Argos Index® mid-market vierde kwartaal 2022

De overnameprijzen voor Europese kleine en middelgrote bedrijven
namen licht af naar 9,9x EBITDA en zetten hiermee de verwachte daling in.

Argos Wityu, een onafhankelijk Europees investeringsfonds, en Epsilon Research, het online platform voor het beheer van fusie- en overnametransacties van niet-beursgenoteerde bedrijven, publiceren vandaag de Argos Index® mid-market voor het vierde kwartaal van 2022. Deze index meet sinds 2006 de ontwikkeling van de waardering van niet-beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen in de eurozone waarin investeerders de laatste zes maanden een meerderheidsbelang hebben verworven.

De verwachte daling van de overnameprijzen voor kleine en middelgrote bedrijven in de eurozone zette in het vierde kwartaal van 2022 in. De gemiddelde transactiewaarde werd echter gestimuleerd door de deals in het hogere mid-marketsegment. Tegelijkertijd bleef het aantal transacties stabiel dankzij de deals in het lagere mid-marketsegment. De fusies en overnames in het mid-marketsegment in 2022 weerspiegelden daarnaast de veerkracht van de economieën in de eurozone, die ondanks de verslechterde economische en financiële omstandigheden boven verwachting presteerden ”, aldus Louis Godron, Managing Partner bij Argos Wityu.

De overnameprijzen van Europese niet-beursgenoteerde kleine en middelgrote bedrijven namen licht af en doken onder de 10x EBITDA.

Mediane EV/EBITDA-multiple over een voortschrijdende periode van 6 maanden – Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research

 • De Argos Index® nam in het vierde kwartaal van 2022 licht af naar 9,9x EBITDA. Hiermee dook de index voor het eerst in tweeënhalf jaar (sinds het tweede kwartaal van 2020) onder de 10x EBITDA.

Deze ogenschijnlijke stabiliteit vraagt echter om enige nuancering:

 • De overnameprijzen van de meest recente deals uit de steekproef van de Argos Index® namen af. Dit lag in lijn met de verwachte daling van de waarderingen tegen een achtergrond van hoge rentetarieven, inflatie en geopolitieke zorgen.

 • Het prijsverschil tussen de multiples in het hogere mid-marketsegment (dit kwartaal op 12,6x EBITDA), die de markt omhoog stuwen, en de multiples aan de onderkant van het mid-marketsegment (die verder afnamen tot 8,6x EBITDA), nam toe.

De prijzen die private-equityfondsen en strategische overnemers betaalden, vlakten licht af.

 • De multiples die investeringsfondsen betaalden namen in het vierde kwartaal van 2022 af met 2% tot 10,5x EBITDA. Tegelijkertijd lag het aantal private-equitydeals het afgelopen kwartaal 12% lager. Dit weerspiegelde de renteverhogingen en selectievere banken.

 • De prijzen die strategische overnemers betaalden, daalden eveneens licht en kwamen neer op 9,8x EBITDA. Dit opvallend stabiele niveau sinds het vierde kwartaal van 2021 (ondanks de volatiliteit op de aandelenmarkten) toont aan hoezeer grote ondernemingen belangstelling hadden voor kansen om hun bedrijfsmodel in het licht van alle structurele veranderingen te transformeren.

Het percentage transacties met een multiple van meer dan 15x EBITDA keerde terug naar het niveau van voor de coronapandemie.

 • Het percentage transacties met een multiple van meer dan 15x EBITDA bedroeg 14% van de geanalyseerde transacties. Dit niveau lag in lijn met de voorgaande kwartalen van 2022 en was gelijk aan het niveau van vóór de coronapandemie. Al deze deals in het vierde kwartaal werden gesloten in de farmaceutische en technologie-sector.

 • Het percentage transacties met een multiple van minder dan 7x EBITDA was goed voor 19% van de geanalyseerde transacties, een toename ten opzichte van de voorgaande kwartalen van 2022.

 De fusie- en overnamemarkt in het mid-marketsegment bleef veerkrachtig in 2022.

