Argos Index® mid-market eerste kwartaal 2021

De overnameprijzen van Europese niet-beursgenoteerde kleine en middelgrote bedrijven bereikten een nieuw record van 11,3x de EBITDA, aangedreven door de prijzen die investeringsfondsen betaalden

Parijs (Frankrijk) – 19 mei 2021 – Argos Wityu, een onafhankelijk Europees investeringsfonds, en Epsilon Research, het online platform voor het beheer van fusie- en overnametransacties van niet-beursgenoteerde bedrijven, publiceerden vandaag de Argos Index® mid-market voor het eerste kwartaal van 2021. Deze index meet sinds 2006 de ontwikkeling van de waardering van niet-beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen in de eurozone waarin investeerders de laatste zes maanden een meerderheidsbelang hebben verworven.

De overnameprijzen van Europese niet-beursgenoteerde kleine en middelgrote bedrijven bereikten een nieuwe recordhoogte.

Argos Index - Argos Wityu
Mediane EV/EBITDA-ratio over een voortschrijdende periode van 6 maanden – Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research

Voor het tweede achtereenvolgende kwartaal bereikte de Argos Index® een recordhoogte van 11,3x de EBITDA. Daar lagen de volgende redenen aan ten grondslag:

 • Investeringsfondsen betaalden aanzienlijk hogere ratio’s, die een nieuw record bereikten.
 • De eurozone leek klaar om weer te gaan groeien door de vaccinatiecampagnes.
 • De langetermijnrente bleef laag, terwijl de aandelenmarkten bleven stijgen.
 • De samenstelling van de index is dusdanig dat bijna 50% van de in de index opgenomen transacties in het eerste kwartaal betrekking had op de sectoren gezondheidszorg en technologie. Deze niet-cyclische sectoren hebben hoge ratio’s en werden niet door de crisis geraakt of profiteerden er zelfs van.

De ratio’s die investeringsfondsen betaalden zijn zeer sterk gestegen.

 • De ratio’s bereikten een nieuwe recordhoogte van 12,7x de EBITDA, in navolging van het record in het vorige kwartaal, waardoor het verschil groter werd met de ratio’s die betaald werden door strategische overnemers, die op 10,8x de EBITDA stonden.
 • Drie factoren zijn van invloed op deze toename: i) de stevige concurrentie van strategische overnemers, ii) een aanhoudende toename van beleggingen in private equity, en iii) de lage kosten voor overnameschulden (gekoppeld aan het beleid van centrale banken).
 • Vergeleken met strategische overnemers waren de ratio’s die investeringsfondsen betaalden homogener (standaardafwijking van 25% tegenover 40%) en dat gold ook voor de profielen van de bedrijven die werden overgenomen (goed presterende bedrijven die relatief weinig door de crisis waren geraakt tegenover opportunistische overnames tegen lagere waarderingen).

Bijna 16% van de transacties werd gesloten met ratio’s boven 15x de EBITDA.

Grote beursgenoteerde bedrijven bleven zeer actief.

 • Zij vertegenwoordigden bijna 75% van de strategische overnemers in het mid-marketsegment.
 • Ze profiteerden van de aanhoudende stijging van de aandelenmarkten.
 • Hun overnameratio’s bereikten een nieuw record van 10,1x de EBITDA.

Het aantal fusies en overnames in het mid-marketsegment van de eurozone nam toe qua waarde, maar nam af qua volume.

 • Vergeleken met het vorige kwartaal nam de waarde van de transacties toe met 18%, maar nam het aantal transacties af met 20%.
 • Dit contrast was al sinds halverwege 2020 duidelijk zichtbaar, toen de gemiddelde transactiegrootte een stijgende lijn inzette en 138 miljoen euro bereikte in het eerste kwartaal van 2021.

De Benelux was de meest actieve regio van de eurozone wat betreft fusies en overnames.

 • De Benelux groeide met 26% van het aantal overnames van kleine en middelgrote bedrijven uit tot de meest actieve regio van de eurozone, waarmee het Duitsland overtrof.

Argos Wityu

Coralie Cornet
Hoofd communicatie
ccc@argos.fund
+33 6 14 38 33 37

Argos Wityu (www.argos.wityu.fund) is een zelfstandig Europees investeringsfonds dat de overdracht van bedrijven begeleidt. Het fonds heeft inmiddels meer dan 80 ondernemers begeleid en richt zijn investeringsstrategie op complexe transacties, met een voorkeur voor reorganisatie en groei en nauwe betrokkenheid bij de managementteams. Argos Wityu geeft de voorkeur aan meerderheidsdeelnames en investeert per transactie 10 tot 100 miljoen euro. Argos Wityu heeft ruim een miljard euro in beheer, 30 jaar ervaring, en vestigingen in Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs.

Epsilon Research heeft het eerste online platform voor professionals ontwikkeld voor het beheer van fusies en overnames van niet-beursgenoteerde bedrijven. Het platform bevat gegevens, analyseverslagen, softwaretools en diensten die onmisbaar zijn voor private equity-beoordelen en beheren van investeringen in niet-beursgenoteerde bedrijven: EMAT, de eerste databank met de ratio’s van private equity-transacties in Europa, bevat analyseverslagen van ruim 8.000 fusies en overnames met een waarde van 1 miljoen tot 500 miljoen euro in alle sectoren. Daarnaast regelmatig gepubliceerde indexen en onderzoeken, waaronder de Argos Index®) en cloud-software voor het beheer van contactpersonen en projecten met betrekking tot fusies en overnames, en waarderingen van vergelijkbare investeringen in private-equityfondsen.

De Mid-market Argos Index® meet de ontwikkeling van de waardering van niet-beursgenoteerde kleine en middelgrote bedrijven in de eurozone. De index wordt elk kwartaal berekend en gepubliceerd door Argos Wityu en Epsilon Research en is de mediaan van de historische EV/EBITDA-ratio over een voortschrijdende periode van zes maanden van transacties die aan de volgende voorwaarden voldoen: mid-market (totale waarde van de effecten tussen 15 en 500 miljoen euro); overnamedoelwit gevestigd in een land van de eurozone; meerderheidsbelang; uitsluiting van bepaalde activiteiten (financiële diensten, vastgoed en hightech).

Deel dit bericht

Jean-Pierre Di Benedetto - Argos Wityu

Jean Pierre Di Benedetto

Managing Partner

ITALY

Giuseppe Bonsignore - Argos Wityu

Giuseppe Bonsignore

COO

ITALY

Paris

Louis Godron - Argos Wityu

Louis Godron

Managing Partner

FRANCE

Karel Kroupa - Argos Wityu

karel Kroupa

Managing Partner

FRANCE

Gilles Lorang - Argos Wityu

Gilles Lorang

Managing Partner

BENELUX

Coralie Cornet - Argos Wityu

Coralie Cornet

Head of communications

FRANCE

Jacqui Darbyshire - Argos Wityu

Jacqui Darbyshire

Chief Financial Officer

FRANCE

La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 50M€

FRANCE

Moro - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 40M€

ITALY

Sasa Demarle - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 30M€

FRANCE