Argos Index® mid-market eerste kwartaal 2023

De overnameprijzen van Europese kleine en middelgrote bedrijven daalden langzaam verder naar 9,7x EBITDA

Argos Wityu, een onafhankelijk Europees investeringsfonds, en Epsilon Research, het online platform voor het beheer van fusie- en overnametransacties van niet-beursgenoteerde bedrijven, publiceerden vandaag de Argos Index® mid-market voor het eerste kwartaal van 2023. Deze index meet sinds 2006 de ontwikkeling van de waardering van niet-beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen in de eurozone waarin investeerders de laatste zes maanden een meerderheidsbelang hebben verworven.

De overnameprijzen van kleine en middelgrote bedrijven in de eurozone en de waarde van het aantal fusies en overnames in dit segment naderden in het eerste kwartaal van 2023 het niveau van 2020, het jaar waarin de coronacrisis een schokgolf teweegbracht. Dit niveau is toe te schrijven aan de nog altijd verslechterende macro-economische omstandigheden die gekenmerkt werden door toenemende geopolitieke spanningen, stijgende rentetarieven vanwege de aanhoudende inflatie, afnemende economische groei en volatiliteit op de aandelenmarkten”, aldus Louis Godron, Managing Partner bij Argos Wityu.

De overnameprijzen van Europese niet-beursgenoteerde kleine en middelgrote bedrijven zetten hun daling voort.

Argos Index - NL
Mediane EV/EBITDA-multiple over een voortschrijdende periode van 6 maanden – Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research
  • De Argos Index® nam in het eerste kwartaal van 2023 met 2% slechts licht af naar 9,7x EBITDA, maar bereikte hierdoor wel het laagste niveau sinds het eerste halfjaar van 2020.
  • Zoals vaker gebeurt in tijden van crisis, nam de polarisatie op de markt toe. Het verschil tussen de multiples aan de bovenkant en aan de onderkant van de mid-market was met 5,0x EBITDA nog altijd historisch hoog, terwijl het percentage transacties met een multiple van minder dan 7x en meer dan 15x EBITDA het afgelopen kwartaal toenam tot 38%.


De prijzen die private-equityfondsen en strategische overnemers betaalden, daalden licht.
 

  • De multiples die private-equityfondsen betaalden namen in het eerste kwartaal van 2023 met 1% licht af tot 10,4x EBITDA, terwijl het volume van de fusies en overnames is afgenomen met 9% en de waarde met 23%.
  • De multiples die strategische overnemers betaalden, daalden met 6% aanzienlijk meer naar 9,2x EBITDA.


Het percentage transacties met een multiple van minder dan 7x EBITDA en meer dan 15x EBITDA nam toe
.

  • Het percentage transacties met een multiple van meer dan 15x EBITDA was goed voor 20% van de geanalyseerde transacties, een toename ten opzichte van de voorgaande kwartalen van 2022.
  • Het percentage transacties met een multiple van minder dan 7x EBITDA was goed voor 18% van de steekproef, in lijn met het niveau van het vierde kwartaal van 2022.


De waarde van het aantal fusies en overnames in het Europese mid-marketsegment zakte naar een historisch laag niveau.

De fusie- en overnameactiviteit in het mid-marketsegment:

  • daalde het afgelopen kwartaal 9% verder in waarde en bereikte het laagste niveau sinds het tweede kwartaal van 2020 (het hoogtepunt van de coronacrisis).Deze daling lag in lijn met de Europese fusie- en overnamemarkt, die in het eerste kwartaal van 2023 op jaarbasis 63% lager was, en bevestigde de afkoeling van de fusie- en overnamemarkt;
  • telde het afgelopen kwartaal 13% minder transacties, voornamelijk vanwege de afname van 15% aan de bovenkant van het mid-marketsegment; en
  • werd gestimuleerd door strategische overnemers. Het percentage transacties van investeringsfondsen bleef net als in het voorgaande kwartaal onder de 15%, tegenover 20% in 2021.
Coralie Cornet

ccc@argos.fund
+33 6 14 38 33 37

Argos Wityu / argos.wityu.fund
Argos Wityu is een onafhankelijke Europese private-equitygroep die de groei van middelgrote bedrijven bevordert en daarbij hun managementteams ondersteunt. De onderneming heeft ruim 1,4 miljard euro in beheer, meer dan 30 jaar ervaring en meer dan 90 bedrijven begeleid. Argos Wityu heeft vestigingen in Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs. De groep geeft de voorkeur aan meerderheidsbelangen en investeert per transactie 10 tot 100 miljoen euro. Daarbij hanteert de groep twee investeringsstrategieën:
– Het Midmarket Fund helpt bedrijven bij eigendomsoverdrachten, zodat ze sneller kunnen groeien.
– Het Climate Action Fund richt zich op het vormen van duurzame Europese marktleiders door bedrijven te helpen met hun transitie van ‘grijs naar groen’.

Epsilon Research heeft het eerste online platform voor professionals ontwikkeld voor het beheer van fusies en overnames van niet-beursgenoteerde bedrijven. Het platform bevat gegevens, analyseverslagen, softwaretools en diensten die onmisbaar zijn voor het beoordelen en beheren van investeringen in niet-beursgenoteerde bedrijven: EMAT, de eerste databank met de multiples van transacties in Europa, bevat analyseverslagen van ruim 8.000 fusies en overnames met een waarde van 1 miljoen tot 500 miljoen euro in alle sectoren, alsook indexen en onderzoeken die regelmatig door Epsilon gepubliceerd worden (o.a. de Argos Index®), cloud-software voor het beheer van contactpersonen en projecten met betrekking tot fusies en overnames, en waardering van vergelijkbare investeringen in private-equityfondsen.

De Argos Index® mid-market volgt de waarderingen van niet-beursgenoteerde ondernemingen uit het mid-marketsegment van de eurozone. De index wordt elk kwartaal berekend en gepubliceerd door Argos Wityu en Epsilon Research en is de mediaan van de historische EV/EBITDA-multiple over een voortschrijdende periode van zes maanden van transacties die aan de volgende voorwaarden voldoen: mid-market (totale waarde van de effecten tussen 15 en 500 miljoen euro); overnamedoelwit gevestigd in een land van de eurozone; meerderheidsbelang; uitsluiting van bepaalde activiteiten (financiële diensten, vastgoed en hightech).

Deel dit bericht

Jean-Pierre Di Benedetto - Argos Wityu

Jean Pierre Di Benedetto

Managing Partner

ITALY

Giuseppe Bonsignore - Argos Wityu

Giuseppe Bonsignore

COO

ITALY

Paris

Louis Godron - Argos Wityu

Louis Godron

Managing Partner

FRANCE

Karel Kroupa - Argos Wityu

karel Kroupa

Managing Partner

FRANCE

Gilles Lorang - Argos Wityu

Gilles Lorang

Managing Partner

BENELUX

Coralie Cornet - Argos Wityu

Coralie Cornet

Head of communications

FRANCE

Jacqui Darbyshire - Argos Wityu

Jacqui Darbyshire

Chief Financial Officer

FRANCE

La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 50M€

FRANCE

Moro - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 40M€

ITALY

Sasa Demarle - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 30M€

FRANCE