
 • 3,5 miljard mensen zijn zeer kwetsbaar voor klimaatverandering, vanwege onder meer de stijgende zeespiegel, droogte of voedselonzekerheid.
 • De collectieve maatregelen die we tot nog toe hebben genomen volstaan niet om het afgesproken doel van het klimaatakkoord van Parijs te behalen. Dit doel is om de opwarming van de aarde tot 2100 niet boven de 1,5 °C en in geen geval boven de 2 °C uit te laten komen.
 • In het huidige tempo wordt de grens van +1,5 °C (met 50% zekerheid) al tussen 2030 en 2035 bereikt en zal de aarde in 2100 zijn opgewarmd met ca. 3,2 °C, of met 2,8 °C als alle nationaal bepaalde klimaatplannen (NDC’s, Nationally Determined Contributions) die voorafgaand aan de klimaattop COP26 werden bekendgemaakt, ook echt worden geïmplementeerd.
 • Desalniettemin moeten we er alles aan doen om elke tiende graad opwarming boven de 1,5 °C te voorkomen. Elke verdere toename van de wereldwijde opwarming versterkt namelijk op een niet-lineaire manier het risico op onomkeerbare negatieve gevolgen.
 • Er is nog hoop. Het syntheserapport van het IPCC benoemt alle maatregelen die we kunnen nemen en waarschuwt dat we de komende jaren snel en daadkrachtig moeten handelen om de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs nog te kunnen halen.
 • Om de opwarming van de aarde tegen het eind van deze eeuw niet boven de 2 °C uit te laten komen, is het van cruciaal belang dat we onze broeikasgasuitstoot direct verminderen en deze wereldwijd met de helft terugdringen. Iets wat beslist haalbaar maar wel ambitieus is en sterke vastberadenheid vereist.
 • Snel en krachtig optreden kan op de korte termijn ook andere voordelen opleveren, zoals betere luchtkwaliteit, minder klimaatgerelateerde gezondheidsproblemen en minder voedselonzekerheid.
 • Als investeerders spelen we een belangrijke rol in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Het IPCC toont aan dat er wereldwijd genoeg financiering beschikbaar is om de uitstoot snel te verlagen. Maar dan moeten we de geldstromen wel verleggen, aangezien we drie tot zes keer meer klimaatinvesteringen moeten doen.
 • Gezien de traagheid waarmee het klimaatsysteem reageert, is het absoluut noodzakelijk om de uitstoot snel en nog binnen dit decennium te beperken.
 • Zoals het IPCC het stelt: “De keuzes die we de komende jaren maken hebben nog duizenden jaren impact.”.
 • Argos Wityu draagt bij met het Climate Action Fund: hiermee helpen we Europese MKB’s die nog achterlopen met hun transitie. We ondersteunen hen bij het snel en vergaand koolstofvrij maken van hun activiteiten om ze te veranderen in duurzame leiders.

You wish to discuss these topics with us?
Meet us at:

TIME TO CHANGE

28 – 29 March
Deauville, France

IMPACT INVESTOR

16 – 17 May
London, England

CHANGE NOW

25 – 27 May
Paris, France

SUPER RETURN

6 – 9 June
Berlin, Germany

Argos Wityu

Coralie Cornet
Head of Communications
ccc@argos.fund
+33 6 14 38 33 37

Over Argos Wityu / www.argos.wityu.fund

Eén bedrijf, twee strategieën. Argos Wityu is een onafhankelijke Europese private-equitygroep die de groei van middelgrote bedrijven bevordert en daarbij hun managementteams ondersteunt.

De onderneming heeft ruim 1,4 miljard euro in beheer, meer dan 30 jaar ervaring en meer dan 90 bedrijven begeleid. Argos Wityu heeft vestigingen in Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs. De groep geeft de voorkeur aan meerderheidsbelangen en investeert per transactie 10 tot 100 miljoen euro. Daarbij hanteert de groep twee investeringsstrategieën:

 • Het Midmarket Fund helpt bedrijven bij eigendomsoverdrachten, zodat ze sneller kunnen groeien.
 • Het Climate Action Fund richt zich op het vormen van duurzame Europese marktleiders door bedrijven te helpen met hun transitie van ‘grijs naar groen’.

IMPORTANT NOTICE :

THIS COMMUNICATION DOES NOT CONSTITUTE, OR FORM PART OF, ANY OFFER OR INVITATION TO BUY, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO, ANY INTEREST IN ANY FUND. NEITHER IT, NOR ANY PART OF IT, SHOULD FORM THE BASIS OF, OR BE RELIED UPON IN CONNECTION WITH, ANY CONTRACT TO (COMMIT TO) PURCHASE, OR SUBSCRIBE TO, ANY INTEREST IN ANY FUND. ARGOS IS NOT UNDER ANY OBLIGATION TO ESTABLISH A FUND BASED ON THE ABOVE COMMUNICATION. ANY INVESTMENT IN OR SUBSCRIPTION TO A FUND MAY ONLY BE MADE ON THE BASIS OF A PARTNERSHIP AGREEMENT AND SUBSCRIPTION AGREEMENT IN THEIR FINAL FORM WHICH MAY BE PROVIDED TO YOU BY ARGOS (OR, AT ARGOS’ DISCRETION, ANY OF ITS AFFILIATES OR AGENT) IN DUE TIME. ARGOS RECOMMENDS YOU TO SEEK THE ADVICE OF YOUR OWN FINANCIAL, LEGAL AND TAX ADVISORS BEFORE YOU TAKE ANY INVESTMENT DECISION WITH RESPECT TO A FUND. ARGOS WAIVES ANY RESPONSIBILITY AS REGARDS THE COMPLETENESS OR ACCURACY OF THE INFORMATION PROVIDED IN THIS MARKETING COMMUNICATION.

Deel dit bericht

Jean-Pierre Di Benedetto - Argos Wityu

Jean Pierre Di Benedetto

Managing Partner

ITALY

Giuseppe Bonsignore - Argos Wityu

Giuseppe Bonsignore

COO

ITALY

Paris

Louis Godron - Argos Wityu

Louis Godron

Managing Partner

FRANCE

Karel Kroupa - Argos Wityu

karel Kroupa

Managing Partner

FRANCE

Gilles Lorang - Argos Wityu

Gilles Lorang

Managing Partner

BENELUX

Coralie Cornet - Argos Wityu

Coralie Cornet

Head of communications

FRANCE

Jacqui Darbyshire - Argos Wityu

Jacqui Darbyshire

Chief Financial Officer

FRANCE

La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 50M€

FRANCE

Moro - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 40M€

ITALY

Sasa Demarle - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 30M€

FRANCE