 • De waarde van de fusie- en overnamemarkt in het mid-marketsegment in de eurozone nam in het vierde kwartaal met 43% af, voornamelijk vanwege een afname van 57% aan de bovenkant van het mid-marketsegment. Het aantal transacties bleef echter stabiel (net als over heel 2022 genomen). Dit was met name te danken aan kleinere deals.

 • De waarde van de fusie- en overnamemarkt in het mid-marketsegment toonde in 2022 aanhoudend meer veerkracht dan de wereldwijde markt voor fusies en overnames. De waarde nam weliswaar af met 18%, maar lag historisch gezien nog steeds hoog, terwijl de waarde van de algehele fusie- en overnamemarkt in Europa met 39% daalde.

Argos Wityu

Coralie Cornet
ccc@argos.fund
+33 6 14 38 33 37

About Argos Wityu / argos.wityu.fund

Argos Wityu is een onafhankelijke Europese private-equitygroep die de groei van middelgrote bedrijven bevordert en daarbij hun managementteams ondersteunt.

De onderneming heeft ruim 1,4 miljard euro in beheer, meer dan 30 jaar ervaring en meer dan 90 bedrijven begeleid. Argos Wityu heeft vestigingen in Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs. De groep geeft de voorkeur aan meerderheidsbelangen en investeert per transactie 10 tot 100 miljoen euro. Daarbij hanteert de groep twee investeringsstrategieën:

 • Het Mid-Market Fund helpt bedrijven bij eigendomsoverdrachten, zodat ze sneller kunnen groeien.
 • Het Climate Action Fund richt zich op het vormen van duurzame Europese marktleiders door bedrijven te helpen met hun transitie van ‘grijs naar groen’.

Epsilon Research heeft het eerste online platform voor professionals ontwikkeld voor het beheer van fusies en overnames van niet-beursgenoteerde bedrijven. Het platform bevat gegevens, analyseverslagen, softwaretools en diensten die onmisbaar zijn voor het beoordelen en beheren van investeringen in niet-beursgenoteerde bedrijven: EMAT, de eerste databank met de multiples van transacties in Europa, bevat analyseverslagen van ruim 8.000 fusies en overnames met een waarde van 1 miljoen tot 500 miljoen euro in alle sectoren, alsook indexen en onderzoeken die regelmatig door Epsilon gepubliceerd worden (o.a. de Argos Index®), cloud-software voor het beheer van contactpersonen en projecten met betrekking tot fusies en overnames, en waardering van vergelijkbare investeringen in private-equityfondsen.

De Argos Index® mid-market volgt de waarderingen van niet-beursgenoteerde ondernemingen uit het mid-marketsegment van de eurozone. De index wordt elk kwartaal berekend en gepubliceerd door Argos Wityu en Epsilon Research en is de mediaan van de historische EV/EBITDA-multiple over een voortschrijdende periode van zes maanden van transacties die aan de volgende voorwaarden voldoen: mid-market (totale waarde van de effecten tussen 15 en 500 miljoen euro); overnamedoelwit gevestigd in een land van de eurozone; meerderheidsbelang; uitsluiting van bepaalde activiteiten (financiële diensten, vastgoed en hightech).

Deel dit bericht

Jean-Pierre Di Benedetto - Argos Wityu

Jean Pierre Di Benedetto

Managing Partner

ITALY

Giuseppe Bonsignore - Argos Wityu

Giuseppe Bonsignore

COO

ITALY

Paris

Louis Godron - Argos Wityu

Louis Godron

Managing Partner

FRANCE

Karel Kroupa - Argos Wityu

karel Kroupa

Managing Partner

FRANCE

Gilles Lorang - Argos Wityu

Gilles Lorang

Managing Partner

BENELUX

Coralie Cornet - Argos Wityu

Coralie Cornet

Head of communications

FRANCE

Jacqui Darbyshire - Argos Wityu

Jacqui Darbyshire

Chief Financial Officer

FRANCE

La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 50M€

FRANCE

Moro - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 40M€

ITALY

Sasa Demarle - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 30M€

FRANCE