Investeringsfonds Argos Wityu lanceert een Europees buy-out klimaatfonds voor MKB

  • (Klimaat)doelstelling voor portfoliobedrijven: een jaarlijkse reductie van 7,5%  CO2eq
  • De vergoeding voor het investeringsteam is rechtstreeks gekoppeld aan de milieudoelstellingen
  • De lancering is onderdeel van de vernieuwde klimaatstrategie van Argos Wityu
  • Het nieuwe investeringsfonds zal worden geclassificeerd als een artikel 9-fonds onder de SFDR


Het Europees investeringsfonds Argos Wityu lanceert een buy-out klimaatfonds voor het MKB. Het fonds stelt zich ten doel om de broeikasgasemissies van ondernemingen in de portefeuille met ten minste 7,5 procent per jaar te verminderen. Een kwart van de beloning van het investeringsteam is rechtstreeks gekoppeld aan het verwezenlijken van de milieudoelstellingen. 

“Ons team wil een voortrekkersrol vervullen in de transitie naar een koolstofvrije economie”, zegt Louis Godron, Managing Partner bij Argos Wityu. “We zijn transparant in onze doelstellingen en zetten ons volledig in om concrete en meetbare resultaten te behalen.” 

Uitbreiding van de klimaatstrategie

Met de lancering van het nieuwe fonds wordt de bestaande klimaatstrategie van Argos Wityu, dat al dertig jaar bedrijven helpt in de transitie van grijs naar groen, verder uitgebreid.  Daarbij wordt gebruik gemaakt van het sterke Europese netwerk, de inkoopkracht en de kennis van het investeringsteam. De strategie komt naast de al langer bestaande ‘flagship funds’, die vooral gericht zijn op het ondersteunen van middelgrote bedrijven die een versnelde transformatie doorgaan, waarbij reeds verschillende ESG-doelstellingen worden geïntegreerd. 

Artikel 9-fonds

Het nieuwe fonds van Argos Wityu wordt geclassificeerd als een artikel 9-fonds onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de Europese Unie. De SFDR is een pakket regels dat (investerings)fondsen verplicht om informatie te geven over de risico’s omtrent de impact die ze hebben op mens en maatschappij, waarbij specifiek wordt gekeken naar doelen op het gebied van milieu, sociaal beleid en goed bestuur. Om te worden geregistreerd als een artikel 9-fonds moet aan de allerhoogste eisen worden voldaan: alle bedrijven die deel uitmaken van zo een fonds, moeten kunnen worden beschouwd als duurzame investeringen.

Het impactfonds richt zich op het Europese MKB, waar decarbonisatie de sleutel is tot hun ontwikkeling en succes op de lange termijn. Het doel is om deze bedrijven om te vormen tot koplopers in de klimaattransitie binnen hun industrie. 

Klimaatakkoord van Parijs

De doelstellingen van het nieuwe fonds van Argos Wityu zijn volledig in overeenstemming met het Akkoord van Parijs en gaan verder dan de minimale reductie van zeven procent die geldt als Climate Transition Benchmark. De artikel 9-classificatie betekent ook dat het fonds één van de – tot nu toe weinige – fondsen is die volgens de SFDR onderworpen zijn aan de hoogste rapporteringsvereisten voor risico- en impactindicatoren. 

Argos Wityu is één van de eerste 20 investeringsfondsen wereldwijd dat zich heeft gecommitteerd aan het Science-Based Targets initiatief (SBTi), dat is opgezet om bedrijven te helpen strenge emissiereductiedoelstellingen vast te stellen in lijn met de doelstellingen van het VN Klimaatakkoord van Parijs. De decarbonisatie van bedrijven in de portefeuille zal worden gemeten door vooraf goedgekeurde auditors op het gebied van broeikasgasemissies en wordt uitgedrukt in ton CO2eq per miljoen euro omzet.

Investeringsteam

Het fonds zal worden beheerd door een sterk en complementair Europees investeringsteam bestaande uit zes partners in dienst van Argos Wityu, met gezamenlijk meer dan 75 jaar ervaring in Private Equity. Het team bestaat uit Louis Godron (Managing Partner), Lucio Ranaudo (Senior Partner, Italië), Simon Guichard (Partner, Frankrijk), Fabian Söffge (Partner, Duitsland), evenals twee recente aanwinsten met top-executive ervaring in de milieutransitie: Sandra Lagumina (voormalig Deputy CEO van Meridiam en CEO van GRDF) en Jack Azoulay (voormalig kabinetschef van het ministerie van Energie, Transport, Huisvesting en Milieu in Frankrijk en Industrial Shareholdings Director bij de French Government Shareholding Agency).

Contactpersoon

Coralie Cornet
Argos Wityu Directeur Communicatie
ccc@argos.fund
+33 6 14 38 33 37

Over Argos Wityu
Argos Wityu is een onafhankelijk Europees investeringsfonds dat de aandelenoverdracht van bedrijven begeleidt. Het fonds heeft inmiddels meer dan 90 bedrijven begeleid en richt zijn investeringsstrategie op complexe transacties, met een voorkeur voor reorganisatie en groei en nauwe betrokkenheid bij de managementteams. Argos Wityu richt zich op meerderheidsdeelnames en kan per transactie 10 tot 100 miljoen euro investeren. Argos Wityu heeft ruim 1,4 miljard euro in beheer, 30 jaar ervaring, en vestigingen in Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs.

Deel dit bericht

Jean-Pierre Di Benedetto - Argos Wityu

Jean Pierre Di Benedetto

Managing Partner

ITALY

Giuseppe Bonsignore - Argos Wityu

Giuseppe Bonsignore

COO

ITALY

Paris

Louis Godron - Argos Wityu

Louis Godron

Managing Partner

FRANCE

Karel Kroupa - Argos Wityu

karel Kroupa

Managing Partner

FRANCE

Gilles Lorang - Argos Wityu

Gilles Lorang

Managing Partner

BENELUX

Coralie Cornet - Argos Wityu

Coralie Cornet

Head of communications

FRANCE

Jacqui Darbyshire - Argos Wityu

Jacqui Darbyshire

Chief Financial Officer

FRANCE

La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 50M€

FRANCE

Moro - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 40M€

ITALY

Sasa Demarle - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 30M€

FRANCE