…iets waar ik mijzelf heel erg mee identificeer. Als dochter van een Zweedse en Nederlandse ouder die haar opleiding genoten heeft in België, Nederland en Zwitserland, getrouwd is met een Italiaan en al meer dan 30 jaar in Genève woont, past die omgeving immers perfect bij mijn persoonlijke ervaring. Ook het vloeiend spreken van vele talen (Frans, Engels, Italiaans, Nederlands, Zweeds en Duits) past goed bij de Argos groep en haar bedrijfscultuur.

Ik ben in juli 1996 bij Argos in dienst getreden en ik ben dus een van de oudste werknemers van de groep, zowel qua leeftijd als qua anciënniteit ! Ik werk al sinds het begin bij het bedrijf. Argos heeft me aangeworven als deeltijds medewerker bij Finance en door mijn parcours binnen het bedrijf ben ik een van de operationele leidinggevenden geworden. Ik ben een beetje deel van het meubilair gaan uitmaken! Nu voel ik me verantwoordelijk voor het delen van de verworvenheden van de groep.

Ik waardeer de verscheidenheid en intellectuele uitdagingen binnen het bedrijf: hier is geen plaats voor routine. De portefeuillebedrijven zorgen voor een enorme verscheidenheid aan sectoren, aan industrietakken, landen en vooral mensen.

Mijn favoriete activiteiten zijn naast het overdragen van kennis binnen de groep het uitleggen van onze bijzondere benadering aan beleggers en het werken in teamverband omdat die activiteiten mij dagelijks voldoening geven. Ik haal mijn motivatie uit het feit dat ik elke dag dingen leer aangezien ik bij dit werk een grote verscheidenheid aan mensen met verschillende achtergronden mag ontmoeten.

Voor mij zijn ondersteuning, menselijk contact en overdracht belangrijk. Daarom bied ik naast mijn werk een helpende hand aan Education in Africa zodat kansarme kinderen een kans krijgen om een beter leven te voeren. Ik ben rotsvast ervan overtuigd dat wij, die in ontwikkelde landen geboren en opgegroeid zijn, de plicht hebben om alle kinderen zo te helpen dat ze een fatsoenlijk leven kunnen nastreven, te beginnen bij een basisopleiding op school.

Voor mij is de definitie van “private equity” het begeleiden van managers bij hun ondernemerschap. Ik vind het leuk te zien hoe private equity mannen en vrouwen in staat stelt zich tijdens hun carrière te ontwikkelen en hun dromen als ondernemer waar te maken, met de risico’s en beloningen die daaraan verbonden zijn.

Wij hanteren bij Argos een zeer geëngageerde aanpak waarbij we op het terrein aanwezig zijn, hand in hand met de managers. Bij mijn dagelijkse werk is het echt van levensbelang dat we meedenken en dat we zorgen voor anderen. Dat is een topprioriteit.