Argos Index® mid-market – tweede kwartaal 2023

De overnameprijzen van Europese kleine en middelgrote bedrijven zijn gestabiliseerd op 9,9x EBITDA

De Argos Index® mid-market voor het tweede kwartaal van 2023, gepubliceerd door Argos Wityu, een onafhankelijk Europees investeringsfonds, en Epsilon Research, het online platform voor het beheer van fusie- en overnametransacties van niet-beursgenoteerde bedrijven, is vanaf vandaag beschikbaar. Deze index volgt sinds 2006 de waardering van particuliere ondernemingen uit het mid-marketsegment van de eurozone, waarin de afgelopen zes maanden een meerderheidsbelang is genomen.

“Tegen een achtergrond van aanhoudend zwakke macro-economische omstandigheden en na de neerwaartse trend sinds de piek van twee jaar geleden stabiliseerden de overnameprijzen voor mkb-bedrijven in de eurozone zich in het tweede kwartaal van 2023. Dit kwam door de hernieuwde belangstelling van strategische overnemers voor de fusie- en overnamemarkt en een stijging van de overnameprijzen die zij betaalden. Daarnaast vertoonden de transactieprijzen meer dan ooit uitersten, zowel aan de bovenkant als aan de onderkant van de markt”, aldus Louis Godron, Managing Partner bij Argos Wityu.

Na een daling in meerdere kwartalen zijn de overnameprijzen van Europese niet-beursgenoteerde kleine en middelgrote bedrijven gestabiliseerd.

Mediane EV/EBITDA-ratio over een voortschrijdende periode van 6 maanden – Bron: Argos Index® mid-market / Epsilon Research
  • De Argos Index® nam in het tweede kwartaal van 2023 licht toe en stabiliseerde op 9,9x EBITDA. De index bleef onder het voorbije vijfjarige gemiddelde van 10,2x EBITDA en lag 1,7x EBITDA lager dan het historische record in het tweede kwartaal van 2021.
  • Net als in het eerste kwartaal bleef de polarisatie op de markt hoog. Hoewel het verschil tussen de multiples aan de bovenkant en aan de onderkant van de mid-market met 3,6x EBITDA afnam, bleef het erg groot.


De index hield stand door de hogere prijzen die strategische overnemers betaalden.

  • De multiples die strategische overnemers betaalden, klommen terug naar 9,6x EBITDA. Dit had twee redenen: de beurzen zijn sinds het begin van 2023 weer opgekrabbeld en kopers bleven uitkijken naar aantrekkelijke groeimogelijkheden om de transformatie van hun bedrijfsmodel voort te zetten.
  • De multiples die investeringsfondsen betaalden, daalden geleidelijk verder en namen met 1% af tot 10,3x EBITDA. Tegelijkertijd nam het aantal LBO-deals in het eerste halfjaar van 2023 met 22% af vergeleken met het tweede halfjaar van 2022. Dit was het gevolg van de aanhoudende stijging van de rentetarieven.


Het percentage transacties met extreme multiples bereikte een recordhoogte

  • 48% van de transacties had een multiple van minder dan 7x of meer dan 15x, een recordhoogte.
  • 22% van deze transactieswerd gesloten met multiples van meer dan 15x EBITDA, een toename ten opzichte van de vijf voorgaande kwartalen, en 26% had een multiple van minder dan 7x EBITDA, een historisch record.


Het aantal fusies en overnames in het mid-marketsegment in de eurozone stabiliseerde op een laag niveau.

  • De fusie- en overnameactiviteit in het mid-marketsegment in de eurozone nam in het eerste halfjaar van 2023 met 30% af in waarde en met 15% in volume vergeleken met het tweede halfjaar van 2022. Dit kwam met name door de afname in het hogere mid-marketsegment (deals tussen 150 miljoen en 500 miljoen euro), wat samenviel met een afname op de wereldwijde fusie- en overnamemarkt.
  • Desalniettemin, stabiliseerde de activiteit in het afgelopen kwartaal (het aantal transacties nam toe met 2% en de waarde met 32%), aangedreven door kleinere transacties die bestendiger en minder volatiel waren.
  • In het tweede kwartaal daalde het aandeel van private-equityfondsen verder naar een historisch dieptepunt en vertegenwoordigde dit nog geen 15% van het volume en de waarde van alle deals.

Antoinette Darpy

Agence toBnext – adarpy@tobnext.com
+33 (0)6 72 95 07 92

Argos Wityu is een onafhankelijke Europese private-equitygroep die de groei van mkb’s en midcaps bevordert en daarbij hun managementteams ondersteunt. De onderneming heeft ruim 1,4 miljard euro in beheer, meer dan 30 jaar ervaring en meer dan 90 bedrijven begeleid. Argos Wityu heeft vestigingen in Amsterdam, Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs. De groep geeft de voorkeur aan meerderheidsbelangen en investeert per investering 10 tot 100 miljoen euro. Daarbij hanteert de groep twee investeringsstrategieën:

– Het Midmarket Fund helpt bedrijven bij kapitaaloverdrachten, zodat ze sneller kunnen groeien.

– Het Climate Action Fund richt zich op het vormen van duurzame Europese marktleiders door bedrijven te helpen met hun transitie van ‘grijs naar groen’.

Epsilon Research heeft het toonaangevende online platform voor professionals ontwikkeld voor het beheer van fusies en overnames van niet-beursgenoteerde bedrijven. Dit platform bevat gegevens, analyseverslagen, softwaretools en diensten die onmisbaar zijn voor het beoordelen en beheren van investeringen in niet-beursgenoteerde bedrijven: EMAT, de grootste databank met de multiples van transacties door private bedrijven in Europa, inclusief analyseverslagen van ruim 8.000 fusies en overnames met een waarde van 1 miljoen tot 500 miljoen euro in alle sectoren; regelmatig door Epsilon gepubliceerde indexen en onderzoeken (waaronder de Argos Index®); cloud-software voor het beheer van contactpersonen en projecten met betrekking tot fusies en overnames; en waarderingen van vergelijkbare investeringen in private-equityfondsen.

De Argos Index® mid-market meet de ontwikkeling van de waardering van niet-beursgenoteerde bedrijven in het mid-marketsegment van de eurozone. De index wordt elk kwartaal berekend en gepubliceerd door Argos Wityu en Epsilon Research en is de mediaan van de historische EV/EBITDA-multiples over een voortschrijdende periode van zes maanden van transacties die aan de volgende voorwaarden voldoen: mid-market (totale waarde van de effecten tussen 15 en 500 miljoen euro); overnamedoelwit gevestigd in een land van de eurozone; meerderheidsbelang; uitsluiting van bepaalde activiteiten (financiële diensten, vastgoed en hightech).

Deel dit bericht

Jean-Pierre Di Benedetto - Argos Wityu

Jean Pierre Di Benedetto

Managing Partner

ITALY

Giuseppe Bonsignore - Argos Wityu

Giuseppe Bonsignore

COO

ITALY

Paris

Louis Godron - Argos Wityu

Louis Godron

Managing Partner

FRANCE

Karel Kroupa - Argos Wityu

karel Kroupa

Managing Partner

FRANCE

Gilles Lorang - Argos Wityu

Gilles Lorang

Managing Partner

BENELUX

Coralie Cornet - Argos Wityu

Coralie Cornet

Head of communications

FRANCE

Jacqui Darbyshire - Argos Wityu

Jacqui Darbyshire

Chief Financial Officer

FRANCE

La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
La Compagnie Des Desserts - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 50M€

FRANCE

Moro - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 40M€

ITALY

Sasa Demarle - Argos Wityu
Logo - Argos Wityu

Foodservice industry

Revennues : 30M€

FRANCE